Universiteit Leiden

nl en

Ruben Zandvliet

Gastmedewerker

Naam
Mr.dr. R. Zandvliet
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
r.zandvliet@law.leidenuniv.nl

Ruben Zandvliet is promovendus bij het department Internationaal Publiekrecht.

Meer informatie over Ruben Zandvliet

Enforcement of International Labour Standards

Ruben Zandvliet is promovendus bij het department Internationaal Publiekrecht. Zijn onderzoek, onder begeleiding van Professor Schrijver, richt zich op de manier waarop internationale arbeidsverdragen en haar handhavingsmechanismen bijdragen aan de effectieve rechtsbescherming van werknemers, met name in ontwikkelingslanden. 

Globalisering heeft een grote invloed op de manier waarop internationale arbeidsrechten worden gedefinieerd, geïmplementeerd en gehandhaafd. De internationale gemeenschap richt haar aandacht steeds meer op 4 ‘core’ arbeidsrechten: vrijheid van vakvereniging en erkenning van het recht op collectief onderhandelen, het verbod op slavernij en dwangarbeid, het uitbannen op kinderarbeid, en anti-discriminatie op het werk. Het toezichtinstrumentarium van de Internationale Arbeidsorganisatie is verruimd, terwijl daarnaast ook andere actoren internationale (‘core’) arbeidsstandaarden beogen te implementeren en handhaven. Zo kennen handelsverdragen steeds vaker een arbeidsrechtenclausule, en nemen bedrijven arbeidsrechten op in hun MVO-beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Het onderzoek brengt in kaart wat het effect is van deze ontwikkelingen op de rechtsbescherming van werknemers. Het richt zich specifiek op de effectiviteit van verschillende centrale, decentrale en private toezicht- en handhavingsmechanismen. 

Tot Ruben’s overige onderzoeksinteresses behoren het internationaal economisch recht, economische- en sociale mensenrechten en recht & ontwikkeling. Naast zijn promotieonderzoek is hij als docent en coördinator betrokken bij diverse internationaalrechtelijke vakken in de Bachelors Rechtsgeleerdheid en Politicologie (Internationale Betrekkingen en Organisaties). Ook is hij coach van het Jessup Moot Court team van de Universiteit Leiden. Ruben heeft internationaal recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden, waar hij in 2010  cum laude zijn LL.M. behaalde. Hiernaast nam hij deel aan het Talentprogramma van de  Graduate School of Legal Studies van de Universiteit Leiden. In 2011 behaalde Ruben aan Columbia University in New York een tweede LL.M. with honours (James Kent Scholar). Hij heeft werkervaring opgedaan als beleidsmedewerker Economische Zaken, Ondernemingsrecht en Staatsrecht bij een lid van de Tweede Kamer.

Gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Grotius Centre for Intern Legal Studies

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.