Universiteit Leiden

nl en

Rina Visser

Buitenpromovendus

Naam
R.J. Visser
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
r.j.visser@hum.leidenuniv.nl

Veranderend kunstenaarschap- De rol en betekenis van de kunstenaar in participatieve kunstpraktijken
Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre.

Meer informatie over Rina Visser

De afgelopen jaren is er een forste toename te zien van projecten met inzet van kunst en cultuur. Met deze projecten kunnen verschillende doelen worden nagestreefd. Aanvankelijk  worden deze projecten voornamelijk opgezet in zgn. probleem- of aandachtwijken. De huidige trend is dat steeds meer projecten de verbinding tussen kunstenaars en samenleving als vertrekpunt of als doel hebben. De belangrijkste doelen hebben enerzijds betrekking op aspecten van de ‘community’, zoals participatie, sociale cohesie, vergroten van de leefbaarheid en anderzijds op het ontwikkelen van het culturele, creatieve en kunstzinnige vermogen. We duiden dit soort activiteiten aan met het begrip community arts. 

Kunst en cultuur kunnen een waardevolle bijdrage leveren in de vernieuwde wijk- en omgevingsaanpak. De kracht van kunst en cultuur is het samenbindend vermogen door haar universele taal die door velen begrepen wordt. Het biedt mensen de gelegenheid om op een andere en indringende wijze zichtbaar of voelbaar te maken wat hen beweegt. Daarbij kunnen barrières worden doorbroken en kan op een andere wijze gekeken worden naar de omgeving. Een centraal kenmerk van community arts is dan ook de samenwerking tussen wijkbewoners, kunstenaars en andere professionals. De kunstenaar speelt daarbij een cruciale rol. Daarom zijn al deze aspecten van community arts mijn passie geworden. Community arts heb ik in de laatste fase van mijn beroepspraktijk als centrale thema gekozen. Dat groeit nu uit naar een proefschrift.

Na het behalen van de MO-B akte Handvaardigheid heb ik kunstgeschiedenis in Leiden gestudeerd. Tot juli 2014 ben ik als docent Kunst en Cultuur betrokken geweest bij het cluster Social Work van Hogeschool Inholland. Kunst en cultuur is daarbij een van de werkveldgebieden. 

Buitenpromovendus

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Academie der Kunsten
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.