Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Ronnie Habiboe

Pre PhD kandidaat


Naam Drs. R.R.F. Habiboe
Telefoon +31 70 800 9589
E-mail r.r.f.habiboe@fgga.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'Molukkers in de Hofstad, Geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Den Haag tijdens de twintigste eeuw'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague.

Meer informatie Ronnie Habiboe

Het onderzoek Molukkers in de Hofstad richt zich op de geschiedenis van Molukkers in Den Haag tijdens de twintigste eeuw. Aan de hand van archiefmateriaal, kranten, tijdschriften, allerhande materiaal uit persoonlijke collecties en interviews van betrokken personen en nabestaanden wordt de geschiedenis van Molukkers in Den Haag gereconstrueerd. Hierbij wordt gekeken naar de achtergronden van de komst van Molukkers naar Den Haag, hun verblijf hier en hoe zij in Den Haag hun etnische identiteit hebben beleefd.

De centrale vraagstelling van het onderzoek luidt: Met welke motieven zijn Molukkers in de twintigste eeuw naar Den Haag getrokken, in hoeverre zijn zij geslaagd in wat zij wilden bereiken en hoe hebben zij daar hun etnische identiteit beleefd?

Geen relevante nevenwerkzaamheden