Universiteit Leiden

nl en

Rob in 't Veld

Duale promovendus/gast

Naam
Ir. R.A. in 't Veld
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
r.a.in.t.veld@fgga.leidenuniv.nl

Rob in 't Veld participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague. Werktitel proefschrift: “Veiligheid in de chemische industrie als kerntaak van de overheid”.

Meer informatie over Rob in 't Veld

Rob in ’t Veld studeerde na het behalen van zijn HBS-B diploma scheikundige technologie aan de TU Delft (1963-1969). Hij studeerde af op de synthese van oxytocine. Gedurende zijn militaire diensttijd was hij werkzaam op het Laboratorium voor Menselijke Erfelijkheid en Antropogenetica van de Universiteit van Amsterdam en het FOM-instituut voor Atoom- en Moleculefysica. Hij verrichtte daar onderzoek naar de pyrolyse-gaschromatografie van bacteriestammen. Vervolgens was hij als sectorhoofd werkzaam op het Unilever Research Laboratorium (1970-1979) en daarna werd hij Hoofd van de Veiligheids- en Milieudienst van de Universiteit Leiden (1979-1990).

In 1991 stapte hij over naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar hij diverse beleidsfuncties bekleedde op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Van 1995 tot 2002 was hij Hoofdinspecteur bij de Arbeidsinspectie. Van 2002 tot 2007 was hij bij de Arbeidsinspectie directeur Major Hazard Control.

Daarnaast was hij lid van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK), docent en examinator van de Post-HBO opleiding Hogere Veiligheidskunde, examinator van de Post-Academische opleiding Management of Safety, Health and Environment van de TU Delft, lid van de commissie In- en Externe Veiligheid van de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS), lid van de commissie In- en Externe Veiligheid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) en lid van adviescommissies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) bij onderzoeken n.a.v. incidenten bij Chemiepack Moerdijk en Odfjell Botlek.

Hij publiceerde tweemaal in het Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap over de veiligheid in de chemische industrie en de relatie met de kerntaak van de overheid om haar burgers te beschermen.

Buitenpromovendus/gast

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Institute of Security and Global Affairs

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Contact

Duale promovendus/gast

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Dual PhD Centre

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.