Universiteit Leiden

nl en

Sjoerd Douma

Naam
Prof.mr.dr. S.C.W. Douma
Telefoon
+31 71 527 2727

Sjoerd Douma is Hoogleraar Internationaal & EU Belastingrecht.

Meer informatie over Sjoerd Douma

Opleiding

 • Gymnasium aan het Mill Hillcollege te Goirle (1994) 
 • Fiscaal recht aan de Universiteit Leiden (1998) 

Promotieonderzoek

Op 6 oktober 2011 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement (IBFD Doctoral Series, No. 21). Promotores: prof. mr. T. Bender en prof. mr. F.A. Engelen.

Overige nevenfuncties

 • Docent Fiscaal bestuursrecht en Europees belastingrecht bij SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie 
 • Docent in de post-masteropleiding European Fiscal Studies (Erasmus Universiteit Rotterdam) 
 • Docent bij het International Tax Center Leiden

Medewerkerschappen

 • Vaste medewerker BNB – Beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak 
 • Vaste medewerker Weekblad Fiscaal Recht 
 • Vaste medewerker Highlights & Insights on European Taxation 
 • Vaste medewerker Fiscaal Weekblad FED 
 • Vaste medewerker Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 
 • Vaste medewerker Tijdschrift voor Staatssteun

Lidmaatschappen

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 
 • Lid van de International Fiscal Association 
 • Lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap 
 • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht

Hoogleraar Internationaal en EU Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Boer J.P., Douma S.C.W. & Lubbers A.O. (2017), De gevolgen van gebruikmaking van een belastingadviseur voor de toepassing van drie formeelrechtelijke leerstukken. In: Feteris M.W.C., Stevens L.G.M. & Verhoeven B. (red.) Bouwen en douwen (Overgaauw-bundel). Deventer: Kluwer. 171-182. boekdeel
 • Boer J.P. & Douma S.C.W. (2017), Het inzagerecht en de gevolgen van niet-magistratelijk handelen. In: Pieterse L.J.A. & Scharrenburg R. van (red.) Springende punten: Van Amersfoort-bundel: opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort ter gelegenheid van zijn afscheidssymposium gehouden op vrijdag 29 september 2017 te Leiden. Deventer: Wolters Kluwer. 41-52. boekdeel
 • Douma S.C.W. (2016), Apple'tje-eitje, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2016(36): 1-3 (NTFR 2016/2189). artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Vermeulen H. (2016), Brexit: belasting, accijnzen, heffingen, Bedrijfsjuridische Berichten 2016(22): 261-262 (Bb 2016/75). artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2016), Chapter 19. Netherlands. In: Marino G. (red.) New Exchange of Information versus Tax Solutions of Equivalent Effect. Amsterdam: IBFD. 407-428. boekdeel
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 8 juli 2016, nr. 15/00878, BNB 2016,24: (BNB 2016/233). annotatie
 • Bont G.J.M.E. de, Bozia K., Douma S.C.W., Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Lammers M.H.W.N., Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A. & Poelmann E. (2016), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2016/2017. Boom jurisprudentie en documentatie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. boek
 • Douma S.C.W. (red.) (2016), Misbruik van recht: een nationaal, internationaal en Unierechtelijk perspectief / rapport van de Commissie Misbruik van recht Geschriften van de Vereeniging voor Belastingwetenschap nr. 256. Amsterdam: WBW, vereniging voor Belastingwetenschap. boekredactie
 • Douma S.C.W. & Kardachaki A. (2016), The Impact of European Union Law on the Possibilities of European Union Member States to Adapt International Tax Rules to the Business Models of Multinational Enterprises, Intertax 44(10): 746-754. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Breuer A.C., Boer J.P. & Douma S.C.W. (2016), Uitwisseling van tax rulings, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7134): 334-341 (WFR 2016/50). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2016), Verkeerde bedoelingen, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2016(147): 185-189 (TFO 2016/147.3). 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2016), Wetsvoorstel Overige Fiscale maatregelen 2017 (creëren grondslag voor informatie-uitwisseling), NLFiscaal 2016(0064). artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2016), Wetsvoorstel Overige Fiscale maatregelen 2017 (intrekking spaarrenterichtlijn), NLFiscaal 2016(0062). artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2016), Wetsvoorstel Overige Fiscale maatregelen 2017 (noot bij artikel XIV, onderdelen A t/m D), NLFiscaal 2016(0028). artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W., Blieck L.A. de, Ouderaa E.A.G. van der. Koopman R.J. & Wortel J. (2015), Algemene wet inzake rijksbelastingen Fed Fiscale Studieserie nr. 5. Deventer: Kluwer. boek
 • Douma S.C.W., nr. 13/03783, BNB 2015. annotatie
 • Douma S.C.W., nr. 13/03468, BNB 2015. annotatie
 • Douma S.C.W., Poelmann E., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Nuyens A.M.E. & Pieterse L.J.A. (2015), Jurisprudentie formeel belastingrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. boek
 • Douma S.C.W. (2015), Limitations on Interest Deduction: an EU Law Perspective, British Tax Review 2015(3): 364-378. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2015), Op weg naar Europees transfer pricing-recht, NTFR 2015(2940): 1-2. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2014), De stormachtige ontwikkeling van het Europese belastingrecht na "Avoir Fiscal", Weekblad Fiscaal Recht 2014/7065: 1194-1197. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2014), Controle is goed, vertrouwen is beter, Weekblad Fiscaal Recht 2014/7057: 928-929. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (16 mei 2014), Legal research in international and EU tax law (Oratie. Instituut voor Fiscale en Economische vakken, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Deventer: Kluwer. Inaugurale rede
 • Douma S.C.W. (2014), Algemene beginselen van Unierecht als constitutionele normen, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2014(1): 9-21. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 18 april 2014, nr. 13/04796, BNB 2014. annotatie
 • Douma S.C.W. (2014), Houdt het dan nooit op? Worstelingen met selectiviteit, NTFR 2014/2653(46): 1-3. artikel in een tijdschrift
 • Poelmann E., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A. & Douma S.C.W. (2014), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2014-2015. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. boek
 • Douma S.C.W. (2014), Legal Research in International and EU Tax Law (inaugural lecture Leiden). Deventer: Kluwer. boek
 • Douma S.C.W. (2014), Netherlands, Exchange of information versus tax of equivalent effect. rapport
 • Boer J.P., Douma S.C.W., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), Straatsburgse jurisprudentie in Nederlandse belastingzaken: de BOF-arresten. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 27-34. boekdeel
 • Douma S.C.W. (2014), The tax treatment of CIVs and REITs from a Stae aid perspective: limits on national tax policy. In: Vermeulen H. (red.) The tax treatment of CIVs and REITs. Amsterdam: IBFD Publications. 169-182. boekdeel
 • Douma S.C.W., Blieck L.A. de, Amersfoort P.J. van, Blieck J. de, Ouderaa E.A.G. van der & Koopman R.J. (2013), Algemene wet inzake rijksbelastingen Fed Fiscale Studieserie nr. 5. Deventer: Kluwer. boek
 • Girolami M.M.L. (2013), Bevordert het recht op eigendom de kwaliteit van de Nederlandse belastingrechtspraak?. In: Boer J.P. (red.) Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht. Den Haag: SDU. 53-60. boekdeel
 • Douma S.C.W., annotatie bij: ECJ 25 oktober 2012, H&I 2013. annotatie
 • Douma S.C.W. (2013), Misbruik van secundair Unierecht in de directe belastingen, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2013(125.4): 80-91. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2013), Questions, questions, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7008): 842-843. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2013), Vragen rond BEPS en ATP Almanak PNO. 80-82. boekdeel
 • Douma S.C.W. (2013), Welcome to the Rock, NTFR 2013(2313): 1-3. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2012), Cosi fan tutte, Weekblad Fiscaal Recht 2012(6966): 1102-1103. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 8 juni 2012, BNB 2012. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EU 29 november 2011, BNB 2012. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 24 februari 2012, BNB 2012. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 1 juni 2012, NTFR 2012. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EU 19 juli 2012, nr. C-48/11, NTFR 2012. annotatie
 • Douma S.C.W., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van & Poelmann E. (2012), Jurisprudentie formeel belastingrecht. Den Haag: Boom fiscale uitgevers. boek
 • Douma S.C.W. (2012), Non-discriminatory Tax Obstacles, EC Tax review 2012(2): 67-83. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (6 oktober 2011), Optimization of tax sovereignty and free movement (Dissertatie, Faculty of Law, Leiden University). Promotor(en): Engelen, F.A.; Bender, T. dissertatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 7 januari 2011, NTFR 2011. annotatie
 • Douma S.C.W. (2011), Europese fiscale harmonisatie, NTFR (2651): 1-2. artikel in een tijdschrift
 • Engelen F.A., Douma S.C.W. & Gunn A.F. (2011), Interim regime for currency results on participations, Tax Planning International European Focus 13: 28-29. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W., Kanter M., Klaver B. & Vollebregt H.A. (2011), Netherlands – Common Consolidated Corporate Tax base, International Transfer Pricing Journal 18(5): 370-374. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EG 15 oktober 2009, NTFR 2010; 35. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Rechtbank Breda 17 februari 2010, NTFR 2010; 21. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hof Amsterdam 15 juli 2010, H&I 2010. annotatie
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2010), Non-discriminatory tax obstacles to free movement. In: Europaïsches Steuerrecht-Festschrift für Friedrich Rödler zum 60. Geburtstag. Wien: Linde. 193-203. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Douma S.C.W. (2010), Pro Curia, NTFR 2801(50): 1-3. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Remie S. (2009), De grensoverschrijdende fiscale eenheid, pecunia non olet : 32-38. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 20 februari 2009, NTFR 2009. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 20 november 2009, NTFR 2009. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 20 februari 2009, NTFR 2009. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 20 februari 2009, NTFR 2009. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: ECJ 27 november 2008, H&I 2009. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: ECJ 11 november 2008, H&I 2009. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 9 januari 2009, NTFR 2009. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EG 12 februari 2009, NTFR 2009. annotatie
 • Douma S.C.W. (2009), Sinterklaasbrief: fiscale-eenheidsvoordelen zonder fiscale eenheid!, NTFR (2599): 1-3. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2009), Verzuim- en vergrijpboeten: ne bis in idem. In: Pieterse L.J.A. (red.) Draaicirkels van formeel belastingrecht, Vriendenbundel René Niessen. Amersfoort: Sdu Uitgevers. 97-104. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Douma S.C.W. (2008), Belangenafwegingen tussen nationale fiscale soevereiniteit en vrij verkeer, Elsa Magazine 8e jrg(1): 19-26. artikel in een tijdschrift
 • Engelen F.A. & Douma S.C.W. (2008), Conference position paper: The quest for the holy grail in international tax law – the legal status of the commentaries on the OECD Model tax convention on income and capital. In: Douma S.C.W., Engelen F.A. (red.) The Legal Status of the OECD Commentaries. Conflict of Norms in International Tax Law. Amsterdam: IBFD. 251-272. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Douma S.C.W. (2008), Doorwerking van rechtspraak van het HvJ EG in de nationale rechtsorde, Weekblad Fiscaal Recht 137e jrg(6785): 1175-1184. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 15 februari 2008, NTFR 2008; 12-12. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Advocaat-Generaal bij Hof van Justitie 4 september 2008, H&I 2008; 28-31. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Opinion AG Kokott 4 september 2008, H&I 2008. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EG 20 mei 2008, NTFR 2008; 26-29. annotatie
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2008), The Legal Status of the OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD. boek
 • Douma S.C.W. (2008), The principle of legal certainty : Enforcing international norms under Community law. In: Douma S.C.W., Engelen F.A. (red.) The Legal Status of the OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD. 217-249. boekdeel
 • Douma S.C.W. (2008), Valutaverlies op deelneming: aftrekbaar!, NTFR 9(49): 1-3. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Advocaat-Generaal HvJ EG 3 juli 2007, NTFR 2007. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 22 december 2006, Fiscaal weekblad, FED 2007. annotatie
 • Douma S.C.W. (2007), Het evenredigheidsbeginsel stricto sensu als belangenafweging tussen nationale fiscale soevereiniteit en vrij verkeer, Weekblad Fiscaal Recht 6709: 247-253. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Erasmus-Koen M. (2007), Legal Status of the OECD Commentaries-In search of the Holy Grail of International Tax Law, Bulletin for International Taxation 61(8): 339-352. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2007), Rechterlijke rechtsvorming moet! Maar hoe?, NTFR 2007(42): 1-3. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Lubbers A.O. (2007), Verslag van de discussiemiddag over de Hoge Raad in belastingzaken, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 8: 27-30. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2006), Consequences of Marks & Spencer for the Netherlands, Tax Notes International 43(9): 703-705. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 14 april 2006, NTFR 2006. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 22 september 2006, NTFR 2006; 55-56. annotatie
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A., annotatie bij: The Court of Justice of the European Communities 21 februari 2006, British Tax Review 2006; 429-440. annotatie
 • Douma S.C.W. & Naumburg C. (2006), Marks & Spencer: Are National Tax Systems Éclairé?, European Taxation 9: 431-442. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2006), Ne bis in idem in fiscalibus. In: Almanak Fiscale Studievereniging Pecunia Non Olet. Leiden: eigen beheer. 55-64. congresbijdrage
 • Douma S.C.W. (2006), The Netherlands: Marks & Spencer and the tax consolidation regime, International Tax Review 17(8): 72-73. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2006), The Three Ds of Direct Tax Jurisdiction: Disparity, Discrimination and Double Taxation, European Taxation 2006(11): 522-533. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 7 oktober 2005, NTFR 2005; 19-22. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 12 augustus 2005, NTFR 2005; 13-15. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2005), Chapter 13: Netherlands. In: Maisto, Guglielmo (ed.), Multilingual Texts and Interpretation of Tax Treaties and EC Tax Law. Amsterdam: IBFD Publications BV. boekdeel
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 29 april 2005, NTFR 2005; 46-49. annotatie
 • Douma S.C.W. & Vegt P.C. van der (2005), Ritter-Coulais: de ontgrenzing van belastingjurisdicties gaat voort, Weekblad Fiscaal Recht 6624(6624): 717-726. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (1), Weekblad Fiscaal Recht 6633(6633): 1029-1036. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (2), Weekblad Fiscaal Recht 6634(6634): 1069-1078. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schuver-Bravenboer M. & Douma S.C.W. (2004), Afsluiting verkenningsfase Vpb 2007 in Leiden, Fiskaal 2: 10-12. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 19 november 2004, NTFR 2004; 21-23. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 19 december 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 337-340. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 28 november 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 571-580. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 18 juni 2004, NTFR 2004; 42-45. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hof 's-Hertogenbosch 5 november 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 2161-2174. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 25 juni 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 2079-2088. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 26 maart 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 1532-1549. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 9 april 2004, NTFR 2004; 30-31. annotatie
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2004), Italiaanse koelkasten, de zaak Roders en de plicht tot meestbegunstiging. In: Duynstee F.M.M. mr. (red.) Alle wegen leiden naar Brussel. 50 jaar NOB, 50 jaar Europese jurisprudentie en wetgeving.. Amsterdam: Reed Business Information B.V.. 75-87. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Douma S.C.W. (2004), Mogelijke partijdigheid: geen reden tot uitsluiting!, Weekblad Fiscaal Recht 6575(6575): 700-701. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2004), Verslag van de vijfde Maarten J. Ellis Leiden Lecture on International Taxation, Weekblad Fiscaal Recht 6602(6602): 1789-1796. artikel in een tijdschrift
 • Schuver-Bravenboer M. & Douma S.C.W. (2004), Verslag van het symposium 'De Wet VPB op de sofa', Weekblad Fiscaal Recht 6596: 1498-1502. artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2003), De vestigingsplaatsfictie in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 6526(6526): 644-654. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 20 december 2002, Fiscaal Weekblad FED 2003; 2363-2374. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 9 mei 2003, Fiscaal Weekblad FED 2003; 2293-2334. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 28 februari 2003, Fiscaal Weekblad FED 2003; 1826-1838. annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 25 oktober 2002, Fiscaal Weekblad FED 2003; 148-177. annotatie
 • Bender T. & Douma S.C.W. (2003), Ferrazzini en de fiscale mensenrechten: nog steeds geen fair trial in belastingzaken, Weekblad Fiscaal Recht 2003/6532: 903-913. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2003), Vertrouwen tegen beter weten in. In: WB der Nederlanden. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 59-68. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Raad C. van, Bender T. & Douma S.C.W. (2001), De Hoge Raad op een drielandenpunt, Weekblad Fiscaal Recht (6431): 527-545. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2000), Dagentellerij ten behoeve van de 183-dagenregeling, Internationaal belasting bulletin 1: 1-5. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2000), De uitdrukking 'tijdelijk'in het verdrag met Duitsland en de verbindendheid van onderling overlegprocedures, Internationaal belasting bulletin 2: 1-5. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2000), Wild West taferelen in de taxiwereld, Nederlands Juristenblad maart. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (1999), De 'salary-split'. [overig] overig
 • Douma S.C.W. (1999), De dagenbreuk, Internationaal belasting bulletin 1: 12-17. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Douma S.C.W. (1999), Leiden Lecture on International Taxation, Weekblad Fiscaal Recht : 1447-1453. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Universiteit van Amsterdam Hoogleraar
 • Lubbers & Boer B.V. Assessments voor fiscalisten en fiscale analyses
 • De Rechtspraak Honorair Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem
 • Kluwer/SDU/Boom auteurswerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.