Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Tess de Jong

Buitenpromovendus

Naam T. de Jong
Telefoon +31 71 527 6444
E-mail t.de.jong@law.leidenuniv.nl

Tess de Jong is promovenda aan het Instituut voor Publiekrecht, afdeling Staats- en Bestuursrecht.

Meer informatie Tess de Jong

Curriculum vitae

Tess de Jong (1986) volgde de studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden en is in september 2010 afgestudeerd in de afstudeerrichting Staats – en Bestuursrecht. Tijdens haar studie heeft zij verschillende nevenactiviteiten vervuld (o.m. redacteur in de redactie van het ELSA Leiden Magazine, twee opeenvolgende jaren is zij student – tutor geweest (Leiden Law Practices)), en daarnaast heeft zij deelgenomen aan het Studentenparlement (2009) en de VAR- Pleitwedstrijd (2010). Verder is zij als stagiair betrokken geweest bij het door de afdeling Staats -en Bestuursrecht uitgevoerde evaluatie onderzoek van de Nederlandse Grondwet.

Nevenwerkzaamheden

  • Medewerker EHRM-jurisprudentierubriek Nederlands Juristenblad
  • Bewerkster Nederlandse Jurisprudentie
  • Medewerker Leiden Law Magazine (alumni faculteit rechten)
  • Coördinatie Leiden Law Blog voor het instituut Publiekrecht

Onderwijs

  • BAI Staats- en Bestuursrecht
  • Mastervak Privatissimum en Practicum Publiekrechtelijke geschillenbeslechting, praktische coördinatie
  • Begeleiding bachelorscripties (BAIII)

Onderzoek

Titel onderzoek: Verborgen procedurele waarborgen/rechten in het EVRM.

Tess is als NWO- promovenda aangesteld en haar onderzoek zal zich richten op ‘Hidden procedural safgeguards in the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms’. Steeds vaker worden procedurele rechten afgeleid uit materiële rechten zoals het recht op leven, het recht op family life. Deze tendens zal in kaart worden gebracht en daarnaast zal ook worden gekeken welke procedurele waarborgen het Hof in Straatsburg zelf in acht neemt bij het onderzoek naar schending van fundamentele rechten. Tot slot wordt onderzocht of in het Nederlandse bestuursrecht deze verborgen procedurele rechten worden gerespecteerd.

Geen relevante nevenwerkzaamheden