Universiteit Leiden

nl en

Wâtte Zijlstra

Pre-PhD kandidaat/gast

Naam
Drs. W.T. Zijlstra
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
w.t.zijlstra@fgga.leidenuniv.nl

Wâtte participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre. Werktitel proefschrift 'Hoe kunnen HBO-organisaties hun aanpakken gericht op het verminderen van uitval verbeteren vanuit het ideaal van inclusief onderwijs?'.

Meer informatie over Wâtte Zijlstra

Wâtte heeft Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens deze studie kreeg hij belangstelling voor marktonderzoek en na het afronden van deze studie heeft Wâtte eerst als zelfstandige en daarna als onderzoekscoördinator voor Wolters Kluwer marktonderzoek gedaan. Dit onderzoek was voornamelijk gericht op het inventariseren van klantbehoeften en productontwikkeling. In 2001 heeft Wâtte de overstap gemaakt naar De Haagse Hogeschool waar hij onder andere een team heeft opgebouwd voor institutional research. Vanuit deze functie heeft Wâtte verschillende tevredenheids- en aansluitingsonderzoeken opgezet en heeft hij meegedacht met de ontwikkeling van verschillende landelijke monitors.

In de periode 2008-2012 was Wâtte betrokken bij de studiesuccesprogramma’s van tien hoger onderwijsinstellingen in de Randstad om de verschillen in uitval tussen autochtone studenten en studenten met een niet-westerse achtergrond te verminderen. Hierdoor kreeg Wâtte steeds meer belangstelling voor de onderwerpen studiesucces en uitval in relatie tot de diversiteit van de studentenpopulaties. In de ruim 15 jaar dat Wâtte nu werkzaam is in het hoger onderwijs heeft hij de instroom steeds meer divers zien worden, terwijl het onderwijs in de basis nauwelijks is mee veranderd. De uitval is al jarenlang hoog ondanks alle inspanningen van de instellingen. Met het doen van promotieonderzoek wil Wâtte daarom graag een bijdrage leveren aan het verminderen van de uitval.

Momenteel is Wâtte programmacoördinator van het onderzoeksplatform Connected Learning van De Haagse Hogeschool. Binnen dit platform werken lectoraten samen aan het verbeteren en het vernieuwen van onderwijs vanuit verschillende invalshoeken zoals 21st century skills, global learning en inclusief onderwijs. Wâtte werkt dus in een context waarin onderwijsvernieuwing aan de orde van de dag is. Een uitstekende omgeving om geïnspireerd te worden voor zijn promotieonderzoek. Wâtte wordt vanuit De Haagse Hogeschool begeleid door Aminata Cairo van het lectoraat Inclusive Education en Jacco van Uden van het lectoraat Change Management.

Pre-PhD kandidaat/gast

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Dual PhD Centre

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer A3.03

Contact