Universiteit Leiden

nl en

Sjoerd Douma

Hoogleraar Internationaal en EU Belastingrecht

Naam
Prof.mr.dr. S.C.W. Douma
Telefoon
+31 71 527 8810
E-mail
s.c.w.douma@law.leidenuniv.nl

Sjoerd Douma is Hoogleraar Internationaal & EU Belastingrecht , verbonden aan de afdeling Belastingrecht.

Meer informatie over Sjoerd Douma

Opleiding

 • Gymnasium aan het Mill Hillcollege te Goirle (1994) 
 • Fiscaal recht aan de Universiteit Leiden (1998) 

Promotieonderzoek

Op 6 oktober 2011 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement (IBFD Doctoral Series, No. 21). Promotores: prof. mr. T. Bender en prof. mr. F.A. Engelen.

Overige nevenfuncties

 • Docent Fiscaal bestuursrecht en Europees belastingrecht bij SSR, het opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie 
 • Docent in de post-masteropleiding European Fiscal Studies (Erasmus Universiteit Rotterdam) 
 • Docent bij het International Tax Center Leiden

Medewerkerschappen

 • Vaste medewerker BNB – Beslissingen in belastingzaken, Nederlandse belastingrechtspraak 
 • Vaste medewerker Weekblad Fiscaal Recht 
 • Vaste medewerker Highlights & Insights on European Taxation 
 • Vaste medewerker Fiscaal Weekblad FED 
 • Vaste medewerker Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 
 • Vaste medewerker Tijdschrift voor Staatssteun

Lidmaatschappen

 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 
 • Lid van de International Fiscal Association 
 • Lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap 
 • Lid van de Vereniging voor Bestuursrecht

Hoogleraar Internationaal en EU Belastingrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B216

Contact

 • Breuer A.C., Boer J.P. & Douma S.C.W. (2016), Uitwisseling van tax rulings, Weekblad Fiscaal Recht 2016(50).artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2015), Limitations on Interest Deduction: an EU Law Perspective, British Tax Review 2015(3): 364-378.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Douma S.C.W., Blieck L.A. de, Ouderaa E.A.G. van der. Koopman R.J. & Wortel J. (2015), Algemene wet inzake rijksbelastingen Fed Fiscale Studieserie nr. 5. Deventer: Kluwer.boek
 • Douma S.C.W. (2015), Op weg naar Europees transfer pricing-recht, NTFR 2015(2940): 1-2.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., Poelmann E., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Nuyens A.M.E. & Pieterse L.J.A. (2015), Jurisprudentie formeel belastingrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Douma S.C.W., nr. 13/03468, BNB 2015.annotatie
 • Douma S.C.W., nr. 13/03783, BNB 2015.annotatie
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2014), De stormachtige ontwikkeling van het Europese belastingrecht na "Avoir Fiscal", Weekblad Fiscaal Recht 2014/7065: 1194-1197.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2014), Controle is goed, vertrouwen is beter, Weekblad Fiscaal Recht 2014/7057: 928-929.artikel in tijdschrift
 • Boer J.P., Douma S.C.W., Lubbers A.O. & Vording H. (2014), Straatsburgse jurisprudentie in Nederlandse belastingzaken: de BOF-arresten. In: Blokker N.M., Van den Bogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht.. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 27-34.boekdeel
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 18 april 2014, nr. 13/04796, BNB 2014.annotatie
 • Douma S.C.W. (2014), Houdt het dan nooit op? Worstelingen met selectiviteit, NTFR 2014/2653(46): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Poelmann E., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van, Nuyens A.M.E., Pieterse L.J.A. & Douma S.C.W. (2014), Jurisprudentie formeel belastingrecht 2014-2015. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Douma S.C.W. (2014), Netherlands, Exchange of information versus tax of equivalent effect.rapport
 • Douma S.C.W. (2014), Legal Research in International and EU Tax Law (inaugural lecture Leiden). Deventer: Kluwer.boek
 • Douma S.C.W. (2014), The tax treatment of CIVs and REITs from a Stae aid perspective: limits on national tax policy. In: Vermeulen H. (Red.) The tax treatment of CIVs and REITs. Amsterdam: IBFD Publications. 169-182.boekdeel
 • Douma S.C.W. (2014), Algemene beginselen van Unierecht als constitutionele normen, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2014(1): 9-21.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., Blieck L.A. de, Amersfoort P.J. van, Blieck J. de, Ouderaa E.A.G. van der & Koopman R.J. (2013), Algemene wet inzake rijksbelastingen Fed Fiscale Studieserie nr. 5. Deventer: Kluwer.boek
 • Girolami M.M.L. (2013), Bevordert het recht op eigendom de kwaliteit van de Nederlandse belastingrechtspraak?. In: Boer J.P. (Red.) Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht. Den Haag: SDU. 53-60.boekdeel
 • Douma S.C.W. (2013), Misbruik van secundair Unierecht in de directe belastingen, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht 2013(125.4): 80-91.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2013), Welcome to the Rock, NTFR 2013(2313): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2013), Vragen rond BEPS en ATP Almanak PNO. 80-82.boekdeel
 • Douma S.C.W. (2013), Questions, questions, Weekblad Fiscaal Recht 2013(7008): 842-843.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: ECJ 25 oktober 2012, H&I 2013 (H&I 2013/4.5; Commission v. Belgium).annotatie
 • Douma S.C.W. (2012), Non-discriminatory Tax Obstacles, EC Tax review 2012(2): 67-83.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2012), Cosi fan tutte, Weekblad Fiscaal Recht 2012(6966): 1102-1103.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., Bont G.J.M.E. de, Gorissen N.H.A., Gribnau J.L.M., Hout M.B.A. van & Poelmann E. (2012), Jurisprudentie formeel belastingrecht. Den Haag: Boom fiscale uitgevers.boek
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EU 29 november 2011, BNB 2012.annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 24 februari 2012, BNB 2012.annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 8 juni 2012, BNB 2012.annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EU 19 juli 2012, nr. C-48/11, NTFR 2012 (A Oy).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 1 juni 2012, NTFR 2012.annotatie
 • Douma S.C.W. (6 oktober 2011), Optimization of Tax Sovereignty and Free Movement (Dissertatie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). S.l.: s.n.. Promotor(en) en Copromotor(en):Engelen F.A., Bender T.dissertatie
 • Engelen F.A., Douma S.C.W. & Gunn A.F. (2011), Interim regime for currency results on participations, Tax Planning International European Focus 13: 28-29.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2011), Europese fiscale harmonisatie, NTFR(2651): 1-2.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., Kanter M., Klaver B. & Vollebregt H.A. (2011), Netherlands – Common Consolidated Corporate Tax base, International Transfer Pricing Journal 18(5): 370-374.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 7 januari 2011, NTFR 2011.annotatie
 • Douma S.C.W. (2010), Pro Curia, NTFR 2801(50): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2010), Non-discriminatory tax obstacles to free movement. In: Europaïsches Steuerrecht-Festschrift für Friedrich Rödler zum 60. Geburtstag. Wien: Linde. 193-203.congresbijdrage
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hof Amsterdam 15 juli 2010, H&I 2010.annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Rechtbank Breda 17 februari 2010, NTFR 2010; 21.annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EG 15 oktober 2009, NTFR 2010; 35.annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: ECJ 11 november 2008, H&I 2009 (C-285/07; A.T.).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: ECJ 27 november 2008, H&I 2009 (C-418/07; Papillon).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EG 12 februari 2009, NTFR 2009 (C-67/09; Block).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 20 februari 2009, NTFR 2009 (07/12314).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 20 februari 2009, NTFR 2009 (42701 & 42702).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 20 februari 2009, NTFR 2009 (43760).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 9 januari 2009, NTFR 2009 (40037).annotatie
 • Douma S.C.W. (2009), Sinterklaasbrief: fiscale-eenheidsvoordelen zonder fiscale eenheid!, NTFR(2599): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Remie S. (2009), De grensoverschrijdende fiscale eenheid, pecunia non olet: 32-38.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2009), Verzuim- en vergrijpboeten: ne bis in idem. In: Pieterse L.J.A. (Red.) Draaicirkels van formeel belastingrecht, Vriendenbundel René Niessen. Amersfoort: Sdu Uitgevers. 97-104.congresbijdrage
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 20 november 2009, NTFR 2009 (09/00897).annotatie
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2008), The Legal Status of the OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD.boek
 • Douma S.C.W. (2008), The principle of legal certainty : Enforcing international norms under Community law. In: Douma S.C.W., Engelen F.A. (Red.) The Legal Status of the OECD Commentaries. Amsterdam: IBFD. 217-249.boekdeel
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Advocaat-Generaal bij Hof van Justitie 4 september 2008, H&I 2008; 28-31 (2008, C-418/07; Société Papillon. No group consolidation for indirectly owned subsidiary. Advocate General).annotatie
 • Douma S.C.W. (2008), Valutaverlies op deelneming: aftrekbaar!, NTFR 9(49): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2008), Belangenafwegingen tussen nationale fiscale soevereiniteit en vrij verkeer, Elsa Magazine 8e jrg(1): 19-26.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2008), Doorwerking van rechtspraak van het HvJ EG in de nationale rechtsorde, Weekblad Fiscaal Recht 137e jrg(6785): 1175-1184.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HvJ EG 20 mei 2008, NTFR 2008; 26-29 (NTFR 2008/1101; Art. 6 BBI (deels) in strijd met vrij verkeer van kapitaal).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 15 februari 2008, NTFR 2008; 12-12 (NTFR 2008/353; Bezwaar tegen verrekening dividendbelasting kan in beroep niet aan de orde komen).annotatie
 • Engelen F.A. & Douma S.C.W. (2008), Conference position paper: The quest for the holy grail in international tax law – the legal status of the commentaries on the OECD Model tax convention on income and capital. In: Douma S.C.W., Engelen F.A. (Red.) The Legal Status of the OECD Commentaries. Conflict of Norms in International Tax Law. Amsterdam: IBFD. 251-272.congresbijdrage
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Opinion AG Kokott 4 september 2008, H&I 2008 (C-418/07; Papillon).annotatie
 • Douma S.C.W. (2007), Het evenredigheidsbeginsel stricto sensu als belangenafweging tussen nationale fiscale soevereiniteit en vrij verkeer, Weekblad Fiscaal Recht 6709: 247-253.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Douma S.C.W. & Erasmus-Koen M. (2007), Legal Status of the OECD Commentaries-In search of the Holy Grail of International Tax Law, Bulletin for International Taxation 61(8): 339-352.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2007), Rechterlijke rechtsvorming moet! Maar hoe?, NTFR 2007(42): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Lubbers A.O. (2007), Verslag van de discussiemiddag over de Hoge Raad in belastingzaken, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 8: 27-30.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: HR 22 december 2006, Fiscaal weekblad, FED 2007 (FED 2007/6; Prejudiciële vragen over hypotheekrenteaftrek door grensambtenaar).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Advocaat-Generaal HvJ EG 3 juli 2007, NTFR 2007 (NTFR 2007/1477; Orange European Smallcap Fund)).annotatie
 • Douma S.C.W. (2006), The Three Ds of Direct Tax Jurisdiction: Disparity, Discrimination and Double Taxation, European Taxation 2006(11): 522-533.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Naumburg C. (2006), Marks & Spencer: Are National Tax Systems Éclairé?, European Taxation 9: 431-442.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2006), Consequences of Marks & Spencer for the Netherlands, Tax Notes International 43(9): 703-705.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2006), Ne bis in idem in fiscalibus. In: Almanak Fiscale Studievereniging Pecunia Non Olet. Leiden: eigen beheer. 55-64.congresbijdrage
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A., annotatie bij: The Court of Justice of the European Communities 21 februari 2006, British Tax Review 2006; 429-440 (Halifax plc and Others v Commissioners of Customs & Excise: the ECJ applies the abuse of rights doctrine in VAT cases).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 22 september 2006, NTFR 2006; 55-56 (NRFT 2006/1351; Hof had verzoek over registratie faxberichten niet mogen passeren).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 14 april 2006, NTFR 2006 (NTFR 2006/577; Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over fbi-regime).annotatie
 • Douma S.C.W. (2006), The Netherlands: Marks & Spencer and the tax consolidation regime, International Tax Review 17(8): 72-73.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 7 oktober 2005, NTFR 2005; 19-22 ( 2005, 1322, (Geen verlengde navorderingstermijn ter zake van ontvangen provisies)).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 12 augustus 2005, NTFR 2005; 13-15 ( 2005, 1057, (Internationaal recht verzet zich niet tegen heffing bij remigratie lichaam)).annotatie
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (1), Weekblad Fiscaal Recht 6633(6633): 1029-1036.artikel in tijdschrift
 • Bender T., Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2005), Werken aan winst? Werken aan de interne markt! (2), Weekblad Fiscaal Recht 6634(6634): 1069-1078.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2005), Chapter 13: Netherlands. In: Maisto, Guglielmo (ed.), Multilingual Texts and Interpretation of Tax Treaties and EC Tax Law. Amsterdam: IBFD Publications BV.boekdeel
 • Douma S.C.W. & Vegt P.C. van der (2005), Ritter-Coulais: de ontgrenzing van belastingjurisdicties gaat voort, Weekblad Fiscaal Recht 6624(6624): 717-726.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 29 april 2005, NTFR 2005; 46-49 (NTFR 2005, 595; Beroep namens verdwenen rechtspersoon is ontvankelijk).annotatie
 • Schuver-Bravenboer M. & Douma S.C.W. (2004), Verslag van het symposium 'De Wet VPB op de sofa', Weekblad Fiscaal Recht 6596: 1498-1502.artikel in tijdschrift
 • Schuver-Bravenboer M. & Douma S.C.W. (2004), Afsluiting verkenningsfase Vpb 2007 in Leiden, Fiskaal 2: 10-12.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2004), Mogelijke partijdigheid: geen reden tot uitsluiting!, Weekblad Fiscaal Recht 6575(6575): 700-701.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2004), Verslag van de vijfde Maarten J. Ellis Leiden Lecture on International Taxation, Weekblad Fiscaal Recht 6602(6602): 1789-1796.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. & Engelen F.A. (2004), Italiaanse koelkasten, de zaak Roders en de plicht tot meestbegunstiging. In: Duynstee F.M.M. mr. (Red.) Alle wegen leiden naar Brussel. 50 jaar NOB, 50 jaar Europese jurisprudentie en wetgeving.. Amsterdam: Reed Business Information B.V.. 75-87.congresbijdrage
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 19 december 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 337-340 (2004/52; Financieringskosten van premie voor kapitaalverzekering niet aftrekbaar als vaststaat dat een vrijstelling van toepassing is).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 28 november 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 571-580 (2004/88; Onderhoud van een gebouw verhindert in de regel niet dat het gebouw technisch of economisch veroudert).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 26 maart 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 1532-1549 (2004/300; Uit koopovereenkomst voortvloeiende boetebetalingen hadden het karakter van een correctie achteraf op de overeengekomen verkoopprijs: geen inkomsten uit vermogen).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 25 juni 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 2079-2088 (De overdrachtsprijs van een aanmerkelijk belang wordt slechts gecorrigeerd tot de waarde in het economische verkeer als de overdrager een bevoordelingbedoeling heeft gehad).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hof 's-Hertogenbosch 5 november 2004, Fiscaal Weekblad FED 2004; 2161-2174 (FED 2004/427; Prejudiciële vragen over woonplaatsfictie Successiewet).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 9 april 2004, NTFR 2004; 30-31 (2004/565; Nederland exclusief heffingsbevoegd m.b.t. salaris SFOR-militair).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 18 juni 2004, NTFR 2004; 42-45 (2004/940; Fictieve rente kan bij buitenlandse ab-houder niet worden belast).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 19 november 2004, NTFR 2004; 21-23 (NTFR 2004/1717; Rente ontvangen door buitenlandse fictieve ab-houder is belast).annotatie
 • Douma S.C.W. (2003), De vestigingsplaatsfictie in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 6526(6526): 644-654.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2003), Vertrouwen tegen beter weten in. In: WB der Nederlanden. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 59-68.congresbijdrage
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 25 oktober 2002, Fiscaal Weekblad FED 2003; 148-177 (2003/40; Nieuwe vrijheid voor gemeentelijke belastingen).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 28 februari 2003, Fiscaal Weekblad FED 2003; 1826-1838 (2003/342; Geen nieuwe vrijheid voor het grafrecht?).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 9 mei 2003, Fiscaal Weekblad FED 2003; 2293-2334 (2003/420; De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting geldt alleen voor materiële ondernemingen).annotatie
 • Douma S.C.W., annotatie bij: Hoge Raad 20 december 2002, Fiscaal Weekblad FED 2003; 2363-2374 (2003/436; Verplaatsing werkelijke leiding Pensioen-BV onder vuur).annotatie
 • Bender T. & Douma S.C.W. (2003), Ferrazzini en de fiscale mensenrechten: nog steeds geen fair trial in belastingzaken, Weekblad Fiscaal Recht 2003/6532: 903-913.artikel in tijdschrift
 • Raad C. van, Bender T. & Douma S.C.W. (2001), De Hoge Raad op een drielandenpunt, Weekblad Fiscaal Recht (6431): 527-545.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2000), Dagentellerij ten behoeve van de 183-dagenregeling, Internationaal belasting bulletin 1: 1-5.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2000), De uitdrukking 'tijdelijk'in het verdrag met Duitsland en de verbindendheid van onderling overlegprocedures, Internationaal belasting bulletin 2: 1-5.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (2000), Wild West taferelen in de taxiwereld, Nederlands Juristenblad maart.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (1999), De 'salary-split'. [overig]overig
 • Douma S.C.W. (1999), De dagenbreuk, Internationaal belasting bulletin 1: 12-17.artikel in tijdschrift
 • Douma S.C.W. (1999), Leiden Lecture on International Taxation, Weekblad Fiscaal Recht: 1447-1453.artikel in tijdschrift
 • De Rechtspraak Honorair Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem
 • Pricewaterhouse Coopers Belastingadviseurs N.V. Belastingadviseur
 • Kluwer/SDU/Boom auteurswerkzaamheden