Universiteit Leiden

nl en

Sjoerd Douma

Hoogleraar Internationaal en EU Belastingrecht

Naam
Prof.mr.dr. S.C.W. Douma
Telefoon
+31 71 527 8810
E-mail
s.c.w.douma@law.leidenuniv.nl

Sjoerd Douma is Hoogleraar Internationaal & EU Belastingrecht , verbonden aan de afdeling Belastingrecht.

Meer informatie over Sjoerd Douma

Opleiding

 • Gymnasium aan het Mill Hillcollege te Goirle (1994) 
 • Fiscaal recht aan de Universiteit Leiden (1998) 

Promotieonderzoek

Op 6 oktober 2011 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement (IBFD Doctoral Series, No. 21). Promotores: prof. mr. T. Bender en prof. mr. F.A. Engelen.

Overige nevenfuncties

 • Docent Fiscaal bestuursrecht en Europees belastingrecht bij SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie 
 • Docent in de post-masteropleiding European Fiscal Studies (Erasmus Universiteit Rotterdam) 
 • Docent bij het International Tax Center Leiden

Medewerkerschappen

 • Vaste medewerker BNB – Beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak 
 • Vaste medewerker Weekblad Fiscaal Recht 
 • Vaste medewerker Highlights & Insights on European Taxation 
 • Vaste medewerker Fiscaal Weekblad FED 
 • Vaste medewerker Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 
 • Vaste medewerker Tijdschrift voor Staatssteun

Lidmaatschappen

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 
 • Lid van de International Fiscal Association 
 • Lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap 
 • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht

Hoogleraar Internationaal en EU Belastingrecht

 • Breuer A.C., Boer J.P. & Douma S.C.W. (2016), Uitwisseling van tax rulings, Weekblad Fiscaal Recht 2016(50).artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Kardachaki A. (2016), The Impact of European Union Law on the Possibilities of European Union Member States to Adapt International Tax Rules to the Business Models of Multinational Enterprises, Intertax 44(10): 746-754.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2016), Verkeerde bedoelingen, Tijdschrift voor Fiscaal ondernemingsrecht 2016(147): 185-189.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (red.) (2016), Misbruik van recht: een nationaal, internationaal en Unierechtelijk perspectief / rapport van de Commissie Misbruik van recht Geschriften van de Vereeniging voor Belastingwetenschap nr. 256. Amsterdam: WBW, vereniging voor Belastingwetenschap.boekredactie
 • Douma S.C.W. & Vermeulen H. (2016), Brexit: belasting, accijnzen, heffingen, Bedrijfsjuridische Berichten 2016(22): 261-262.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2016), Apple'tje-eitje, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(36 / 2189): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Bont G.J.M.E. de, Bozia K., Douma S.C.W., Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Lammers M.H.W.N., Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A. & Poelmann E. (2016), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2016/2017 Boom jurisprudentie en documentatie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Douma S.C.W. (2016), Chapter 19. Netherlands. In: Marino G. (red.) New Exchange of Information versus Tax Solutions of Equivalent Effect. Amsterdam: IBFD. 407-428.boekdeel
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 8 juli 2016, nr. 15/00878, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2016,233 (BNB 2016/233).annotatie
 • Douma S.C.W. (2016), Wetsvoorstel Overige Fiscale maatregelen 2017 (creëren grondslag voor informatie-uitwisseling), NLFiscaal 2016(0064).artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2016), Wetsvoorstel Overige Fiscale maatregelen 2017 (intrekking spaarrenterichtlijn), NLFiscaal 2016(0062).artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2016), Wetsvoorstel Overige Fiscale maatregelen 2017 (noot bij artikel XIV, onderdelen A t/m D, NLFiscaal 2016(0028).artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2015), Limitations on Interest Deduction: an EU Law Perspective, British Tax Review 2015(3): 364-378.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Douma S.C.W., Blieck L.A. de, Ouderaa E.A.G. van der. Koopman R.J. & Wortel J. (2015), Algemene wet inzake rijksbelastingen Fed Fiscale Studieserie nr. 5. Deventer: Kluwer.boek
 • Douma S.C.W. (2015), Op weg naar Europees transfer pricing-recht, NTFR 2015(2940): 1-2.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., Poelmann E., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Nuyens A.M.E. & Pieterse L.J.A. (2015), Jurisprudentie formeel belastingrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Douma S.C.W., nr. 13/03468, BNB 2015.annotatie
 • Douma S.C.W., nr. 13/03783, BNB 2015.annotatie
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2014), De stormachtige ontwikkeling van het Europese belastingrecht na "Avoir Fiscal", Weekblad Fiscaal Recht 2014/7065: 1194-1197.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2014), Controle is goed, vertrouwen is beter, Weekblad Fiscaal Recht 2014/7057: 928-929.artikel in tijdschrift
 • Boer J.P., Douma S.C.W., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), Straatsburgse jurisprudentie in Nederlandse belastingzaken: de BOF-arresten. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 27-34.boekdeel
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 18 april 2014, nr. 13/04796, BNB 2014.annotatie
 • Douma S.C.W. (2014), Houdt het dan nooit op? Worstelingen met selectiviteit, NTFR 2014/2653(46): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Poelmann E., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A. & Douma S.C.W. (2014), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2014-2015. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Douma S.C.W. (2014), Netherlands, Exchange of information versus tax of equivalent effect.rapport
 • Douma S.C.W. (2014), Legal Research in International and EU Tax Law (inaugural lecture Leiden). Deventer: Kluwer.boek
 • Douma S.C.W. (2014), The tax treatment of CIVs and REITs from a Stae aid perspective: limits on national tax policy. In: Vermeulen H. (Red.) The tax treatment of CIVs and REITs. Amsterdam: IBFD Publications. 169-182.boekdeel
 • Douma S.C.W. (2014), Algemene beginselen van Unierecht als constitutionele normen, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2014(1): 9-21.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., Blieck L.A. de, Amersfoort P.J. van, Blieck J. de, Ouderaa E.A.G. van der & Koopman R.J. (2013), Algemene wet inzake rijksbelastingen Fed Fiscale Studieserie nr. 5. Deventer: Kluwer.boek
 • Girolami M.M.L. (2013), Bevordert het recht op eigendom de kwaliteit van de Nederlandse belastingrechtspraak?. In: Boer J.P. (Red.) Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht. Den Haag: SDU. 53-60.boekdeel
 • Douma S.C.W. (2013), Misbruik van secundair Unierecht in de directe belastingen, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2013(125.4): 80-91.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2013), Welcome to the Rock, NTFR 2013(2313): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2013), Vragen rond BEPS en ATP Almanak PNO. 80-82.boekdeel
 • Douma S.C.W. (2013), Questions, questions, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7008): 842-843.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: ECJ 25 oktober 2012, H&I 2013 (H&I 2013/4.5; Commission v. Belgium).annotatie
 • Douma S.C.W. (2012), Non-discriminatory Tax Obstacles, EC Tax review 2012(2): 67-83.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2012), Cosi fan tutte, Weekblad Fiscaal Recht 2012(6966): 1102-1103.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van & Poelmann E. (2012), Jurisprudentie formeel belastingrecht. Den Haag: Boom fiscale uitgevers.boek
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EU 29 november 2011, BNB 2012.annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 24 februari 2012, BNB 2012.annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 8 juni 2012, BNB 2012.annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EU 19 juli 2012, nr. C-48/11, NTFR 2012 (A Oy).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 1 juni 2012, NTFR 2012.annotatie
 • Douma S.C.W. (6 oktober 2011), Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). S.l.: s.n.. Promotor(en) en Copromotor(en):Engelen F.A., Bender T.dissertatie
 • Engelen F.A., Douma S.C.W. & Gunn A.F. (2011), Interim regime for currency results on participations, Tax Planning International European Focus 13: 28-29.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2011), Europese fiscale harmonisatie, NTFR(2651): 1-2.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., Kanter M., Klaver B. & Vollebregt H.A. (2011), Netherlands – Common Consolidated Corporate Tax base, International Transfer Pricing Journal 18(5): 370-374.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 7 januari 2011, NTFR 2011.annotatie
 • Douma S.C.W. (2010), Pro Curia, NTFR 2801(50): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2010), Non-discriminatory tax obstacles to free movement. In: Europaïsches Steuerrecht-Festschrift für Friedrich Rödler zum 60. Geburtstag. Wien: Linde. 193-203.congresbijdrage
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hof Amsterdam 15 juli 2010, H&I 2010.annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Rechtbank Breda 17 februari 2010, NTFR 2010; 21.annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EG 15 oktober 2009, NTFR 2010; 35.annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: ECJ 11 november 2008, H&I 2009 (C-285/07; A.T.).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: ECJ 27 november 2008, H&I 2009 (C-418/07; Papillon).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EG 12 februari 2009, NTFR 2009 (C-67/09; Block).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 20 februari 2009, NTFR 2009 (07/12314).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 20 februari 2009, NTFR 2009 (42701 & 42702).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 20 februari 2009, NTFR 2009 (43760).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 9 januari 2009, NTFR 2009 (40037).annotatie
 • Douma S.C.W. (2009), Sinterklaasbrief: fiscale-eenheidsvoordelen zonder fiscale eenheid!, NTFR(2599): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Remie S. (2009), De grensoverschrijdende fiscale eenheid, pecunia non olet: 32-38.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2009), Verzuim- en vergrijpboeten: ne bis in idem. In: Pieterse L.J.A. (Red.) Draaicirkels van formeel belastingrecht, Vriendenbundel René Niessen. Amersfoort: Sdu Uitgevers. 97-104.congresbijdrage
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 20 november 2009, NTFR 2009 (09/00897).annotatie
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2008), The Legal Status of the OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD.boek
 • Douma S.C.W. (2008), The principle of legal certainty : Enforcing international norms under Community law. In: Douma S.C.W., Engelen F.A. (Red.) The Legal Status of the OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD. 217-249.boekdeel
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Advocaat-Generaal bij Hof van Justitie 4 september 2008, H&I 2008; 28-31 (2008, C-418/07; Société Papillon. No group consolidation for indirectly owned subsidiary. Advocate General).annotatie
 • Douma S.C.W. (2008), Valutaverlies op deelneming: aftrekbaar!, NTFR 9(49): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2008), Belangenafwegingen tussen nationale fiscale soevereiniteit en vrij verkeer, Elsa Magazine 8e jrg(1): 19-26.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2008), Doorwerking van rechtspraak van het HvJ EG in de nationale rechtsorde, Weekblad Fiscaal Recht 137e jrg(6785): 1175-1184.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EG 20 mei 2008, NTFR 2008; 26-29 (NTFR 2008/1101; Art. 6 BBI (deels) in strijd met vrij verkeer van kapitaal).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 15 februari 2008, NTFR 2008; 12-12 (NTFR 2008/353; Bezwaar tegen verrekening dividendbelasting kan in beroep niet aan de orde komen).annotatie
 • Engelen F.A. & Douma S.C.W. (2008), Conference position paper: The quest for the holy grail in international tax law – the legal status of the commentaries on the OECD Model tax convention on income and capital. In: Douma S.C.W., Engelen F.A. (Red.) The Legal Status of the OECD Commentaries. Conflict of Norms in International Tax Law. Amsterdam: IBFD. 251-272.congresbijdrage
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Opinion AG Kokott 4 september 2008, H&I 2008 (C-418/07; Papillon).annotatie
 • Douma S.C.W. (2007), Het evenredigheidsbeginsel stricto sensu als belangenafweging tussen nationale fiscale soevereiniteit en vrij verkeer, Weekblad Fiscaal Recht 6709: 247-253.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Douma S.C.W. & Erasmus-Koen M. (2007), Legal Status of the OECD Commentaries-In search of the Holy Grail of International Tax Law, Bulletin for International Taxation 61(8): 339-352.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2007), Rechterlijke rechtsvorming moet! Maar hoe?, NTFR 2007(42): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Lubbers A.O. (2007), Verslag van de discussiemiddag over de Hoge Raad in belastingzaken, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 8: 27-30.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 22 december 2006, Fiscaal weekblad, FED 2007 (FED 2007/6; Prejudiciële vragen over hypotheekrenteaftrek door grensambtenaar).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Advocaat-Generaal HvJ EG 3 juli 2007, NTFR 2007 (NTFR 2007/1477; Orange European Smallcap Fund)).annotatie
 • Douma S.C.W. (2006), The Three Ds of Direct Tax Jurisdiction: Disparity, Discrimination and Double Taxation, European Taxation 2006(11): 522-533.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Naumburg C. (2006), Marks & Spencer: Are National Tax Systems Éclairé?, European Taxation 9: 431-442.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2006), Consequences of Marks & Spencer for the Netherlands, Tax Notes International 43(9): 703-705.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2006), Ne bis in idem in fiscalibus. In: Almanak Fiscale Studievereniging Pecunia Non Olet. Leiden: eigen beheer. 55-64.congresbijdrage
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A., annotatie bij: The Court of Justice of the European Communities 21 februari 2006, British Tax Review 2006; 429-440 (Halifax plc and Others v Commissioners of Customs & Excise: the ECJ applies the abuse of rights doctrine in VAT cases).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 22 september 2006, NTFR 2006; 55-56 (NRFT 2006/1351; Hof had verzoek over registratie faxberichten niet mogen passeren).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 14 april 2006, NTFR 2006 (NTFR 2006/577; Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over fbi-regime).annotatie
 • Douma S.C.W. (2006), The Netherlands: Marks & Spencer and the tax consolidation regime, International Tax Review 17(8): 72-73.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 7 oktober 2005, NTFR 2005; 19-22 ( 2005, 1322, (Geen verlengde navorderingstermijn ter zake van ontvangen provisies)).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 12 augustus 2005, NTFR 2005; 13-15 ( 2005, 1057, (Internationaal recht verzet zich niet tegen heffing bij remigratie lichaam)).annotatie
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (1), Weekblad Fiscaal Recht 6633(6633): 1029-1036.artikel in tijdschrift
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (2), Weekblad Fiscaal Recht 6634(6634): 1069-1078.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2005), Chapter 13: Netherlands. In: Maisto, Guglielmo (ed.), Multilingual Texts and Interpretation of Tax Treaties and EC Tax Law. Amsterdam: IBFD Publications BV.boekdeel
 • Douma S.C.W. & Vegt P.C. van der (2005), Ritter-Coulais: de ontgrenzing van belastingjurisdicties gaat voort, Weekblad Fiscaal Recht 6624(6624): 717-726.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 29 april 2005, NTFR 2005; 46-49 (NTFR 2005, 595; Beroep namens verdwenen rechtspersoon is ontvankelijk).annotatie
 • Schuver-Bravenboer M. & Douma S.C.W. (2004), Verslag van het symposium 'De Wet VPB op de sofa', Weekblad Fiscaal Recht 6596: 1498-1502.artikel in tijdschrift
 • Schuver-Bravenboer M. & Douma S.C.W. (2004), Afsluiting verkenningsfase Vpb 2007 in Leiden, Fiskaal 2: 10-12.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2004), Mogelijke partijdigheid: geen reden tot uitsluiting!, Weekblad Fiscaal Recht 6575(6575): 700-701.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2004), Verslag van de vijfde Maarten J. Ellis Leiden Lecture on International Taxation, Weekblad Fiscaal Recht 6602(6602): 1789-1796.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2004), Italiaanse koelkasten, de zaak Roders en de plicht tot meestbegunstiging. In: Duynstee F.M.M. mr. (Red.) Alle wegen leiden naar Brussel. 50 jaar NOB, 50 jaar Europese jurisprudentie en wetgeving.. Amsterdam: Reed Business Information B.V.. 75-87.congresbijdrage
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 19 december 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 337-340 (2004/52; Financieringskosten van premie voor kapitaalverzekering niet aftrekbaar als vaststaat dat een vrijstelling van toepassing is).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 28 november 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 571-580 (2004/88; Onderhoud van een gebouw verhindert in de regel niet dat het gebouw technisch of economisch veroudert).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 26 maart 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 1532-1549 (2004/300; Uit koopovereenkomst voortvloeiende boetebetalingen hadden het karakter van een correctie achteraf op de overeengekomen verkoopprijs: geen inkomsten uit vermogen).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 25 juni 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 2079-2088 (De overdrachtsprijs van een aanmerkelijk belang wordt slechts gecorrigeerd tot de waarde in het economische verkeer als de overdrager een bevoordelingbedoeling heeft gehad).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hof 's-Hertogenbosch 5 november 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 2161-2174 (FED 2004/427; Prejudiciële vragen over woonplaatsfictie Successiewet).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 9 april 2004, NTFR 2004; 30-31 (2004/565; Nederland exclusief heffingsbevoegd m.b.t. salaris SFOR-militair).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 18 juni 2004, NTFR 2004; 42-45 (2004/940; Fictieve rente kan bij buitenlandse ab-houder niet worden belast).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 19 november 2004, NTFR 2004; 21-23 (NTFR 2004/1717; Rente ontvangen door buitenlandse fictieve ab-houder is belast).annotatie
 • Douma S.C.W. (2003), De vestigingsplaatsfictie in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 6526(6526): 644-654.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2003), Vertrouwen tegen beter weten in. In: WB der Nederlanden. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 59-68.congresbijdrage
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 25 oktober 2002, Fiscaal Weekblad FED 2003; 148-177 (2003/40; Nieuwe vrijheid voor gemeentelijke belastingen).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 28 februari 2003, Fiscaal Weekblad FED 2003; 1826-1838 (2003/342; Geen nieuwe vrijheid voor het grafrecht?).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 9 mei 2003, Fiscaal Weekblad FED 2003; 2293-2334 (2003/420; De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting geldt alleen voor materiële ondernemingen).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 20 december 2002, Fiscaal Weekblad FED 2003; 2363-2374 (2003/436; Verplaatsing werkelijke leiding Pensioen-BV onder vuur).annotatie
 • Bender T. & Douma S.C.W. (2003), Ferrazzini en de fiscale mensenrechten: nog steeds geen fair trial in belastingzaken, Weekblad Fiscaal Recht 2003/6532: 903-913.artikel in tijdschrift
 • Raad C. van, Bender T. & Douma S.C.W. (2001), De Hoge Raad op een drielandenpunt, Weekblad Fiscaal Recht (6431): 527-545.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2000), Dagentellerij ten behoeve van de 183-dagenregeling, Internationaal belasting bulletin 1: 1-5.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2000), De uitdrukking 'tijdelijk'in het verdrag met Duitsland en de verbindendheid van onderling overlegprocedures, Internationaal belasting bulletin 2: 1-5.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2000), Wild West taferelen in de taxiwereld, Nederlands Juristenblad maart.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (1999), De 'salary-split'. [overig]overig
 • Douma S.C.W. (1999), De dagenbreuk, Internationaal belasting bulletin 1: 12-17.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (1999), Leiden Lecture on International Taxation, Weekblad Fiscaal Recht: 1447-1453.artikel in tijdschrift
 • Lubbers & Boer B.V. Assessments voor fiscalisten en fiscale analyses
 • De Rechtspraak Honorair Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem
 • Kluwer/SDU/Boom auteurswerkzaamheden