Universiteit Leiden

nl en

Thomas Weber

Promovendus

Naam
T.W.A. Weber LLM
Telefoon
+31 71 527 1367
E-mail
t.w.a.weber@law.leidenuniv.nl

Thomas Weber is sinds januari 2016 als promovendus verbonden aan het Europa Instituut van de Universiteit Leiden. Hiervoor werkte hij er als onderzoeks- en onderwijsmedewerker vanaf januari 2015.

Meer informatie over Thomas Weber

Titel onderzoek: Constitutionele gevolgen van de Eurocrisis: integratie buiten de Verdragen in de Economische en Monetaire Unie.

Zijn onderzoek gaat over de constitutionele gevolgen van de Eurocrisis. In het bijzonder kijkt hij naar de verschuiving van de ‘communautaire’ wetgevingsmethode naar minder traditionele manieren van wetgeving buiten de EU-verdragen om, en hoe deze zich tot elkaar verhouden.

Hiervoor behaalde hij een LLM in Europees Recht aan de Universiteit Leiden, en behaalde hij zijn bachelor rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en Uppsala University (Zweden).

Andere interessegebieden van Thomas zijn de rol van nationale parlementen in de EU, de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit, de vier vrijheden en EU-burgerschap, en Europees migratie- en asielrecht. Hiernaast geeft hij onderwijs, onder andere het eerstejaars bachelorvak Inleiding Europees Recht, Europa in de Praktijk, en het derdejaarsvak EU Internal Market Law, en begeleidt hij scripties.

Tijdens zijn master liep Thomas stage bij de afdeling Europees recht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier ondersteunde hij de agenten die namens de Nederlandse regering pleiten voor het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg. Zijn masterscriptie Who’s afraid of Yellow and Orange? Subsidiarity after Two Early Warnings, over het gebruik van de gele kaartprocedure van Protocol 2 bij het Verdrag van Lissabon, werd beloond met de Europa Instituut Best Thesis Award in 2014. Tijdens zijn studietijd was hij vrijwilliger bij de Leidse Rechtswinkel op de afdeling immigratierecht, en schreef hij ruim vier jaar maandelijks voor het juridische maandblad van de faculteit, de NOVUM.

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Europees Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 2.31

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden