Universiteit Leiden

nl en

Willem van Boom

Gast hoogleraar

Naam
Prof.mr.dr. W.H. van Boom
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
w.h.van.boom@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-6726-9387

Willem van Boom is sinds augustus 2014 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar civiel recht.

Meer informatie over Willem van Boom

Persoonlijke website

Willem van Boom is hoogleraar burgerlijk recht. Het onderzoek en onderwijs van Van Boom bestrijkt privaatrecht in brede zin, maar omvat ook rechtsvergelijking en methodologie van privaatrechtelijk onderzoek.

Van Boom heeft grote belangstelling voor multidisciplinair onderzoek naar werking van het privaatrecht in ‘de echte wereld’ – vandaar dat hij regelmatig samenwerkt met sociaalwetenschappers.

Gast hoogleraar

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

 • Hof Arnhem / Leeuwarden raadsheer-plaatsvervanger
 • Wolters Kluwer redactielid Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
 • Stichting Onderzoek Collectieve Actie (OCA) bestuurslid
 • Stichting Ars Aequi senior-bestuurslid Stichting Ars Aequi
 • Uitgeverij Kluwer bewerking losbladige Verbintenissenrecht (uitg. Kluwer); art. 6:265-279 BW (2012-heden)
 • Boom Uitgever Redacteur serie "Civilologie"
 • SER Lid CCA SER
 • SER voorzitter Coördinatiegroep SER CZ
 • Ars Aequi annotator Ars Aequi (2007-heden)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.