Universiteit Leiden

nl en

Saskia Stollman

Naam
S.H.M. Stollman
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
s.h.m.stollman@iclon.leidenuniv.nl

In haar promotieonderzoek kijkt Saskia naar de veranderingen die docenten in het voortgezet onderwijs tijdens het project 'GUTS' (Gedifferentieerd Uitdagen van Talent op School) doormaken.

Meer informatie over Saskia Stollman

Teaching and Teacher Learning blog

Saskia werkt sinds augustus 2013 als promovendus bij het ICLON. In 2012 behaalde zij haar Master in Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na het behalen van haar Master heeft zij nog werkervaring opgedaan in het onderwijs werkveld alvorens met haar promotieonderzoek te starten.

In haar promotieonderzoek kijkt Saskia naar de veranderingen die docenten in het voortgezet onderwijs tijdens het project 'GUTS' (Gedifferentieerd Uitdagen van Talent op School) doormaken. Het project is gericht op het stimuleren van talentontwikkeling van leerlingen, en docenten worden hierbinnen uitgedaagd gedifferentieerd onderwijs te geven. De veranderingen van docenten die Saskia dus specifiek bestudeert, hebben betrekking op het gedifferentieerd lesgeven van de docenten.

Zij is ook supervisor van het Vakdidactisch Ontwerponderzoek in de lerarenopleiding van het ICLON.

Promovendus

  • ICLON
  • Voortgezet Onderwijs
  • Onderzoek

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B4.15

Contact

  • Stollman S.H.M, Meirink J.A., Westenberg P.M. & Van Driel J.H. (2015), Ondersteuning van talent(ontwikkeling) en motivatie: verschillen in docentkennis van differentiatie tijdens reguliere en talentlessen. Leiden.'refereed' congresbijdrage
  • Stollman S.H.M., Meirink, J.A., Westenberg P.M. & Van Driel J.H. (2016), Bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van differentiatie: Een systematische literatuurreview. Onderwijs Research Dagen, Rotterdam.'refereed' congresbijdrage
  • Stollman S.H.M, Meirink J.A., Driel & J.H. van (2015), Differences in teachers' knowledge of differentiated instruction during regular and talent lessons.'refereed' congresbijdrage
  • Geen relevante nevenwerkzaamheden