Universiteit Leiden

nl en

Rolf Hansma

Docent

Naam
Mr. R. Hansma
Telefoon
+31 71 527 4943
E-mail
r.hansma@law.leidenuniv.nl

Rolf Hansma (1959) is docent en buitenpromovendus, verbonden aan de afdeling Sociaal Recht.

Meer informatie over Rolf Hansma

Rolf Hansma studeerde in Leiden en is afgestudeerd in de strafrechtelijke richting. In 1983 werd hij wetenschappelijk medewerker bij de Prof.mr B.M. Teldersstichting (het wetenschappelijk bureau van de VVD) en schreef daar het rapport “Grenzen aan de sociale zekerheid”, waarin het ministelsel werd uitgewerkt.

Daarna werkte hij als RAIO bij de rechtbank en het OM in Den Haag en is rond de fusie van ABN met AMRO overgestapt naar de bank, waar hij 22 jaar heeft gewerkt. Hij gaf daar onder meer leiding aan Arbeidszaken (dat de arbeidsrechtelijke kwesties, zoals alle ontslagen, behandelt) en Overlegzaken (dat zich richt op de medezeggenschap, inclusief EOR, en de onderhandelingen met de vakbonden).

Titel onderzoek:
Collectief Actierecht en Liberalisme

 

Docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Sociaal Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A 1.55

Contact

Buitenpromovendus

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Sociaal Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Hansma R. & Empel A.H. van (2015), Praktijkervaring met een CAO-commissie, Arbeidsrechtelijke annotaties 2015(1): 47-79.artikel in tijdschrift
 • Hansma R. (2015), Collectief actierecht. In: Verburg L.G. (red.) Arbeidsovereenkomst.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hansma R. & Dekker F.M. (2014), Ter Visie. Stakingsrecht: Let it go!, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming 2014(4): 115-116.artikel in tijdschrift
 • Hansma R. (2014), Driekwart dwingend recht is OK. In: Verburg L.G., Buitenen E.F.A. van, Frikkee C.J., Ulrici M.V., Zwemmer J.P.H. (red.) Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818). Reeks van de Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 41. Deventer: Kluwer. 91-104.boekdeel
 • Hansma R. (2014), Even wennen: iedereen een loden gouden handdruk. In: Verburg L.G., Buitenen E.F.A. van, Frikkee C.J., Ulrici M.V., Zwemmer J.P.H. (red.) Wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (33 818). Reeks van de Vereniging voor Arbeidsrecht nr. 41. Deventer: Kluwer. 127-136.boekdeel
 • Hansma R. (2012), Weer een arrest dat schoffeert. In: Keulaerds M.J.M.T., Heering J.P., Tjittes R.P.J.L. (red.) Veelzijdig in cassatie.. Den Haag: BJu. 143-153.boekdeel
 • Hansma R. (2011), Collectief actierecht. In: Heerma van Voss G.J.J. (red.) Arbeidsovereenkomst.. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Hansma R. (2010), Is die directeur van jullie (nog) wat?, Tijdschrift voor de Arbeidsrechtpraktijk 2010(1): 30-34.artikel in tijdschrift
 • Kluwer Auteur hoofdstuk Collectief actierecht in losbladige Arbeidsovereenkomst Deventer: Kluwer
 • Instituut voor Arbeidsrecht Docent
 • Nederlandse Vereniging van Banken Plaatsvervangend lid Scheidsgerecht voor het Bankbedrijf
 • UWV Lid ontslagadviescommissie UWV Noordwest Ned