Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Willem van Boom

Hoogleraar Burgerlijk recht

Naam Prof.mr.dr. W.H. van Boom
Telefoon +31 71 527 3538
E-mail w.h.van.boom@law.leidenuniv.nl

Willem van Boom is sinds augustus 2014 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar civiel recht.

Meer informatie Willem van Boom

Willem van Boom is hoogleraar burgerlijk recht. Het onderzoek en onderwijs van Van Boom bestrijkt privaatrecht in brede zin, maar omvat ook rechtsvergelijking en methodologie van privaatrechtelijk onderzoek.

Van Boom heeft grote belangstelling voor multidisciplinair onderzoek naar werking van het privaatrecht in ‘de echte wereld’ – vandaar dat hij regelmatig samenwerkt met sociaalwetenschappers.

Stichting Onderzoek Collectieve Actie (OCA)
bestuurslid
Van Vollenhoven Instituut
lid adviesraad
Stichting Ars Aequi
senior-bestuurslid Stichting Ars Aequi
Uitgeverij Kluwer
bewerking losbladige Verbintenissenrecht (uitg. Kluwer); art. 6:265-279 BW (2012-heden)
Boom Uitgever
Redacteur serie "Civilologie"
SER
Lid CCA SER
SER
voorzitter Coördinatiegroep SER CZ
S.T.V. Voorburg
Bestuurslid Stichting Toetsing Verzekeraars
Vereniging voor Burgerlijk Recht
bestuurslid
Ars Aequi
annotator Ars Aequi (2007-heden)
Uitgeverij Europa Publishing
Redacteur E.S.P.L.
Hof Den Haag
Raadsheer-plv.
Tijdschriftredactie
Redacteur TVC