Universiteit Leiden

nl en

Victor Roggeveen

Duale promovendus

Naam
V. Roggeveen MSc
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
v.roggeveen@fgga.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'Invloed van leiderschap op het ontstaan van veiligheidscrises'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre.

Meer informatie over Victor Roggeveen

Victor Roggeveen onderzoekt hoe leiderschap in organisaties van invloed is op de preventie van veiligheidscrises. Binnen organisaties reguleert het primaire proces energiestromen ten behoeve van waardecreatie. Indien die energie ongecontroleerd vrijkomt met ernstige schade of zwaar letsel als gevolg, wordt dat beschouwd als 'veiligheidscrisis'. De kans op een veiligheidscrisis wordt kleiner als men de risico's op het ongecontroleerd vrijkomen van energie kent en tot een minimum reduceert, dat noem ik het risicoreductieproces. In een model van het risicoreductieproces worden de volgende 5 procesfasen onderscheiden: Kennen (situational awareness), Kunnen (competence), Willen (motivation), Durven (courage) en Doen (implementation). In het risicoreductieproces speelt leiderschap een belangrijke rol. Leiderschapsgedragingen zijn onder te verdelen in taak-georiënteerde  gedragingen, relatie-georiënteerde gedragingen, zelf-georiënteerde gedragingen. Victor Roggeveen wil aan de hand van retrospectief en prospectief onderzoek binnen verschillende organisaties, voor iedere fase van het risicoreductieproces vaststellen welke gedragingen van leiders positieve of negatieve invloed hebben op de uitkomst van het proces. Met het onderzoek wordt beoogd een methode te ontwikkelen, waarmee prospectief en valide kan worden vastgesteld hoe het gedrag van leiders binnen een organisatie de kans op het ontstaan van veiligheidscrises beïnvloedt. N.B. Dit onderzoek beperkt zich tot het voorkomen van veiligheidscrises en omvat niet het bestrijden van de gevolgen daarvan.

Victor Roggeveen is een veiligheidskundige met een scheepswerktuigkundige achtergrond. Na 10 jaar als safety manager bij een Amerikaanse oliemaatschappij op de Noordzee te hebben gewerkt, heeft hij in 1984 het veiligheidsadviesbureau AdviSafe Risk Management opgericht. Hij noemt zich dan ook ‘onafhankelijk veiligheidsadviseur’. Victor maakt deel uit van een internationale onderzoekgroep, een ‘Flying Squad’, die wereldwijd op afroep veiligheidsincidenten onderzoekt. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van veiligheidsmanagement en incidentenonderzoek.

 

Buitenpromovendus

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Institute of Security and Global Affairs

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Contact

Duale promovendus

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Dual PhD Centre

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.