Universiteit Leiden

nl en

Sven Bakker

Docent

Naam
Mr. S.R. Bakker
Telefoon
+31 71 527 8543
E-mail
s.r.bakker@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-6879-9056

Sven Bakker is docent en onderzoeker bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie over Sven Bakker

Algemeen

Hij studeerde Rechtsgeleerdheid, met specialisaties op het gebied van strafrecht en staats- en bestuursrecht, aan de Universiteit Leiden. Na zijn studie is hij aldaar als onderwijs- en onderzoeksmedewerker werkzaam geweest bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht. In 2014 werd hij wetenschappelijk docent en onderzoeker bij de sectie Strafrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onderzoek

Zijn proefschriftonderzoek richt zich op de rol van het strafrecht in bijzondere contexten, zoals de kunst, de sportbeoefening en de (medische) beroepsuitoefening. Er wordt onder andere stilgestaan bij de strafwaardigheid en strafbaarheid van gedragingen binnen dergelijke contexten, de kwestie of sprake is van krenking van achterliggende rechtsgoederen en de strafprocessuele verwerking van verweren dienaangaande. Tevens wordt antwoord gegeven op de vraag of excepties in het stelsel van het straf(proces)recht meer consistent en meer systematisch kunnen worden geduid.

Naast zijn proefschriftonderzoek heeft Sven bijgedragen aan de herziening van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en heeft hij onderzoek verricht voor onder andere de Raad voor de rechtspraak en het WODC / het Ministerie van Justitie & Veiligheid.

Onderwijs

Sven verzorgt onderwijs in het kader van het bachelor 2- vak Materieel Strafrecht en het bachelor 3-vak Strafprocesrecht. Daarnaast begeleidt hij bachelorscripties.

Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
  • Straf- en Strafprocesrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B334

Contact

  • Strafblad (Sdu Uitgevers) Redactiesecretaris
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.