Logo Universiteit Leiden.

nl en

Organisatie

In de landelijke Onderzoekschool Mediëvistiek werken de onderzoekers op het gebied van de Middeleeuwen van zes Nederlandse universiteiten samen.

Deelnemende instellingen

In de onderzoekschool participeren faculteiten en instituten van de volgende universiteiten: 

Daarnaast wordt samengewerkt met personen, verbonden aan andere universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland en Vlaanderen. 

Penvoering

De Universiteit Leiden treedt vanaf 1 januari 2019 op als ‘penvoerder’ van de school. Hier is dan ook het bureau van de school gevestigd, dat voor het bestuur de dagelijkse zaken behartigt:

Wetenschappelijk directeur:
dhr. prof. dr. P.C.M. (Peter) Hoppenbrouwers
p.c.m.hoppenbrouwers@hum.leidenuniv.nl 
Secretaris:
Juliet Resch
ozsmed@hum.leidenuniv.nl 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van elk van de universiteiten en één Vlaamse mediëvist. Het is als volgt samengesteld:

UL
mw. dr. A. Dlabacova
a.dlabacova@hum.leidenuniv.nl 

 

RUG
mw.  prof.dr. S. Corbellini
s.corbellini@rug.nl

UU
mw. prof. dr. H.G.E. Rose
h.g.e.rose@uu.nl 

UvA
dhr.  prof.dr. A.F.W. Bosman
a.f.w.bosman@uva.nl

VUA
mw. prof. dr. F.C.W. Doufikar-Aerts
f.c.w.doufikar-aerts@vu.nl

RU
mw. prof.dr. M.L.M. van Berkel
m.vanberkel@let.ru.nl

Externe deskundige:
dhr. prof.dr. P. Stabel, Universiteit Antwerpen
peter.stabel@ua.ac.be

 

Commissie Onderwijs en Onderzoek 

De Commissie Onderwijs en Onderzoek adviseert het bestuur. Ook in deze commissie zijn alle deelnemende universiteiten vertegenwoordigd. De COO is als volgt samengesteld: 

UL
dhr. dr. R. Stein
r.stein@hum.leidenuniv.nl

RUG
dhr. dr. C. Dekker
c.dekker@rug.nl

UU
mw. dr. M. Meuwese                 
m.l.meuwese1.uu.nl
UvA
dhr. dr. J. Koopmans
j.koopmans@uva.nl 

VUA
dhr. prof. dr. W. Goris
w.goris@ph.vu.nl

RU
dhr. prof.dr. J. Oosterman
j.oosterman@let.ru.nl

Promovendi-vertegenwoordiging

Enkele door de promovendi gekozen vertegenwoordigers wonen de vergaderingen van de COO bij: 

- mw. M. (Marlisa) den Hartog (UL), m.i.den.hartog@hum.leidenuniv.nl

- mw. E. (Ester) Zoomer (UVA), e.zoomer@uva.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie