Universiteit Leiden

nl en

Ruben de Graaff

Ph.D.-fellow

Naam
Mr. R. de Graaff
Telefoon
+31 71 527 1272
E-mail
r.de.graaff@law.leidenuniv.nl

Ruben de Graaff is sinds 1 augustus 2013 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als promovendus en docent (PhD-fellow).

Meer informatie over Ruben de Graaff

Achtergrond

De Graaff studeerde Europees recht (LL.M. 2013) en civiel recht (LL.M. 2013) aan de Universiteit Leiden. Naast zijn studie liep hij stages bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Straatsburg (2010) en bij advocatenkantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (2011), alvorens hij als student-assistent ging werken voor professor Alex Geert Castermans (2011-2013). Ook rondde hij het Talentprogramma af (2012-2013). 

Onderzoek

Titel onderzoekSamenloop in het Europese privaatrecht.
De Graaff heeft grote belangstelling voor de internationalisering en Europeanisering van het privaatrecht. Als gevolg van deze ontwikkelingen is op een enkele casus vaak een veelvoud aan regels van toepassing. Binnen het privaatrecht kan dit grote gevolgen hebben, aangezien het ene regime gunstiger voor eiser kan zijn dan het andere. Hoe zou de rechter dergelijke samenloopproblemen moeten oplossen?

Op basis van de ervaringen met deze problematiek binnen het Burgerlijk Wetboek wil De Graaff een methode ontwikkelen, aan de hand waarvan hij enkele case studies wil analyseren en beoordelen. Het doel van het proefschrift is te komen tot nieuwe inzichten betreffende de afbakening van en omgang met de Europees- en internationaalrechtelijke dimensie van het privaatrecht.

Tegen deze privaatrechtelijke achtergrond onderzocht De Graaff in zijn scriptie de samenloopproblemen waartoe het Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (GEKR) en de Verordening 261/2004 inzake passagiersrechten aanleiding geven. Met deze scriptie won hij de scriptieprijs van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER) en de Jongbloed Facultaire scriptieprijs.

Ph.D.-fellow

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C 2.14

Contact

  • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) Lid werkgroep Europees recht