Universiteit Leiden

nl en

Simon van de Kerke

Naam
Dr. S.C. van de Kerke
E-mail
s.c.van.de.kerke@hum.leidenuniv.nl

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Leiden Univ Centre for Linguistics
 • LUCL diversen
 • Kerke S. van de & Muysken P. (2014), The Andean Matrix. In: O'Connor L., Muysken P. (red.) The native languages of South America. Cambridge: Cambridge University Press. 126-152.boekdeel
 • Muysken P., Hammarström H., Kerke S.C. van de, Birchall B., Danielsen S., Eriksen L., Galucio A.V., Gijn R. van, Kolipakam V., Krasnoukhova O., Muller N. & O'Connor L. (2014), The languages of South America: deep families, areal relationships, and language contact. In: O'Connor L., Muysken P. (red.) The native languages of South America. Cambridge: Cambridge University Press. 299-323.boekdeel
 • Kerke S.C. van de (2011), Derivación verbal en Chipaya. In: Adelaar W.F.H., Valenzuela Bismarck P., Zariquiey Biondi R. (red.) Estudios en lenguas andinas y amazónicas. Homenaje a Rodolfo Cerrón-Palomino.. Lima, Peru: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.. 195-210.boekdeel
 • Carlin E.B. & Kerke S.C. van de (red.) (2010), Linguistics and Archaeology in the Americas: The Historization of Language and Society. Leiden; Boston: Brill.boekredactie
 • Kerke S.C. van de (2009), Leko. In: Crevels M., Muysken P. (red.) Lenguas de Bolivia Tomo I Ambito Andino. La Paz: Plural Editores. 287-332.boekdeel
 • Adelaar W.F.H. & Kerke S.C. van de (2009), Puquina. In: Crevels M., Muysken P. (red.) Lenguas de Bolivia Tomo I Ambito Andino. La Paz: Plural Editores. 125-146.boekdeel
 • Kerke S.C. van de (2007), Reciprocal Constructions in Bolivian Quechua. In: Nedjalkov V.P. (red.) Reciprocal Constructions. Amsterdam: John Benjamins.boekdeel
 • Kerke S.C. van de (2006), Object cross-reference in Leko. In: Rowicka G.J., Carlin E.B. (red.) What's in a verb, studies in the verbal morphology of the languages of the Americas. Utrecht: LOT. 171-188.congresbijdrage
 • Kerke S.C. van de (2002), Complex Verb Formation in Leko. In: Crevels M., Kerke S.C. van de, Meira S., Voort H.G.A. van der (red.) Current Studies on South American Languages. Leiden: CNWS. 241-254.congresbijdrage
 • Crevels M., Kerke S.C. van de, Voort H.G.A. van der & Meira S. (red.) (2002), Current Studies on South American Languages. Leiden: CNWS.boekredactie
 • Kerke S.C. van de (2000), Case Marking in the Leko Language. In: Voort H. van der, Kerke S. van de (red.) Indigenous Languages of Lowland South America. Leiden: CNWS, Universiteit Leiden. 25-37.congresbijdrage
 • Voort H.G.A. van der & Kerke S.C. van de (red.) (2000), Indigenous Languages of Lowland South America. Leiden: CNWS, Universiteit Leiden.boekredactie
 • Kerke S.C. van de (1999), A 19th Century Christian Doctrine in the Leko Language. In: Dedenbach-Salazar Sáenz S., Crickmay L. (red.) The Language of Christianisation in Latin America. Markt Schwaben: Verlag Anton Saurwein. 115-150.boekdeel
 • Kerke S.C. van de (1998), Verb formation in Leko: causatives, reflexives and reciprocals. In: Kulikov L., Vater H. (red.) Typology of verbal categories. Papers presented to Vladimir Nedjakov on the occasion of his 70th birthday. Tübingen: Niemeyer Verlag. 195-203.boekdeel
 • Kerke S.C. van de (15 mei 1996), Affix Order and Interpretation in Bolivian Quechua (Dissertatie). Leiden: CNWS. Promotor(en) en Copromotor(en):Adelaar W.F.H., Muysken P.C.dissertatie
 • Kerke S.C. van de (1996), Agreement in Quechua: evidence against DM. In: Cremers C., Dikken M. den (red.) Linguistics in the Netherlands 1996. Amsterdam: Benjamins. 121-131.boekdeel

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.