Universiteit Leiden

nl en

Serge Gijrath

Bijzonder Hoogleraar Telecommunicatierecht

Naam
Prof.mr.dr. S.J.H. Gijrath
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
s.j.h.gijrath@law.leidenuniv.nl

Per 1 november 2013 is Serge Gijrath verbonden aan eLaw als bijzonder hoogleraar Telecommunicatierecht.

Meer informatie over Serge Gijrath

Inaugurele rede Serge Gijrath en Gera van Duijvenvoorde

Serge Gijrath is per 1 november 2013 vanwege de Stichting Telecommunicatierecht als bijzonder hoogleraar verbonden aan eLaw, Centrum voor recht en Digitale Technologie (0,2 fte). Advocatenkantoor C-Legal heeft hem voor één dag in de week vrijgesteld gedurende de looptijd van zijn benoeming als bijzonder hoogleraar.

Opleiding

Serge Gijrath heeft na zijn studie Nederlands recht en de master Internationaal recht en Internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam (1988), de master Comparative, European and International Law gedaan aan het European University Institute (1989). In dat jaar was hij tevens fellow bij het Salzburg Seminar. In 1991 voltooide hij de beroepsopleiding advocatuur. In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift 'Interconnection Regulation and Contract Law'.

Loopbaan

Sinds 1990 is Serge advocaat te Amsterdam. Hij adviseert vooral bedrijven over grote ICT- en telecomcontracten en adviseert en procedeert in ICT- en telecom gerelateerde zaken. Van 1996 - 2007 was hij advocaat en partner (vanaf 1998) bij Baker & McKenzie en hoofd van de ICT- en telecom praktijkgroep. Thans is hij advocaat-partner bij C-Legal te Amsterdam.

Van 1999 - 2007 was hij eveneens in deeltijd werkzaam als onderzoeker en docent aan het Tilburg Institute for Law, Technology & Society. Sinds 2008 doceert Serge Gijrath tevens in deeltijd aan het Computer Law/Institute van de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2011 kwam hier de taak van arbiter voor de Stichting Geschillenoplossing Automatisering bij.

Onderzoeksgebieden/interesses

Telecommunicatierecht met bijzondere aandacht voor het Internationale en het Europese telecommunicatierecht en de deelgebieden interoperabiliteit, innovatie en standaardisatie en informatie- en netwerkbeveiliging. Elektronische handel, in het bijzonder contracteren in een elektronische omgeving; ICT- en telecommunicatiegeschillen.

 

Bijzonder Hoogleraar Telecommunicatierecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.32

Contact

 • Gijrath S.J.H., annotatie bij: HvJEU 17 september 2015, Mf 2016,2 (KPN B.V./ACM).annotatie
 • Gijrath S.J.H. (2016), Telecom en Recht [online databank Telecomenrecht.nl]. [database]overig
 • Gijrath S.J.H. (2015), Commentaar op Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 15. In: Knol P.C., Zwenne G.J. (red.) Telecommunicatie- en privacyrecht: de teksten van de Telecommunicatiewet, de Roamingverordening, Instellingswet ACM, de Wet bescherming persoonsgegevens, delen van de Mediawet en de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten voorzien van commentaar, met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. Tekst & Commentaar Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Gijrath S.J.H., annotatie bij: CBB 14 augustus 2014, Mf 2015,1; 34 (KPN en CM/ACM).annotatie
 • Gijrath S.J.H., annotatie bij: HvJ EU 16 april 2015, Mf 2015,5; 182 (Telfonia Dialog/T-Mobile Polska).annotatie
 • Gijrath S.J.H. (17 maart 2014), Telecommunicatierecht in het digitale tijdperk 3.0: interoperabiliteit, innovatie, internationalisering & een imploderende soufflé (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.Inaugurale rede
 • Gijrath S.J.H. (2014), Diensteninteroperabiliteit anno 2020: waarheen, waarvoor?, Mediaforum 26(7/8): 186-195.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gijrath S.J.H. & Knol P.C. (red.) (2014), Inleiding telecommunicatierecht Monografieën recht en informatietechnologie nr. 9. Den Haag: Sdu Uitgevers.boekredactie
 • Zwenne G.J., Duijvenvoorde G.P. van, Tempelman J.A., Knol P.C. & Gijrath S.J.H. (2014), Inleiding Telecommunicatierecht. In: Gijrath S.J.H., Knol P.C. (red.) Inleiding Telecommunicatierecht. Monografieën recht en informatietechnologie nr. 9 's-Gravenhage: Sdu Uitgevers. 43-50.boekdeel
 • Gijrath S.J.H. & Lodder A.R. (2014), Naar een connectief continent: eindelijk echt convergentie van IP- en elektronische communicatienetwerken?, Tijdschrift voor Internetrecht 2014(2): 34-42.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gijrath S.J.H., annotatie bij: CBB 22 juni 2012, Mf 2013,2 (SURFnet/OPTA).annotatie
 • Gijrath S.J.H. (2013), Toepassing van het contractenrecht in de telecommunicatiesector, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 6998(1092): 1092-1101.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gijrath S.J.H. (2012), Informatie- en netwerkbeveiliging in juridisch perspectief: een kwestie van contractbesturing?, Computerrecht 2012(6): 383-396.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bullesbach A., Gijrath S., Poullet Y. & Prins C. (red.) (2010), Concise European IT Law - Second edition Concise IP nr. 1. Kluwer Law International: Alphen aan den Rijn.boekredactie
 • Gijrath S.J.H. (2007), Algemene voorwaarden in een elektronische omgeving. In: Wessels B. (red.) Contracten maken. Serie praktijkhandleidingen Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Gijrath & S.J.H. (2007), De onderhandelplicht in het telecommunicatierecht en onderhandelingen volgens het algemene verbintenissenrecht, Contracteren. Tijdschrift voor de contractspraktijk 2007(1): 5-14.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gijrath S.J.H. & Smits J.M. (2007), European Contract Law in View of technical and Economic Regulation. In: Boele-Woelki K., Grosheide W. (red.) The future of European contract law: essays in honour of Ewoud Hondius to commemorate his retirement as professor of civil law at the University of Utrecht. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 53-90.boekdeel
 • Gijrath S.J.H. (2006), Interconnection regulation and contract law. Amstelveen: deLex.boek
 • Gijrath S.J.H. (2006), Interoperability revisited: how far does the Duty to Negotiate Access and Interconnection Extend?, Computer and Telecommunications Law Review 12(1): 14-21.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Nouwt J., Priem B.P., Gijrath S.J.H., Hof S. van der & Prins J.E.J. (2006), The abuse of Premium Rate Services to the consumers' detriment in the Netherlands. Tilburg: Tilburg University.rapport
 • Gijrath S.J.H. (2006), Voiding the regulation or regulating the void? Voice over the internet protocol and voice over broadband in the Netherlands, Computer and Telecommunications Law Review 12(5): 150-155.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gijrath S.J.H. (2005), The Netherlands Market for Electronic Communications. In: Scherer J. (red.) Telecommunication laws in Europe: law and regulation of electronic communications in Europe. Haywards Heath: Tottel.boekdeel
 • Dries H., Gijrath S.J.H. & Knol P.C. (2003), Openbaarheid van netwerken en diensten in de Telecommunicatiewet ITeR nr. 60. Den Haag: Sdu Uitgevers.boek
 • Dries H., Gijrath S.J.H. & Knol P.C. (2003), Openbaarheid van telecommunicatienetwerken en -diensten, Mediaforum 15(5): 155-162.artikel in een tijdschrift
 • Gijrath S.J.H. (2002), E-deelnameovereenkomsten. In: Gijrath S.J.H., Hoogeveen H.C. (red.) E-marktplaatsen: juridische aspecten van business to business elektronische marktplaatsen. Den Haag: Elsevier.boekdeel
 • Gijrath S.J.H. & Hoogeveen H.C. (red.) (2002), E-marktplaatsen: juridische aspecten van business to business elektronische marktplaatsen. Den Haag: Elsevier.boekredactie
 • Tempelman J.A., Huisjes S.C. & Gijrath S.J.H. (2002), Opzet van de Nederlandse Telecommunicatiewet. In: Prins J.E.J., Koops B.J., Meijboom A.P. (red.) Recht en Informatietechnologie. Handboek voor rechtspraktijk en beleid. Den Haag: SDU. 1-72.boekdeel
 • Huisjes S.C. & Gijrath S.J.H. (2002), Telecommunicatiecontracten. In: Prins J.E.J., Koops B.J., Meijboom A.P. (red.) Recht en informatietechnologie: handboek voor rechtspraktijk en beleid. Den Haag: Sdu Uitgevers. 1-30.boekdeel
 • Knol P.C. & Gijrath S.J.H. (2002), Telecommunicatierecht. In: Esch R.E. van, Prins J.E.J. (red.) Recht en elektronische handel. Recht en Praktijk Deventer: Kluwer. 281-317.boekdeel
 • Gijrath S.J.H. & Kolthek R.J. (2002), Wetsvoorstel Elektronische Handel: Gemiste kansen bij elektronisch contracteren?, Computerrecht 2002(6): 352-359.artikel in een tijdschrift
 • Duisberg A., Fritzemeyer W. & Gijrath S.J.H. (2001), Doing E-Commerce in Europa: Baker & McKenzie.boek
 • Gijrath S.J.H. & Gorissen B.J.E. (2000), Applying the Database Act to On Line Information Services: A Trial and Error Exercise, Copyright world 2000/2001(December/January): 25.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Koops B.-J., Prins C., Schellekens M., Gijrath S. & Schreuders E. (2000), Overheden over internationalisering en ICT-recht: de standpunten van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ITeR nr. 39. Den Haag: Sdu Uitgevers.rapport
 • Prins J.E.J. & Gijrath S.J.H. (2000), Privaatrechtelijke aspecten van elektronische handel: juridische aandachtspunten voor Internet Service Providers Studiepockets privaatrecht nr. 61. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.boek
 • Gijrath S.J.H. (1999), Contractuele aansprakelijkheid voor millennium problemen in ICT producten. In: Meester over 2000, meester over IT: bundel ter gelegenheid van het Jonge Balie Congres 1999. Den Haag: Sdu Uitgevers.boekdeel
 • Tempelman J.A. & Gijrath S.J.H. (1999), Telecommunication law in the Netherlands, Multimedia und Recht 1999(8): 23-29.artikel in een tijdschrift
 • Gijrath S.J.H. (1999), The Netherlands. In: Meek S. (red.) Legal implications of the millennium bug. The comparative law yearbook of international business. Special issue nr. 1999 The Hague: Kluwer Law International. 293-335.boekdeel
 • Gijrath S.J.H. & Tempelman J.A. (1998), Telecommunication Law in the Netherlands. In: Scherer J. (red.) Telecommunication laws in Europe. London-Edinburgh-Dublin: Butterworth. 228-258.boekdeel
 • Tempelman J.A. & Gijrath S.J.H. (1998), The New Dutch Telecommunications Act, Computer and Telecommunications Law Review 6.artikel in een tijdschrift
 • Gijrath S.J.H. & Tempelman J.A. (1997), Convergentie: Toegang tot en koppeling van netwerken. In: Hoven van Genderen R. van den, Ottow A., Stuurman K. (red.) Convergentie in telecom- en mediasector: recht op informatie in elke vorm. Samsom BedrijfsInformatie: Alphen aan den Rijn. 45-.boekdeel
 • Gijrath S.J.H. (1997), Liberalisering van de telecommunicatiemarkt: aandachtspunten bij interconnectie en toegang. In: Wessels B. (red.) Contracteren in de internationale praktijk. Dl. 3. Recht en Praktijk nr. 102 Deventer: Kluwer. 279-298.boekdeel
 • Gijrath S.J.H. (1996), Digitale Portret- en Klankrechten. In: Gijrath S.J.H., Hoven van Genderen R. van den, Wefers Bettink H.W. (red.) Intellectueel eigendom in digitaal perspectief: vormt intellectueel eigendomsrecht een voorwaarde of belemmering voor de digitale maatschappij?. Alphen aan den Rijn: Samsom BedrijfsInformatie.boekdeel
 • Gijrath S.J.H., Hoven van Genderen R. van den & Wefers Bettink H.W. (red.) (1996), Intellectueel eigendom in digitaal perspectief: vormt intellectueel eigendomsrecht een voorwaarde of belemmering voor de digitale maatschappij?. Alphen aan den Rijn: Samsom BedrijfsInformatie.boekredactie
 • Gijrath S.J.H. (1993), Auteursrechtelijke bescherming van neurale netwerken. In: Juridische aspecten van artificiële intelligentie. Publicatiereeks NVvIR - Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht nr. 7: NVvIR, Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht.boekdeel
 • Gijrath S.J.H. (1993), Electronic Data Interchange: geschillenoplossing. In: Esch R.E. van, Prins C. (red.) Recht en EDI: juridische aspecten van elektronisch berichtenverkeer. Recht en Praktijk nr. 68 Deventer: Kluwer. 115-126.boekdeel
 • C-Legal B.V advocaten Advocatuur
 • Stichting geschillenoplossing automatisering Arbiter