Universiteit Leiden

nl en

Willem Beijk

Buitenpromovendus

Naam
Mr. W.C.P. Beijk
Telefoon
+31 71 527 8586

Werktitel proefschrift: 'De rechtsbescherming van de student in het hoger onderwijs'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre.

Meer informatie over Willem Beijk

Beijk studeerde burgerlijk recht aan de Rijksuniversiteit Leiden en behaalde daarin zijn doctoraal diploma. In de periode 1997-2013 was hij secretaris van het College van Beroep voor het hoger onderwijs. Daarvoor was hij 20 jaar werkzaam als jurist bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directoraat Generaal Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek. Deze beroepservaring ligt ten grondslag aan zijn dissertatie. Deze wisselwerking tussen beroepspraktijk en wetenschap vormt de kern van het duale doctoraatprogramma van Leiden University Dual PhD Centre.

Beijk’s promotieonderzoek gaat over de ontwikkeling cq. uitbreiding van de rechtsbescherming van studenten in het hoger onderwijs. Startpunt is de introductie van rechtsbescherming tegen onderwijskundige beslissingen in 1972. Voordien bestond reeds rechtsbescherming doch uitsluitend tegen beslissingen omtrent beheersmatige maatregelen en het tuchtrecht. Onderzocht wordt hoe de vormgeving van de rechtsbescherming zich heeft ontwikkeld tegen de achtergrond van algemene bestuursrechtelijk wetgeving zoals de Wet Arob en de Algemene wet bestuursrecht. Tevens wordt onderzocht hoe het openbare en bijzondere hoger onderwijs zich verhoudt tot het College nadat het College bij uitsluiting over alle geschillen van organen van instellingen voor hoger onderwijs oordeelt. Moet worden vastgehouden aan de rechtsbescherming door de bestuursrechter, het College, dan wel dient gekozen te worden voor een privaatrechtelijke vorm van rechtsbescherming en indien gekozen wordt voor de publiekrechtelijke vorm is er dan nog plaats voor het College bij de voorgenomen integratie van de hoogste bestuursrechters.

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer flex

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden