Universiteit Leiden

nl en

Willem van der Wolk

Projectmanager

Naam
Drs. W.F.M. van der Wolk
Telefoon
+31 71 527 4023
E-mail
wolk@iclon.leidenuniv.nl

Willem van der Wolk is programmasecretaris van de VSNU Lerarenagenda. Tevens is hij projectleider van het project Begeleiden Startende Leraren in Zuid-Holland.

Daarvoor heeft hij lange tijd gewerkt als coördinator beroepspraktijk bij het ICLON. In die hoedanigheid is hij nauw betrokken geweest bij de oprichting van een aantal opleidingsscholen. Ook heeft hij ruim 20 jaar gewerkt als docent Engels in het voortgezet onderwijs.

Projectmanager

  • ICLON
  • Voortgezet Onderwijs
  • Lerarenopleiding

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B3.38

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden