Universiteit Leiden

nl en

Saskia Heijnen

Promovendus

Naam
S. Heijnen
Telefoon
+31 71 527 6603
E-mail
s.heijnen@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-8725-4369

Kort cv

Saskia Heijnen is een PhD student binnen de afdeling Cognitieve Psychologie. Ze heeft de research master Cognitive Neuroscience aan Universiteit Leiden afgerond (cum laude). Onder begeleiding van Prof. dr. Bernhard Hommel en dr. Roberta Sellaro onderzoekt ze metacontrol state, de balans tussen cognitieve persistentie en flexibiliteit, in een project gefinancierd door een European Research Council (ERC) Consolidator grant. Daarnaast heeft ze een pre-master filosofie afgerond, en is ze bezig met de master Philosophy of Psychology, ook aan Universiteit Leiden.

Onderzoek

Saskia onderzoekt of en in hoeverre metacontrol state beïnvloed of zelfs getraind kan worden en naar welke cognitieve gebieden dit overgedragen wordt, en ze onderzoekt verschillen gerelateerd aan factoren als cultuur en religie. Hoe ontwikkelt men een neiging meer persistent dan flexibel te werk te gaan, en vice versa? Kan deze voorkeur omgedraaid worden? Zo ja, hoe lang houdt dat aan? Wat wordt er beïnvloed door deze omkeer? Dit zijn vragen die Saskia wilt beantwoorden tijdens haar PhD.

Taken OBP

  • LIBC blog web editor 
  • Cognitive Psychology Unit labmeeting coordinator

Betrokken promotoren

Relevant links

Promovendus

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Cognitieve Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2B19

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.