Universiteit Leiden

nl en

Willy de Heer

Buitenpromovendus

Naam
W. de Heer
Telefoon
+31 71 527 5200

Werktitel proefschrift: 'Onderwijs voor basisschoolleerlingen die op cognitief gebied afwijken van de gemiddelde leerling'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre. Willy van Harten-de Heer zal haar proefschrift verdedigen op dinsdag 12 september 2017 om 15.00 uur.

Meer informatie over Willy de Heer

Onderzoek naar onderwijs voor zeer makkelijk lerenden

In samenleving, politiek en onderwijs in Nederland wordt regelmatig gedebatteerd over de vragen wat hoogbegaafdheid is en of het onderwijs moet worden aangepast aan hoogbegaafde leerlingen.

Willy de Heer beantwoordt in haar dissertatie beide vragen.

Voor het begrip hoogbegaafd hanteert zij in de onderwijsomgeving het begrip ‘zeer makkelijk lerend’ (zmal), naar analogie van de pendant ‘zeer moeilijk lerend’ (zml). Tevens brengt zij de wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan zmal-kinderen in kaart. Hierbij introduceert Willy de Heer enkele begrippen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de problemen van zmal- en zml-leerlingen vergelijkbaar zijn. Voor beide groepen leerlingen is het noodzakelijk dat het onderwijs wordt aangepast aan hun afwijkende leerproces.

In haar dissertatie gaat Willy de Heer na of de door haar in kaart gebrachte wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan zmal-kinderen wordt toegepast in het Nederlandse basisonderwijs. Daarbij analyseert zij welke factoren een bepalende rol spelen bij de toepassing van deze kennis. Hiertoe heeft zij op basisschoolniveau een literatuuronderzoek uitgevoerd, op hogeschoolniveau een case study en op samenlevingsniveau een genealogische analyse.

Binnenkort hoopt Willy de Heer op haar onderzoek te promoveren.

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Encyclopedie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer flex

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden