Universiteit Leiden

nl en

Sanne Akkerman

Hoogleraar Onderwijswetenschappen, in het bijzonder het Hoger Onderwijs

Naam
Prof.dr. S.F. Akkerman
Telefoon
+31 71 527 3810
E-mail
s.f.akkerman@iclon.leidenuniv.nl

Sanne Akkerman is hoogleraar Onderwijswetenschappen.

Meer informatie over Sanne Akkerman

Sanne Akkerman is hoogleraar Onderwijswetenschappen bij het ICLON aan de Universiteit Leiden. In 2000 haalde zij haar masterdiploma Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarbij ze een jaar lang stage heeft gelopen en onderzoek heeft gedaan aan de Universiteit van Turku en de Universiteit van Helsinki.

Vervolgens heeft zij aan de Universiteit Utrecht promotie-onderzoek gedaan, waarna zij in 2006 cum laude promoveerde met het proefschrift Strangers in dialogue. Academic collaboration across organizational boundaries. Zij werkte daarna als universitair docent en hoofddocent binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht, waar zij in de laatste jaren ook mede-coördinator was van de research master Educational Sciences: Learning in Interaction.

Sinds september 2017 is zij werkzaam in Leiden. Zij is tevens oprichter en editor van het tijdschrift Frontline Learning Research van de European Assocation of Research on Learning and Instruction.

Onderzoek

Het onderzoek van Sanne Akkerman richt zich op de interesse- en identiteitsontwikkeling van studenten en professionals (in het bijzonder docenten, academici en medici). Speciale aandacht gaat uit naar de dynamiek en meervoudigheid van interesses en de identiteit van personen onder invloed van de veelheid aan sociale, disciplinaire en culturele omgevingen in onderwijs, werk en daarbuiten waarin studenten en professionals zich vaak dagelijks bevinden.

Binnen de onderwijswetenschappen heeft Sanne Akkerman samen met Arthur Bakker een veel aangehaalde overzichtsstudie geschreven over onderzoek naar leren over meerdere contexten in het licht van de toenemende mobiliteit van mensen en de interdisciplinaire en organisationele samenwerkingsverbanden in de onderwijssector en arbeidsmarkt.

Sanne Akkerman heeft onlangs een prestigieuze Starting Grant van de European Research Council ontvangen getiteld Lost in Transition? Multiple Interests in Contexts of Education, Leisure, and Work. Het project is in mei 2017 gestart, met drie promovendi en een postdoc-onderzoeker die mee gaan doen in de bestaande groep van interesse-onderzoekers. In het project wordt longitudinaal onderzoek gedaan naar de interesseontwikkeling en sociale participaties en interacties van jongeren en studenten. Jongeren en studenten worden drie jaar lang intensief gevolgd in hun dagelijks leven, met één groep die de transitie maakt van secundair naar tertiair onderwijs en één groep die de transitie maakt van tertiair onderwijs naar de arbeidsmarkt. In het onderzoek wordt gebruikt gemaakt van een speciaal hiervoor ontwikkelde smartphoneapplicatie waarmee jongeren gedurende de dag interesse-ervaringen en interacties rapporteren.

Publicaties

Voor een compleet overzicht van publicaties zie: https://scholar.google.nl/citations?user=_GGOdGcAAAAJ&hl=en

Hoogleraar Onderwijswetenschappen, in het bijzonder het Hoger Onderwijs

  • ICLON
  • Hoger Onderwijs
  • HO Algemeen

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B2.26

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie