Universiteit Leiden

nl en

Titia Bouma

Studiecoördinator/studieadviseur

Naam
Drs. T. Bouma
Telefoon
+31 71 527 2074
E-mail
t.bouma@hum.leidenuniv.nl

Titia Bouma is studieadviseur bij de BA Russiche Studies, en de MA Russian and Eurasian Studies.

Aanwezig

Dinsdag de gehele dag, woensdag en donderdag van 9.00-13.00

Spreekuur

Op afspraak.

Taken studiecoordinator

Voor vragen of advies over de studie of bij studieproblemen kun je contact opnemen met de studiecoördinator. Indien er studievertragingen of andere problemen zijn die met de studie te maken hebben, wil de studiecoördinator dit graag weten. In overleg kan er dan gezocht worden naar een oplossing. Als de student besluit om met de studie te stoppen of naar een andere studie over te stappen moet dit ook aan de studiecoördinator worden doorgegeven. De docenten houden de aanwezigheid van studenten tijdens de colleges bij en geven dit door aan de studiecoördinator, die zonodig initiatieven zal ontplooien. Vooral voor eerstejaarsstudenten is het belangrijk twijfels over de studie vroegtijdig te bespreken.

Studiecoördinator/studieadviseur

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Onderwijs- en Studentzaken
  • Studieadvies en -coordinatie

Werkadres

P.N. van Eyckhof 2
2311 BV Leiden
Kamernummer 2.02c

Contact

Studiecoördinator/studieadviseur

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Onderwijs- en Studentzaken
  • Studieadvies en -coordinatie

Werkadres

P.N. van Eyckhof 2
2311 BV Leiden
Kamernummer 2.02c

Contact

  • TBT Taal bij Titia/Titia Bouma Taal, eigen bedrijf lessen Nederlands als tweede taal en Russisch

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie