Universiteit Leiden

nl en

Sabine Peters

Universitair Docent

Naam
Dr. S. Peters
Telefoon
+31 71 527 1844
E-mail
s.peters@fsw.leidenuniv.nl

Kort cv

Sabine Peters is universitair docent in Educational Neuroscience bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.  

Sabine behaalde in 2010 haar Master's titel in Brain and Cognitive Sciences aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar twee stages deed ze onderzoek de neurale basis van slapeloosheid (Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen) en de relatie tussen het volume van de hippocampus en depressie (King's College London). Ze werkte ook als MRI-assistent bij de Cognitive Neuroscience groep aan de UvA.

Tijdens haar promotieproject, begeleid door Eveline Crone and Cédric Koolschijn, onderzocht Sabine de cognitieve, affectieve en neurale ontwikkeling van kinderen en adolescenten. In haar post-doc project richt ze zich op de ontwikkeling van het zelfbeeld en prosociaal gedrag bij adolescenten. In 2016 is ze cum laude gepromoveerd met haar onderzoek naar de neurale basis van feedback leren in de adolescentie. In haar huidige onderzoek richt ze zich op de neurale en affectieve processen die belangrijk zijn voor leren op school.

Kijk voor meer informatie over haar onderzoek bij het Brain and Development Lab.

Braintime

Braintime is een groot en uniek Leids onderzoeksproject, waarin van 2011 tot 2015 de hersenontwikkeling van bijna 300 jongeren over langere tijd is gevolgd. Het onderzoek spitst zich toe op leren, risicogedrag en vriendschapsvorming.

Bekijk het videoblog met Sabine Peters over haar promotieonderzoek

Sabine Peters _ Braintime 

Onderwijs

  • Educational Neuroscience
  • School Psychology
  • Developmental and Educational Psychology

Beurzen

  • 2017 Hersenstichting Grant ‘Alcohol and the Adolescent Brain’ (co-applicant) (€ 150.000) 
  • 2012 Leiden Universitair Fonds: Grant for visiting scholarship at Stanford University (€ 1200)

Prijzen

  • 2017 Paper Award International Communication Association 
  • 2010 Research Proposal Competition 2010, MSc Brain and Cognitive Sciences

Universitair Docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3B37

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie