Universiteit Leiden

nl en

Rudolf de Vries

Hoogleraar Algemeen Belastingrecht

Naam
Prof.mr. R.J. de Vries
Telefoon
+31 71 527 7839
E-mail
r.j.devries@law.leidenuniv.nl

Rudolf de Vries is Hoogleraar Belastingrecht, verbonden aan de afdeling Belastingrecht. Daarnaast is hij fellow van het E.M. Meijers Instituut.

Meer informatie over Rudolf de Vries

Overige functies

- Redacteur Cursus Belastingrecht 
- Contactpersoon van de Universiteit Leiden voor het studentenmaandblad Forfaitair 
 

Hoogleraar Algemeen Belastingrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B218

Contact

 • Vries R.J. de (2017), CCTB/CCCB, tariefperikelen en Nederlandse economische belangen. E&Y blog [blog entry].overig
 • Vries R.J. de (2017), De toekomst van de Nederlandse fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting: zoiets als dreiging van het kind en het badwater?. E&Y blog [blog entry].overig
 • Brandsma R.P.C.W.M. & Vries R.J.de (2017), Grensoverschrijdende inbound en outbound omzetting: analyse van en (wets)voorstel tot aanpassing van de bestaande systematiek in de vennootschaps- en dividendbelasting (deel 1), Weekblad Fiscaal Recht 146(7197 / 131): 824-831.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Brandsma R.P.C.W.M. & Vries R.J. de (2017), Grensoverschrijdende inbound en outbound omzetting: analyse van en (wets)voorstel tot aanpassing van de bestaande systematiek in de vennootschaps- en dividendbelasting (deel 2), Weekblad Fiscaal Recht 146(7198 / 137): 861-866.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries de R.J. (2017), Het geactualiseerde beleidsbesluit deelnemingsvrijstelling: een ‘potpourri’ van nuttige praktijkhandreikingen, waardevolle fiscale tegemoetkomingen/goedkeuringen en (onnodig) stringente standpunten, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2017(14 / 142): 3282-3298.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • vries R.J. de, annotatie bij: HR 3 maart 2017, nr. 16/03954, BNB 2017; 1900-1904.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 3 maart 2017, nr. 16/03955, BNB 2017; 1956.annotatie
 • Vries R.J. de (2017), Winstdrainagebepaling in de vennootschapsbelasting op de schop: een majeure koerswijziging in het Belastingplan 2018 wat betreft de tegenbewijsregeling, Weekblad Fiscaal Recht 146(7212 / 209): 1300-1309.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 3 juni 2016, nr. 14/05100, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2016,16 / 171; 3882-3886 (BNB 2016/171 Bij berekening winst waarvoor aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt verleend geen rekening houden met interne royalty’s).annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 9 september 2016, nr. 15/00707, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2016,21 / 214; 4730-4734 (BNB 2016/214 Laagbelaste beleggingsdeelneming. Invloed valutaverschillen bij berekening toetswinst. Valutaverliezen in direct opeisbare vorderingen. Goed koopmansgebruik).annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 23 september 2016, nr. 15/03542, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2016,23 / 227 (BNB 2016/227 Voorwaarden voor vrijstelling pensioenlichamen; gebruikmaking derivaten door pensioenfonds).annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 27 november 2015, nr. 14/03425, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2016,4 / 36; 906-908 (BNB 2016/36 Ontvoeging dochtermaatschappij uit fiscale eenheid als gevolg van beursgang. Storting op nieuw uitgegeven aandelen behoort tot beginvermogen dochtermaatschappij. Geen renteaftrekbeperking).annotatie
 • Vries R.J. de & Eijk G.I. van (2016), De afwaardering van schuldvorderingen in de huidige en nieuwe fiscale-eenheidssystematiek, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7155 / 156): 1017-1027.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2016), Een pleidooi voor handhaving van het huidige fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7132 / 36): 240-246.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2016), Fiscale grensverkenning, al dan niet tegen beter weten in, door de fiscus?, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7151 / 134): 886-887.artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2016), Standvastig, koppig, deemoedig of toch nog een verkapte late bekering? U mag het zeggen, maar tegelijkertijd ook weer niet. In: In alle bescheidenheid: Doornebal-bundel: afscheidsbundel aangeboden aan Joan Doornebal. Rotterdam. 137-141.boekdeel
 • Vries R.J. de & Eijk G.I. van (2016), Transacties in het kapitaalverkeer binnen de context van een “Papillon fiscale eenheid”: echt of virtual reality? (deel 1), Weekblad Fiscaal Recht 2016(7145 / 109): 710-717.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Eijk G.I. van (2016), Transacties in het kapitaalverkeer binnen de context van een “Papillon fiscale eenheid”: echt of virtual reality? (deel 2), Weekblad Fiscaal Recht 2016(7146 / 114): 742-749.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2016), Vereist de onzakelijke omleiding ex art. 10a Wet VPB 1969 een intragroepsrechtshandeling? Inventarisatie en analyse van de huidige stand van zaken, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7166 / 213): 1368-1376.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Eijk G.I. van (2016), Voortgang van de Wet aanpassing fiscale eenheid, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7144 / 103): 676-686.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (17 juni 2015), Staat van de Nederlandse vennootschapsbelasting: over dominees, koopmannen en toenemende complexiteit. EY Tax blogt: Ernst & Young [blog entry].overig
 • Kok Q.W.J.C.H. & Vries R.J. de (2015), De Wet aanpassing fiscale eenheid, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7123): 1442-1459.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2015), Fiscale en civiele werkelijkheid, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7079): 38-39.artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2015), Fiscalisten, hun “speeltjes” en het einde van de fiscale eenheid VPB is nog niet in zicht, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7220): 1344-1347.artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2015), Het adagium “vroeger was het (allemaal) beter”, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7121): 1376-1377.artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2015), Juridische fusie, (juridische) afsplitsing en zuivere splitsing: nieuwe beleids¬besluiten (deel 1), Weekblad Fiscaal Recht 2015(7093): 526-534.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2015), Juridische fusie, (juridische) afsplitsing en zuivere splitsing: nieuwe beleidsbesluiten (deel 2), Weekblad Fiscaal Recht 2015(7094): 554-564.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Elsweier F.J. (2015), Nieuw ‘Papillonbeleidsbesluit’: eerste stap op weg naar een fiscale-eenheidsregime dat ‘EU-proof’ is?, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7091): 458-469.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 5 juni 2015, nr. 14/00343, BNB 2015,165; 3574-3581.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 10 juli 2015, nr. 14/03956, BNB 2015,203.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 14 november 2014, nr. 13/02210, BNB 2015,18; 367-372.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 17 april 2015, nr. 14/00486, BNB 2015,131; 2687-2692.annotatie
 • Vries R.J. de (2015), Zonder meer een aardige (wetgevende) geste maar toch…, Weekblad Fiscaal Recht 2015(7119): 1310-1311.artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (22 februari 2014), De duistere kant van onze VOC-mentaliteit. De Telegraaf.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vries R.J. de & Brandsma R.P.C.W.M. (2014), 50 jaar vennootschapsbelasting: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald?, Weekblad Fiscaal Recht 2014/7065: 1178-1181.artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Burgt G.C. van der (2014), Juridische fusie binnen fiscale eenheid en de verrekening van voorvoegingsverliezen door de verkrijgende moedermaatschappij. In: Strik(t) fiscaal? (Strikbundel). Deventer: Kluwer. 49-65.boekdeel
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 7 februari 2014, nr. 12/03540, BNB 2014; 1669-1675.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HvJ 12 juni 2014, nr. gevoegde zaken C-39/13, C-40/13 en C-41/13, BNB 2014; 4598-4605.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 28 maart 2014, nr. 13/02818, BNB 2014; 2506-2509.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 29 november 2013, nr. 12/05498, BNB 2014; 159-162.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 7 februari 2014, nr. 12/04640, BNB 2014; 1705.annotatie
 • Vries R.J. de & Kok Q.W.J.H. (2014), Winstdrainageperikelen, Weekblad Fiscaal Recht 2014/7033: 116-128.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Burgt G.C. van der (2014), Wisselwerking tussen (ruisende) juridische fusie en deelnemingsvrijstelling (deel 1), Weekblad Fiscaal Recht 2014/7043: 438-450.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Burgt G.C. van der (2014), Wisselwerking tussen (ruisende) juridische fusie en deelnemingsvrijstelling (deel 2), Weekblad Fiscaal Recht 2014/7044: 480-489.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Niekel S.F.M. (2013), Blauwdruk voor het toepassen van de deelnemingsvrijstelling op 'ongedekte' opties, Weekblad Fiscaal Recht (7007): 806 t/m 817.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2013), Kwaliteit van belastingrechtspraak belicht. In: Het civielrechtelijke leerstuk rechtsverwerking in de fiscale jurisprudentie van de Hoge Raad. Liber Amicorum. 219 t/m 229.boekdeel
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 30 november 2011, BNB 2013; 715 t/m 720.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 3 mei 2013, BNB 2013; 3248-3251.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 14 juni 2013, BNB 2013; 3685-3692.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 22 maart 2013, BNB 2013; 2253-2256.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 3 mei 2013, BNB 2013; 3248-3251.annotatie
 • Vries R.J. de & Burgt G.C. van der (2012), De antiontgaansbepalingen in de diverse fusie- en splitsingsfaciliteiten, Weekblad Fiscaal Recht .'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2012), Delirium tremens oftewel fiscale desorientatie, Weekblad Fiscaal Recht 2012(6974): 1386-1387.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Vries R.J. de & Burgt G.C. van der (2012), Fusies, splitsingen en verrekening van (voorfusie) verliezen, Weekblad Fiscaal Recht 6945(2012): 356-365.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Niekel S.F.M. (2012), Omzetting en prijsgeving van in waarde gedaalde vorderingen: niets nieuws onder de zon, Weekblad Fiscaal Recht 6965(2012): 1081-1089.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Besluit van 14 december 2011 14 december 2012, BNB 2012; 965-966.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 16 maart 2012, BNB 2012; 2759-2803.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 29 juni 2012, BNB 2012; 4779-4786.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 1 juni 2012, BNB 2012; 3909-3924.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 24 februari 2012, BNB 2012; 2435-2463.annotatie
 • Vries de R.J. (2011), De Jager; doe rustig aan met fiscale ingreep, Vennootschapsbelasting zo laten, Het Financieele Dagblad : 11.artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Daniels A.H.M. (2011), Aanstaande overnameholdingwetgeving in de vennootschapsbelasting: waar gaan we met z'n allen naar to?, Weekblad Fiscaal Recht 6925: 1322-1334.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de, Postma A. & Herksen M. van (2011), Attribution of profits to permanent establishments - Part 1. In: Transfer Pricing Forum July 2011.. 47-48.boekdeel
 • Vries R.J. de, Postma A. & Herksen M. van (2011), Attribution of Profits to Permanent Establishments - Part 2. In: Transfer Pricing Forum July 2011.. 46-48.boekdeel
 • Vries R.J. de & Kok Q.W.J.C.H. (2011), Het nieuwe beleidsbesluit fiscale eenheid: Belangrijke stappen vooruit en gemiste kansen, Weekblad Fiscaal Recht 6896: 262-280.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2011), Niet-reguliere updates in de vennootschapsbelasting. Amsterdam: Ernst & Young fiscale wetgevingsmonitor.boek
 • Vries R.J. de & Kok Q.W.J.C.H. (2011), Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid, Ondernemingsrecht (4 april 2011).artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Kok Q.W.J.C.H. (2011), Recente ontwikkelingen betreffende de bezitseis in het regime fiscale eenheid FBN: fiscale berichten voor het notariaat. 7-9.boekdeel
 • Vries R.J. de & Kok Q.W.J.C.H. (2011), Renteaftrek in de vennootschapsbelasting: alle hens aan dek, Weekblad Fiscaal Recht 6915: 944-955.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 17 december 2010, BNB 2011; 1256-1260.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 8 oktober 2010, BNB 2011; 377-382.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 29 april 2011, BNB 2011; 3356-3362.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 10 juni 2011, BNB 2011; 4125-4129.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 8 april 2011, BNB 2011; 2738-2742.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 4 februari 2011, BNB 2011; 2638-2641.annotatie
 • Vries R.J. de (2010), Buitenlandse belastingplicht, Nederlandse onroerende zaken en de wisselwerking met het fiscale eenheidsregime in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 6852: 396-405.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2010), E & Y Fiscale wetgevingsmonitor 2010. Amsterdam: Ernst & Young.boek
 • Vries R.J. de (2010), Kwaliteit van de fiscale rechtsvinding en fiscale regelgeving, Weekblad Fiscaal Recht (6844): 114-123.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Prost D.R. (2010), Naar een convergerend begrip 'incidenteel fiscaal voordeel', Weekblad Fiscaal Recht 6868: 960-970.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & van Herksen M. (2010), Transfer pricing and business restructuring. In: Transfer Pricing Forum augustus 2010.: BNA International Inc.. 62-65.boekdeel
 • Vries R.J. de & Herksen M. van (2010), Transfer pricing and intangible property. In: Transfer Pricing Forum december 2010.: BNA International Inc.. 53-59.boekdeel
 • Vries R.J. de (2010), Vennootschapsbelasting: innovatiebox, deelnemingsvrijstelling en verliesrekening. In: Boxel K. van, Rij M. van (red.) Fiscale wetgevingsmonitor 2010. Amsterdam: Ernst & Young. 16-20.boekdeel
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 9 april 2010, BNB 2010; 2808-2810.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 4 juni 2010, BNB 2010; 4052-4058.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 13 november 2009, BNB 2010; 441-445.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 18 juni 2010, BNB 2010; 4595-4599.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 10 september 2010, BNB 2010; 5260-5266.annotatie
 • Vries R.J. de (2009), Aan- en verkoopkosten in relatie tot deelnemingen, Weekblad Fiscaal Recht (6796): 85-91.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de, Brandsma R.P.W.C.M. & Geld J.A.G. van der (2009), Fiscaal crisispakket 2009, Weekblad Fiscaal Recht (6803): 313-319.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 16 januari 2009, BNB 2009; 1539-1541.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 16 januari 2009, BNB 2009; 1560.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 5 december 2008, BNB 2009; 713-717.annotatie
 • Vries R.J. de (2008), Cursus Belastingrecht vennootschapsbelasting -studenteneditie-. Deventer: Kluwer.boek
 • Vries R.J. de (2008), De latente liquidatieverliesregeling bij toepassing van de fiscale eenheid bezien vanuit het oogpunt van fiscale rechtsbevinding., Weekblad Fiscaal Recht 137e jrg(6752): 168-175.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Vries N.H. de (2007), Cursus Belastingrecht vennootschapsbelasting -studenteneditie-. Deventer: Kluwer.boek
 • Vries R.J. de (2007), Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting. Deventer: Gouda Quint.boek
 • Vries R.J. de & Visser K.J. (2007), De winstbegrippen in de vennootschaps- en dividendbelasting: toenemende divergentie, Weekblad Fiscaal Recht 2007(6738): 1215-1224.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Roos I. de (2007), Laagbelaste beleggingsdeelneming en (grensoverschrijdende) fiscale eenheid: nadere afstemming aanbevolen, Weekblad Fiscaal Recht 2007(6737): 1105-1111.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 17 februari 2007, BNB 2007; 143-144.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 25 november 2005, BNB 2007; 1936-1939.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 11 augustus 2006, BNB 2007; 405-406.annotatie
 • Vries R.J. de & Vries N.H. de (2006), Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting, studenteneditie 2006/2007. Deventer: Kluwer.boek
 • Vries R.J. de & Ouwehand W.P.A. (2006), Fiscale aspecten van CO2-emissiehandel, Ondernemingsrecht 16: 569-572.artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2006), Internationale afbakening van de fiscale eenheid met behulp van het begrip ‘vaste inrichting’.. In: Van Brunschot bundel – De grote lijn. Deventer: Kluwer. 211-218.'non-refereed' congresbijdrage
 • Vries R.J. de & Bongers E. (2006), Pandrecht in de schijnwerpers, Weekblad Fiscaal Recht 6669: 487-491.artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2006), Verschillende supplementen. In: Cursus Belastingrecht (Vennootschapsbelasting). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 21 oktober 2005 21 oktober 2005, nr. 40 955, BNB 2006; 136-139.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 14 oktober 2005 14 oktober 2005, nr. 41 275, BNB 2006; 110-114.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 20 mei 2005, BNB 2005; 4.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 1 april 2005, BNB 2005.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 1 april 2005, BNB 2005; 4.annotatie
 • Boer J.P. & Vries R.J. de (2005), Anglo-Amerikaanse trusts en subjectieve vennootschapsbelastingplicht, Weekblad Fiscaal Recht 6631(6631): 949-959.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2005), Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting, studenteneditie 2005/2006. Deventer: Kluwer.boek
 • Vries R.J. de (2005), Fiscale Eenheid. In: Vries N.H. de, Vries R.J. de (red.) Cursus Belastingrecht (Losbladige Vennootschapsbelasting). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Roos I. de & Vries R.J. de (2005), Voorkoming van dubbele belasting bij voeging en ontvoeging van maatschappijen, Weekblad Fiscaal Recht 6640: 1291-1300.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 17 december 2004, BNB 2005.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 1 april 2005, BNB 2005; 1.annotatie
 • Boer J.P., Booij J.A., Castelijn B.E.C., Vording H. & Vries R.J. de (2004), Blauwdruk voor een boxenstelsel in de vennootschapsbelasting, Weekblad Fiscaal Recht 6604: 1857-1864.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Vries N.H. de (2004), Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting (studenteditie) 2004-2005. Deventer: Kluwer.boek
 • Vries R.J. de & Ouwehand W.P.A. (2004), De aantstaande handel in broeikasgasemissierechten: een eerste fiscale inventarisatie, Weekblad Fiscaal Recht (6605): 1899-1906.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2004), De Wet Vpb 2007 vanuit perspectief van de fiscale wetenschap, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (75): 164-165.artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2004), Economische tegenwind en fiscaliteit: kwijtschelding, omzetting en hybridisering van (onvolwaardige) vorderingen, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (71): 3-14.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2004), Group Taxation. In: Cahier de droit fiscal international.: Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers. 461-484.'non-refereed' congresbijdrage
 • Vries R.J. de & Visser K.J. (2004), Het jojo-en met afgewaardeerde schuldvorderingen in de vennootschapsbelasting en aanpalende maatregelen in de inkomstenbelasting, Fiscaal Weekblad FED : 915-942.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Visser K.J. (2004), Kwijtschelding, omzetting en hybridisering van (onvolwaardige) vorderingen in de vennootschapsbelasting: nieuwe wetgeving in aantocht, Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (72): 47-57.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2004), Vennootschapsbelasting. In: Vries R.J. de, Vries N.H. de (red.) Cursus Belastingrecht (Vpb. - Hfdst. 2.9 - 1 t/m Vpb. - Hfdst. 2.9 - 1484. Registers Vpb. - voorwerk - 121 t/m 142). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 23 januari 2004, BNB 2004; 2160-2164.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 7 november 2004, BNB 2004; 157-161.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 15 oktober 2004, BNB 2004; 4404-4434.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 13 augustus 2004, BNB 2004; 3631-3632.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 9 april 2004, BNB 2004; 2089-2091.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 9 juli 2004, BNB 2004; 3619-3621.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 14 mei 2004, BNB 2004; 2883-2886.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 18 juni 2004, BNB 2004; 3247-3250.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 19 december 2004, BNB 2004; 856-859.annotatie
 • Vries R.J. de & Vries N.H. de (2003), Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting (studenteneditie). Deventer: Kluwer.boek
 • Vries R.J. de (2003), De fiscaliteit: grenzeloos boeiend. In: Grenzeloos. Leiden: eigen beheer. 24-26.'non-refereed' congresbijdrage
 • Vries R.J. de & Roos I. de (2003), Oneffenheden in het nieuwe fiscale-eenheidsregime, Weekblad Fiscaal Recht (6531): 863-872.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2003), Vennootschapsbelasting. In: Cursus Belastingrecht. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 22 november 2002, BNB 2003; 409-416.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 20 december 2002, BNB 2003; 3187-3191.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 8 november 2002, BNB 2003; 624-625.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 13 juni 2003, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2003; 3293-3298.annotatie
 • Vries R.J. de (3 december 2002), Het nieuwe fiscale-eenheidsregime (Lezing). Rosmalen.overig
 • Vries R.J. de (27 november 2002), Versatel, een nieuwe vorm van financiële herstructurering, Fiscale aspecten (Lezing). Amsterdam.overig
 • Vries R.J. de (15 november 2002), Cursus fusie en splitsing (Lezing).overig
 • Vries R.J. de (7 november 2002), Fusie en splitsing, capita selecta (Lezing). Utrecht.overig
 • Vries R.J. de (7 oktober 2002), De voorwaarden voor een fiscaal gefacilieerde reorganisatie (Lezing). Breukelen.overig
 • Vries R.J. de (19 april 2002), Cursus fiscale eenheid (Lezing). Utrecht.overig
 • Vries R.J. de (18 maart 2002), De voorwaarden voor een fiscaal gefacilieerde reorganisatie (Lezing). Utrecht.overig
 • Sillevis L.W., Lugt L.H., Vries R.J. de & Braun K.M. (2002), Cursus Belastingecht, Omzetbelasting. In: Cursus Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint BV.boekdeel
 • Sillevis L.W., Vries R.J. de & Lugt F.H. (red.) (2002), Cursus Belastingrecht, delen: Loonbelasting, Inkomstenbelasting, Premieheffing, Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting, Richtige Heffing en Fraus Legis, Internationaal belastingrecht, Omzetbelasting , Belastingen van Rechtsverkeer. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Vries R.J. de (2002), Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting. Deventer: Kluwer.boek
 • Vries R.J. de (red.) (2002), Cursus Belastingrecht. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Vries R.J. de (2002), De aanwending van afgewaardeerde vorderingen. In: Aan Blokland, liber amicorum. Lelystad: Koninklijke Vermande. 319-334.'non-refereed' congresbijdrage
 • Vries R.J. de & Broers M.M. (2002), Deelnemingsvrijstelling en balansgaranties: betekenis en reikwijdte van HR 12 juli 2002, nr 37 136, Fiscaal Weekblad FED 657(21-11-2002): 2689-2696.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2002), De kwijtscheldingswinst vrijstelling binnen concernverband: een fata morgana?, Fiscaal Weekblad FED 6507(05-12-2002): 1741-1749.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2002), Fiscale eenheid. In: Vries R.J. de (red.) Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting. Deventer: Gouda Quint BV.boekdeel
 • Vries R.J. de (2002), Functie bij : Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs. [overig]overig
 • Vries R.J. de (2002), Functie bij : Nederlandse vereniging Advocaat-belastingkundigen. [overig]overig
 • Vries R.J. de (2002), Functie bij : Stibbe. [overig]overig
 • Vries R.J. de (2002), Functie bij : Universiteit Leiden. [overig]overig
 • Vries R.J. de (2002), Het labyrint van de vennootschapsbelasting uitgebreid: de zogeheten hybride of deelnemende lening wettelijk geregeld, Forfaitair 123: 15-24.artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2002), Juridische Splitsing en juridische fusie. In: Cursus Belastingrecht, Vennootschapsbelasting. Deventer: Gouda Quint BV.boekdeel
 • Vries R.J. de (2002), Lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs. [overig]overig
 • Vries R.J. de & Roos I. de (2002), Recente ontwikkelingen rondom het nieuwe fiscale-eenheidsregime, Fiscaal Weekblad FED 692(5 december): 2777-2818.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 14 december 2001, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2002; 1836-1839.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 14 december 2001, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2002; 2055-2059.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 19 oktober 2001, Beslissingen in belastingzaken Nederlandse Belastingrechtspraak (BNB) 2002; 257-259.annotatie
 • Vries R.J. de (2001), De fiscale aspecten van juridische fusie en splitsing. Utrecht. [overig]overig
 • Vries R.J. de (8 oktober 2001), De voorwaarden voor een fiscaal gefacilieerde reorganisatie (Lezing). Breukelen.overig
 • Vries R.J. de (18 mei 2001), Rechtspraak in belastingzaken: verwachtingen vanuit de advieswereld in de 21ste eeuw (Lezing). Nijmegen.overig
 • Vries R.J. de (19 april 2001), De fiscale aspecten van juridische fusie en splitsing (Lezing). Rotterdam.overig
 • Vries R.J. de (26 maart 2001), De voorwaarden voor een fiscaal gefacilieerde reorganisatie (Lezing). Breukelen.overig
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 21 maart 2001, BNB 2001; 3166-3190.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 21 maart 2001, BNB 2001; 3179.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 21 februari 2001, BNB 2001; 1603.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 21 februari 2001, BNB 2001; 1626-1630.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2001), Anti-ontgaansbepalingen inzake de verbreking van een fiscale eenheid. Deventer: Kluwer.boek
 • Vries R.J. de (red.) (2001), Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennootschapsbelasting. Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Vries R.J. de (2001), Functie bij : Stibbe. [overig]overig
 • Vries R.J. de (2001), Functie bij : Universiteit Leiden. [overig]overig
 • Vries R.J. de & Roos I. de (2001), Het wetsvoorstel 'Herziening fiscale-eenheidsregime' herzien: een nieuwe start, Weekblad Fiscaal Recht 6443: 987-1004.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2001), Juridische splitsing, suppl. nr. 324 losbladige. In: Vries R.J. de (red.) Supplement Cursus Belastingrecht, onderdeel Vennootschapsbelasting. Deventer: Gouda Quint.boekdeel
 • Vries R.J. de (2001), Rechtspraak in belastingzaken - verwachtingen vanuit de advieswereld in de 21ste eeuw. In: Ned. Fed. v Belastingadviseurs QQ (red.) Belastingrechtspraak in een veranderende wereld.. 65-81.'non-refereed' congresbijdrage
 • Vries R.J. de & Brandsma R.P.C.W.M. (2001), Splitsing, Een fiscale analyse van de regeling sinds 2001. Deventer: Kluwer.boek
 • Sillevis L.W., Lugt F.H. & Vries R.J. de (red.) (2001), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Inkomstenbelasting. Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Sillevis L.W., Lugt F.H. & Vries R.J. de (red.) (2001), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Internationaal Belastingrecht. Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Sillevis L.W., Lugt F.H. & Vries R.J. de (red.) (2001), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Loonbelasting/Premieheffing. Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Sillevis L.W., Lugt F.H. & Vries R.J. de (red.) (2001), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Omzetbelasting. Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Sillevis L.W., Lugt F.H. & Vries R.J. de (red.) (2001), Studenteneditie Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting (losbladig). Deventer: Gouda Quint.boekredactie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 6 december 2000, BNB 2001; 438-441.annotatie
 • Vries R.J. de (28 september 2000), Fiscaalrechtelijke aspecten van juridische fusie en juridische splitsing (Lezing). Rotterdam (Erasmus Universiteit).overig
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 25 juli 2000, BNB 2001; 12.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 25 juli 2000, BNB 2001; 44-47.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 25 juni 2000, BNB 2001; 26.annotatie
 • Vries R.J. de (2000), Fiscale eenheid. [overig]overig
 • Vries R.J. de (17 maart 2000), (On)buigzaamheid van de vennootschapsbelasting (Oratie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden). S.l.: s.n.Inaugurale rede
 • Vries R.J. de (17 januari 2000), Deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid (Lezing).overig
 • Vries R.J. de (17 januari 2000), Deelnemingsvrijstelling en fiscale eenheid (Lezing). Utrecht.overig
 • Vries R.J. de (2000), De voorgenomen recalidatie van de fiscale eenheid: hinken op twee gedachten!, Weekblad Fiscaal Recht 6730: 49-66.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (2000), Het voorgestelde fiscale - eenheidsregime: voor- en achteruitgang, TFO 47/februar: 6-27.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (1999), Fiscale eenheid. Amsterdam. [overig]overig
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 13 oktober 1999, BNB 2000; 1167-1169.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: hoge raad 15 september 1999, BNB 1999; 3363-3365.annotatie
 • Vries R.J. de (7 september 1999), De fiscale eenheid en de splitsing/juridische fusie wat betreft de verliesverrekening en de toepassing van anti-ontgaansbepalingen met elkaar vergeleken (Lezing). Amsterdam.overig
 • Vries R.J. de, annotatie bij: hoge raad 9 juli 1999, BNB 1999; 3258-3262.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: hoge raad 23 juni 1999, FED 1999; 2623-2629.annotatie
 • Vries R.J. de & Brandsma R.P.C.W.M. (26 mei 1999), Artikel 10a Wet Vpb. 1969, praktische consequenties (Lezing). Amsterdam.overig
 • Vries R.J. de, annotatie bij: arrest Hoge Raad 28 april 1999, BNB 1999; 1996-1999.annotatie
 • Vries R.J. de (19 maart 1999), juridische fusie (Lezing).overig
 • Vries R.J. de, annotatie bij: hoge raad 17 maart 1999, BNB 1999; 1836832-1836.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: hoge raad 17 maart 1999, BNB 1999; 1849-1852.annotatie
 • Vries R.J. de (12 maart 1999), Splitsing (Lezing).overig
 • Vries R.J. de (9 maart 1999), Splitsing (Lezing).overig
 • Vries R.J. de & Scheijndel M.P. van (1999), Aandelenfusie, juridische fusie, bedrijfsfusie en splitsing.Op naar 2001, Weekblad Fiscaal Recht 6366: 1673-1690.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (1999), De interactie tussen fiscale eenheid en juridische fusie: een moeizame symbiose, Weekblad Fiscaal Recht 6338: 571-577.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (1999), Donderwolken boven de deelnemingsvrijstelling?, Weekblad Fiscaal Recht 6349: 973-978.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (1999), Het Koninklijk Concertgebouworkest in de huiskamer: een utopie?. In: Raad C. van (red.) PNO Almanak 1999.. 204-208.boekdeel
 • Vries R.J. de & Brandsma R.P.C.W.M. (1999), Splitsing. Een fiscale analyse, FED : 1-203.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (1999), Vennootschapsbelasting, onderdelen samenwerking in het bedrijfsleven en juridische fusie. In: Sillevis L.w., Vries N.H., Mobach H. (red.) Cursus Belastingrecht. Deventer: Kluwer. 1-200.boekdeel
 • Vries R.J. de, annotatie bij: hoge raad 23 december 1998, BNB 1999; 1246-1249.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: hoge raad 16 december 1998, BNB 1999; 769-771.annotatie
 • Vries R.J. de (8 december 1998), Juridische (af)splitsing: fiscale gevolgen voor vennootschappen en aandeelhouders (Lezing). Utrecht.overig
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 26 augustus 1998, BNB 1999; 374-376.annotatie
 • Vries R.J. de (12 mei 1998), Fiscale problemen bij ontvlechtingen van fiscale eenheden (Lezing). Utrecht.overig
 • Vries R.J. de & Braekt M.J.F. in de (1998), Aansluitende fiscale eenheden en de Mededingingswet, Vennootschap & Onderneming 5: 57-58.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Brandsma R.P.C.W.M. & Vries R.J. de (1998), De gevolgen van een fiscaal niet-gefacilieerde juridische splitsing voor de aandeelhouders van de bij een juridische splitsing betrokken rechtspersonen, Fiscaal weekblad, FED 2693: 377-409.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (1998), De onvoorziene aspecten van de wisselwerking tussen juridische splitsing en juridische fusie enerzijds en art. 13b-vorderingen anderzijds, Weekblad Fiscaal Recht 6293: 747-755.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 8 juli 1998, BNB 1998.annotatie
 • Vries R.J. de & Braekt M.J.F. in de (1998), Het nieuwe beleid inzake de aansluitende fiscale eenheid met het oog op de Mededingingswet, Fiscaal weekblad, FED 2690: 163-168.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (1998), Juridische fusie. Deventer: Kluwer.boek
 • Brandsma R.P.C.W.M. & Vries R.J. de (1998), Standaardvoorwaarden voor de juridische afsplitsing: ruim zittend maatkostuumof knellend confectiepak?, Weekblad Fiscaal Recht 6299: 965-978.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de & Brandsma R.P.C.W.M. (1998), Standaardvoorwaarden voor de juridische afsplitsing: ruim zittend maatkostuum of knellend confectiepak?, Weekblad Fiscaal Recht 6299: 965-978.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de (1998), Verslag eredoctoraat voor mr J. van Soest, Weekblad Fiscaal Recht 6282: 372-373.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 22 april 1998, BNB 1998.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: Hoge Raad 28 januari 1998, Fiscaal weekblad, FED 1998.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 31 augustus 1998, FED 1998.annotatie
 • Vries R.J. de, annotatie bij: HR 26 augustus 1998, BNB 1998.annotatie
 • Vries R.J. de (1996), Vruchtgebruik en onroerende zaken in de inkomsten- en de vermogensbelasting, Vastgoedrecht : 83-87.artikel in een tijdschrift
 • Universiteit van Nijmegen hoogleraar belastingrecht
 • Vaste medewerker Weekblad Fiscaal recht publicaties
 • Annotator BNB annoteren arresten
 • Ernst & Young Ned LLP Partner/ belastingadviseur
 • Nijenrode Hoogleraar Belastingrecht Nyenrode