Universiteit Leiden

nl en

Stefan Kok

Docent

Naam
Mr. S.G. Kok
Telefoon
+31 71 527 1372
E-mail
s.g.kok@law.leidenuniv.nl

Stefan Kok is docent is aan de Universiteit Leiden op het gebied van Migratierecht.

Hij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Utrecht en is gespecialiseerd in vluchtelingenrecht. Van 2000 tot 2010 was hij werkzaam als senior (internationaal) beleidsmedewerker en senior strategisch analist bij VluchtelingenWerk Nederland. Hij co├Ârdineert het vak European Asylum Law en verzorgt samen met andere medewerkers van het Instituut voor Immigratierecht onder andere de vakken Immigratierecht en Immigration Law and Policy in the EU. Hij is redactielid van Asiel & Migrantenrecht.

In zijn werk volgde Stefan Kok de totstandkoming van de VreemdelingenWet 2000 en het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS). Hij was lid van het ECRAN-netwerk van beleidsmedewerkers van de European Council on Refugees and Exiles (ECRE). Recent deed hij onderzoek naar onder andere asielverzoeken van minderjarigen en slachtoffers van mensenhandel.  Hij publiceerde over nationaal en Europees asielbeleid.  
  
Van 2010 tot 2013 werkte hij in Canada, waar hij juridisch onderzoek verrichtte voor onder andere de Law Commission of Ontario en vluchtelingenorganisaties.

Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Immigratierecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 005

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden