Universiteit Leiden

nl en

Willy de Heer

Buitenpromovendus

Naam
W. de Heer
Telefoon
+31 71 527 5200

Werktitel proefschrift: 'Onderwijs voor basisschoolleerlingen die op cognitief gebied afwijken van de gemiddelde leerling'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre.

Meer informatie over Willy de Heer

In het basisonderwijs kampen kinderen die op cognitief gebied afwijken van de gemiddelde leerling met problemen. Deze leerlingen worden veelal aangeduid als zeer moeilijk lerende (zml-) c.q. zwakbegaafde leerlingen en hoogbegaafde leerlingen. Zij ervaren problemen in het basisonderwijs omdat zij op school onderwijs krijgen dat onvoldoende op hen is afgestemd. Deze leerlingen hebben behoefte aan ondersteuning op cognitief gebied en emotionele ondersteuning in de vorm van begrip, begeleiding en aanmoediging.

Als bestuurskundige en als leerkracht in het basis- en middelbaar onderwijs, ben ik in deze groep leerlingen geïnteresseerd geraakt. Door middel van onderzoek probeer ik antwoord te vinden op de vraag welke factoren bepalend zijn voor de mate waarin wetenschappelijke kennis over het benodigde onderwijs aan deze kinderen in het Nederlandse basisonderwijs worden toegepast.

Ik richt mij op het basisonderwijs, omdat de leerlingen in deze onderwijsvorm voor het eerst daadwerkelijk met problemen worden geconfronteerd. Deze problemen kunnen een blijvende invloed hebben op hun verdere ontwikkeling.

De professionaliteit en het enthousiasme van de medewerkers van het Centrum Regionale Kennisontwikkeling van de faculteit Governance and Global Affairs bieden mij een ideale omgeving om mijn onderzoek uit te voeren. 

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Encyclopedie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer flex

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden