Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Willem van der Wolk

Projectmanager


Naam Drs. W.F.M. van der Wolk
Telefoon +31 71 527 4023
E-mail wolk@iclon.leidenuniv.nl

Willem van der Wolk is programmasecretaris van de VSNU Lerarenagenda. Tevens is hij projectleider van het project Begeleiden Startende Leraren in Zuid-Holland.

Daarvoor heeft hij lange tijd gewerkt als coördinator beroepspraktijk bij het ICLON. In die hoedanigheid is hij nauw betrokken geweest bij de oprichting van een aantal opleidingsscholen. Ook heeft hij ruim 20 jaar gewerkt als docent Engels in het voortgezet onderwijs.

Geen relevante nevenwerkzaamheden