Universiteit Leiden

nl en

Sierd J. Schaafsma

Hoogleraar Internationaal Privaatrecht

Naam
Prof.mr. S.J. Schaafsma
Telefoon
+31 71 527 6471
E-mail
s.j.schaafsma@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. S.J. Schaafsma is sinds 1 november 2012 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar.

Meer informatie over Sierd J. Schaafsma

Sierd J. Schaafsma (1969) is sinds november 2012 hoogleraar internationaal privaatrecht aan de Leidse universiteit. Hij combineert het hoogleraarschap met zijn functie van raadsheer in het Gerechtshof Den Haag. Hij is daar werkzaam in de afdeling civiel, intellectuele eigendom.

Daarvoor was Schaafsma eerst advocaat en later medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad. In 2009 promoveerde hij cum laude in Leiden op zijn proefschrift ‘Intellectuele eigendom in het conflictenrecht. De verborgen conflictregel in het beginsel van nationale behandeling’.

Schaafsma is onder meer lid van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht, lid van het ‘Committee on Intellectual Property and Private International Law’ van de International Law Association, bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht en redacteur van het tijdschrift Intellectuele Eigendom en Reclamerecht (IER).
 

Hoogleraar Internationaal Privaatrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 2.03

Contact

 • Strikwerda L. & Schaafsma S.J. (2019), Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht [Twaalfde druk]. Deventer: Wolters Kluwer.boek
 • Schaafsma S.J. & Bronneman M. (2019), Van de brug af gezien: Kroniek over 2018. XII. Procesrecht, handhaving en IPR [IER 2019/8], Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2019(2): 131-134.artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J. & Ibili F. (2018), Commentaar op de Brussel I bis-Verordening, bevoegdheid. In: Mierlo A.I.M. van, Nispen C.J.J.C. van (red.) Burgerlijke Rechtsvordering: inclusief Brussel I bis-Verordening. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer. 2175-2350.boekdeel
 • Schaafsma S.J. (2018), Exclusief in Den Haag? Over de bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter ex art. 90 Gemeenschapsmodellenverordening [IER 2018/53], Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2018(6): 492-501.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J. & Bronneman M. (2018), Van de brug af gezien. XI. Rechtshandhaving, procesrecht & IPR, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2018(2 / 11): 133-138.artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Hoge Raad 16 oktober 2015, JBPr 2017,4; 509-525 (2017/44 (ICL/PPC)).annotatie
 • Schaafsma S.J. & Bronneman M. (2017), Van de brug af gezien: rechtshandhaving, procesrecht en IPR, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2017/11(2): 98-102.artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J. & Ibili F. (2016), Commentaar op de Brussel I bis-Verordening, bevoegdheid. In: Mierlo A.I.M. van, Nispen C.J.J.C. van (red.) Burgerlijke Rechtsvordering. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 2189-2359.boekdeel
 • Schaafsma S.J. (2016), Internationale bevoegdheid en de grensoverschrijdende inbreuk, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2016(60): 398-407.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J. (2016), Multiple Defendants in Intellectual Property Litigation, Nederlands Internationaal Privaatrecht 2016(4): 696-705.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Hoge Raad 13 december 2013, IER 2016,67; 456-458 (nr. 67; Montis II).annotatie
 • Schaafsma S.J. (2016), Private international law and intellectual property, Nederlands Internationaal Privaatrecht 2016(4): 685-686.artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J. (2016), Private international law and intellectual property Redactielid Nederlands Internationaal Privaatrecht 2016(4).tijdschriftredactie
 • Schaafsma S.J., Numann E.J. & Bronneman M. (2016), Van de brug af gezien: rechtshandhaving en IPR, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2016: 129-134.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: HvJ EU 5 juni 2014, IER 2015,nr.16 (Coty Germany).annotatie
 • Schaafsma S.J. & Numann E.J. (2015), Van de brug af gezien: rechtshandhaving en IPR, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2015(2): 84-88.artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J. (11 april 2014), IPR EN EPR. Over wisselwerking, eenheid en verscheidenheid (Oratie. Instituut voor Privaatrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). Leiden: Leiden University Press.Inaugurale rede
 • Schaafsma S.J. & Ibili F. (2014), Commentaar op de EEX-Verordening, bevoegdheid. In: Mierlo A. van, Nispen C.J.J.C. van (red.) Burgerlijke Rechtsvordering inclusief EEX-Verordening. Tekst & Commentaar Deventer: Kluwer. 1901-2028.boekdeel
 • Schaafsma S.J., annotation: Cour de cassation 10 April 2013, IER 2014 (nr. 60; Fabrice X/ABC News).annotatie
 • Schaafsma S.J. (2014), IPR en EPR. Over wisselwerking, eenheid en verscheidenheid, Intreerede. Leiden: University Press.boek
 • Schaafsma S.J. (2014), The hidden conflict-of-law-rule in the Berne and Paris principle of national treatment. In: Kamperman Sanders A. (red.) The Principle of National Treatment in International Economic Law. Glos: Edward Elgar. 300-304.boekdeel
 • Schaafsma S.J. & Numann E.J. (2014), Van de brug af gezien: rechtshandhaving, procesrecht en IPR, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2014(2): 116-119.artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J. & Numann E.J. (2013), Van de brug af gezien: rechtshandhaving, procesrecht en IPR, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2013(2): 116-119.artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J. & Ibili F. (2012), Commentaar op de EEX-Verordening, bevoegdheid. In: Mierlo A. van, Nispen C.J.J.C. van, Polak M.V. (Eds.) Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering inclusief EEX-Verordening. Deventer: Kluwer. 1841-1972.boekdeel
 • Schaafsma S.J., annotation: HvJ EU 25 October 2011, IER 2012 (nr. 19; eDate-Martinez).annotatie
 • Schaafsma S.J., annotation: HvJ EU 1 December 2011, IER 2012 (nr. 16; Painer/Standard Verlags).annotatie
 • Schaafsma S.J. (2012), Samenloop van EEX en BVIE, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2012: 593-597.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J., annotation: HvJ EU 12 July 2012, IER 2012 (nr. 62; Solvay/Honeywell).annotatie
 • Schaafsma S.J. & Numann E.J. (2012), Van de brug af gezien: rechtshandhaving, procesrecht en IPR, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 2012(2): 128-131.artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: HvJ EU 12 april 2011 2011 (nr. 57; DHL/Chronopost).annotatie
 • Schaafsma S.J. (2011), Internationaal privaatrecht: in afwachting van Boek 10 BW, Nederlands Juristenblad 2011: 30-31.artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J. (2011), Internationaal privaatrecht: in afwachting van Boek 10 BW. In: Graaf F.G.B., Rank W.A.K. (red.) Financiële sector en internationaal privaatrecht. Financieel Juridische Reeks nr. 3 Amsterdam: NIBE-SVV. 15-19.boekdeel
 • Schaafsma S.J. (2011), Philips/Postech en het grensoverschrijdend verbod. Qua patet orbis. In: Boer Th. M. de, Fokkens J.W., Vos M.J., Vries Lentsch-Kostense, C.I. de (red.) Strikwerda's conclusies. Opstellen aangeboden aan mr. L. Strikwerda ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Deventer: Kluwer. 431-444.boekdeel
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Rb. Utrecht 28 juli 2010, IER 2011 (nr. 4; Ryanair/PR Aviation).annotatie
 • Schaafsma S.J. & Numann E.J. (2011), Van de brug af gezien: rechtshandhaving , procesrecht en IPR, 2011(2): 92-95.artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Vzr. Rb. Breda 27 mei 2010, IER 2010 (nr. 66; Albanu).annotatie
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Hof Den Bosch 12 januari 2010, IER 2010 (nr. 34; C More/MyP2P).annotatie
 • Koops E. & Schaafsma S.J. (2010), Een verloren gewaande geschiedenis van Iustitia et Amicitia. In: Koops E., Numann E.J., Meerdink E.R., Polak M.V., Schaafsma S.J. (red.) Massificatie in het privaatrecht. Opstellen ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het genootschap Iustitia & Amicitia. Deventer: Kluwer. 213-232.boekdeel
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Rb. Zutphen 11 november 2009, IER 2010 (nr. 48; Fashion Box/Vingino).annotatie
 • Schaafsma S.J. & Frohn E.N. (2010), Kroniek van het internationaal privaatrecht 2007/09, Nederlands Juristenblad 2010: 1017-1026.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Koops E., Numann E.J., Meerdink E.R., Polak M.V. & Schaafsma S.J. (red.) (2010), Massificatie in het privaatrecht. Opstellen ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het genootschap Iustitia & Amicitia. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: HR 30 oktober 2009, IER 2010 (nr. 37; Montis/Goossens).annotatie
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Vzr. Rb. Amsterdam 1 oktober 2009, IER 2010 (nr. 14; Travelport/IATA).annotatie
 • Schaafsma S.J. & Numann E.J. (2010), Van de brug af gezien: rechtshandhaving, procesrecht en IPR, 2010(2): 179-181.artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J. (23 juni 2009), Intellectuele eigendom in het conflictenrecht : de verborgen conflictregel in het beginsel van nationale behandeling (Dissertatie. Instituut voor Privaatrecht, Faculty of Law, Leiden University) Meijers-reeks nr. 161. Deventer: Kluwer. Promotor(en): Polak M. V. , Nispen C.J.J.C. van.dissertatie
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Vzr. Rb. Dordrecht 13 augustus 2009, IER 2009 (nr. 79; G-Star/Hennes & Mauritz).annotatie
 • Schaafsma S.J., annotatie bij: Hof Den Bosch 7 juli 2009, IER 2009 (nr. 80; Michaud/Owens).annotatie
 • Schaafsma S.J. (2008), Rome II: intellectuele eigendom en oneerlijke concurrentie, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2008: 998-1003.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J. (2007), Kroniek van het internationaal privaatrecht 2005/06, Nederlands Juristenblad 2007: 827-836.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J. (2005), Kroniek van het internationaal privaatrecht 2004, Nederlands Juristenblad 2005: 478-484.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J. (2004), Kroniek van het internationaal privaatrecht 2003, Nederlands Juristenblad 2004: 513-519.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J. (2001), Industriële eigendom en de Haagse Conferentie voor IPR. Over het Haagse ontwerp-verdrag, torpedo's en exclusieve rechtsmacht, Bijblad bij De Industriële Eigendom 2001: 151-157.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Schaafsma S.J. (1997), The Netherlands. In: Campbell D. (red.) International Product Liability. Salzburg: CILS. 314-343.boekdeel
 • Schaafsma S.J. (1994), Vervuiling in het conflictenrecht. Een onderzoek naar theorie en praktijk van de milieuvervuilende onrechtmatige daad in het conflictenrecht. Deventer: FED.boek
 • Gerechtshof Den Haag senior raadsheer
 • Benelux-Gerechtshof rechter-plaatsvervanger
 • International Law Association Member of the Committee on Intellectual Property and Private International Law
 • Kluwer Lid redactie tijdschrift Intellectuele Eigendom & Reclamerecht (IER)
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken Lid Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht
 • TMC Asser Press lid redactie tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR)
 • Studiecentrum Rechtspleging SSR docent

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie