Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Ooit een internationaal bankier, nu expert en empirisch wetenschapper op het terrein van ondernemerschap en de verbindingen tussen onderneming in de maatschappij. Mede-initiatiefnemer van het Leiden Law School Center for Entrepreneurship and Innovation. In zijn rol als opleidingsdirecteur Rechtsgeleerdheid pleitbezorger van 21st century skills, vaardigheden om succesvol te zijn in de veranderende wereld – met een focus op ondernemersvaardigheden en innoveren.

Meer informatie René Orij

René Orij werkt sinds 2004 bij de universiteit Leiden - in eerste instantie als docent van financiële en ondernemersvakken. Zeer actief in facultaire gremia, waaronder 8 jaar lid van de faculteitsraad (waaronder twee jaar voorzitter) en sinds september 2015 opleidingsdirecteur Rechtsgeleerdheid. In die hoedanigheid is hij medeverantwoordelijk voor onderwijscoördinatie van de faculteit. Hij is een groot voorstander van vaardighedenonderwijs, aanvullend op kennisoverdracht. Academische vaardigheden, maar vooral vaardigheden waarmee studenten hun studieloopbaan echt kunnen verrijken, zogenaamde 21 st century skills.

Begin 2016 zal hij als eerste directeur optreden van het Leiden Law School Center for Entrepreneurship and Innovation. Dat centrum zal gericht zijn op het door studenten vergaren van de 21 st century skills, in het bijzonder ondernemerschapsvaardigheden. Een netwerk- en kennisorganisatie voor juridische studenten.

In het eerste deel van z’n carrière was René internationaal bankier in Duitsland, Luxemburg, Vietnam en Amsterdam - commercieel, maar ook gericht op ontwikkeling.

Universitair docent
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Instituut Fiscale en Economische vakken
Bedrijfswetenschappen
Stichting KIST
Penningmeester bestuur van stichting die zich bezighoudt met educatieve gemeenschapsprojecten.
Stichting Leren Filosoferen
Lid kascommissie
Instituut voor management en Bedrijfskunde
Trainer
Venturis Consulting
Trainer