Universiteit Leiden

nl en

Saskia Gras

Buitenpromovendus

Naam
Drs. S. Gras
Telefoon
+31 71 527 1646
E-mail
s.gras@hum.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'Vrijplaats voor de kunsten – De Haagse vrije academie 1947-1982'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre. Saskia Gras zal haar proefschrift verdedigen op dinsdag 31 oktober 2017 om 13.45 uur.

Meer informatie over Saskia Gras

In oktober 1947 kondigde Livinus van de Bundt (1909-1979) de oprichting van de Haagse Vrije Academie aan uit kritiek op het bestaande normatieve onderwijs aan de Haagse Academie van Beeldende Kunsten.  In kunstenaarskringen rond Van de Bundt leefde het idee dat aan de bestaande kunstacademie het individu, de vrije ‘authentieke’ geest onvoldoende tot zijn recht kwam doordat de leerling zich daar aan een vaststaande lesopbouw diende te houden en moest toewerken naar vooraf bepaalde artistieke doelen. Aan Van de Bundts academie zou daarom een artistieke uiting die voortsproot uit fantasie en verbeelding van groter belang zijn dan een perfect getekend perspectief of een correcte weergave van anatomische verhoudingen.

In dit promotieonderzoek wordt het effect van de vrije onderwijsideologie van Livinus van de Bundt op werk en leven van zijn leerlingen bestudeerd. De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke effecten hebben de vier kernpunten van de onderwijsideologie van de Haagse Vrije Academie, te weten het streven naar maximale persoonlijke ontplooiing, de vrijheid van kunstopvatting, een drempelloos toelatingsbeleid en het ontbreken van eindnormen gehad op het werk en het leven van de opgeleide kunstenaars?

Achtergrond

Saskia Gras heeft kunstgeschiedenis gestudeerd in leiden met als specialisatie hedendaagse kunst en architectuur. Momenteel is zij werkzaam als docente kunstgeschiedenis in onder andere Museum Swaensteyn in Leidschendam-Voorburg en Museum Rijswijk, en als free-lance publiciste en medewerkster aan diverse tentoonstellingen. Haar medewerking aan de tentoonstelling ‘De Nieuwe Ploeg – artistieke werkgroep in Voorburg 1951-1959’, waarvoor ik een publicatie schreef, wekte haar interesse voor de Vrije Academie.

Buitenpromovendus

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Institute for History
  • Geschiedenis diversen

Geen relevante nevenwerkzaamheden