Universiteit Leiden

nl en

Tjebbe Geldof

Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker

Naam
T.D. Geldof LLM
Telefoon
+31 71 527 1357
E-mail
t.d.geldof@law.leidenuniv.nl

Tjebbe Geldof is als onderwijs- en onderzoekmedewerker verbonden aan de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Tjebbe Geldof

Tjebbe studeerde rechten aan de Universiteit Leiden, en maakte tijdens zijn bacheloropleiding kort een uitstapje naar de journalistiek. Tijdens zijn studie werkte hij als juridisch medewerker bij Muller Advocaten in Gouda, een klein kantoor gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Ook liep hij stage bij Trouw.

Zijn interesse in rechten en journalistiek uitte zich ook tijdens de master Staats- en Bestuursrecht in Leiden. Tjebbe schreef zijn scriptie over de journalistieke rechten en plichten onder artikel 10 EVRM in het digitale tijdperk. Tijdens deze master ontdekte hij ook zijn ware interesse voor de mensenrechten, en besloot een tweede master te doen aan de Universiteit Utrecht. Deze master, International Human Rights and Criminal Justice, rondde hij cum laude af met een scriptie over de opvang van Afghaanse vluchtelingen wiens asielaanvraag is afgewezen op basis van artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag.

Na zijn studie ging Tjebbe werken als Senior Research Associate bij de Public International Law and Policy Group (PILPG), waar hij masterstudenten internationaal recht begeleidde bij het schrijven van memoranda voor grote cliënten als internationale tribunalen, NGOs en overheden. Ook werkte hij een jaar als Tutor Rechtsgeleerdheid bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Op 1 september 2016 is Tjebbe begonnen als onderwijs- en onderzoeksmedewerker bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Leiden. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie van de bachelorvakken Staatsrecht en Bestuursrecht, en daarnaast begeleidt hij regelmatig bachelorscripties. Tjebbe is bovendien als buitenpromovendus verbonden aan eLaw – Centrum voor Recht en Digitale Technologie van de Universiteit Leiden. Zijn promotieonderzoek richt zich op de juridische toelaatbaarheid van overheidspropaganda.

Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.17

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie