Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Tim Stork

Docent


Naam T. Stork
Telefoon +31 71 527 3886
E-mail t.stork@fsw.leidenuniv.nl

Tim Stork is sinds september 2015 als promovendus verbonden aan het Instituut Politieke Wetenschap. Hiervoor behaalde hij zijn MSc-graad als research master-student sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor volgde hij een bacheloropleiding politicologie aan diezelfde universiteit.

Zijn promotieonderzoek richt zich op de vraag waarom sommige gewapende groepen, specifiek milities en paramilitairen, overheidsfuncties uitvoeren. Terwijl bestaand onderzoek naar wartime governance zich vooral richt op rebellen, analyseert Tim waarom en wanneer niet-statelijke gewapende tegenstanders van rebellen, zoals bijvoorbeeld Colombiaanse paramilitairen of Congolese Mai-Mai milities, de provisie van publieke goederen als veiligheid, gezondheidszorg en wegenbouw op zich nemen.

Geen relevante nevenwerkzaamheden