Universiteit Leiden

nl en

Richard van Oevelen

Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker

Naam
Mr. R.D. van Oevelen
Telefoon
+31 71 527 8518
E-mail
r.d.van.oevelen@law.leidenuniv.nl

Richard van Oevelen is vanaf 1 februari 2017 als docent en onderzoeksmedewerker verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Richard van Oevelen

Onderzoek
Als fellow van de Thorbecke Leerstoel doet Richard van Oevelen onderzoek naar regiovorming in het openbaar bestuur, waarbij hij aandacht heeft voor de eisen die het institutionele staatsrecht stelt aan de inrichting van het openbaar bestuur. Daarbij wordt teruggegaan naar de beginselen van het Huis van Thorbecke. Op dit onderwerp bereidt Richard een onderzoeksvoorstel voor. Daarnaast doet hij onderzoek naar de verschillende decentralisaties naar gemeenten en de werking van de lokale democratie, waarbij hij meer in het bijzonder aandacht heeft voor de positie van (lokale) politieke partijen, gemeenteraden en individuele raadsleden.

Onderwijs
Richard van Oevelen is als docent betrokken bij het eerstejaars bachelorvak Beginselen van de Democratische Rechtsstaat en het introductieprogramma Leiden Law Practices. Daarnaast is hij namens de afdeling Staats- en bestuursrecht betrokken bij het Moot Court onderwijs voor de bachelor Rechtsgeleerdheid.

Achtergrond
In april 2016 studeerde Richard van Oevelen cum laude af voor de master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. In zijn masterscriptie De provincie in het nauw deed Richard onderzoek naar de toekomst van de provincie als bestuurslaag binnen de Nederlandse bestuurlijke hoofdstructuur. In februari 2017 is Richard aan dezelfde universiteit tevens afgestudeerd voor de master notarieel recht. Beide masterscripties zijn ook in boekvorm uitgebracht.

Naast het werk bij de afdeling Staats- en bestuursrecht is Richard actief als lid van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp en is hij werkzaam als juridisch medewerker bij advocaten- en notarissenkantoor Ploum Lodder Princen. Met enige regelmaat publiceert Richard over hetgeen hij in zijn praktijk en binnen zijn onderzoeksterrein tegenkomt

Onderwijs-/Onderzoeksmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A 1.59

Contact

Publicaties

  • Gemeente Pijnacker-Nootdorp Gemeenteraadslid

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie