Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Yvonne Walhof

Docent

Naam Mr.drs. Y.M.G. Walhof
Telefoon +31 71 527 4703
E-mail y.m.g.walhof@law.leidenuniv.nl

Yvonne Walhof heeft in 1988 haar doctoraalexamen geschiedenis behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was onder meer werkzaam bij KPN, de OESO en VNO-NCW West. In 2005 heeft Yvonne Walhof haar doctoraalexamen Nederlands recht, profiel Handels- en Ondernemingsrecht behaald aan de Universiteit Maastricht (propedeuse en doctoraal cum laude).

Na werkzaam te zijn geweest in de advocatuur en het notariaat werd zij in 2007 docent privaatrecht aan de Universiteit Maastricht en gastdocent aan de Universiteit Hasselt. Yvonne Walhof verzorgde en coördineerde onderwijs op het gebied van het ondernemingsrecht, goederenrecht en het insolventierecht binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Maastricht.

Sinds oktober 2013 is zij verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, afdeling Ondernemingsrecht als docent Ondernemingsrecht. Zij verzorgt en coördineert onderwijs op het gebied van het ondernemingsrecht en het insolventierecht. Yvonne Walhof heeft onder meer het master vak Insolventierecht geïntroduceerd binnen de master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Ondernemingsrecht.

De expertises van Yvonne Walhof zijn het ondernemingsrecht en het insolventierecht. 

Geen relevante nevenwerkzaamheden