Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

René Hage

Promovendus/gastmedewerker


Naam Mr. C.A. Hage
Telefoon +31 71 527 8513
E-mail c.a.hage@law.leidenuniv.nl

René Hage (1982) is sinds 1 januari 2012 als PhD-candidate werkzaam bij het Instituut voor Privaatrecht, sectie Burgerlijk Recht. René studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht (afstudeerrichting privaatrecht). Na het afleggen van het doctoraal examen heeft hij aan de University of Essex een master European Community Law gevolgd. Deze master is door hem in 2006 met het judicium “with distinction” afgerond. Na zijn afstuderen heeft hij bijna vijf jaar in de advocatuur gewerkt, waar hij zich hoofdzakelijk bezig hield met vastgoed. 

Onderzoek

René werkt aan een proefschrift dat valt onder de brede titel: “Handhaving van privaatrecht door publiekrechtelijke toezichthouders”.

Publiekrechtelijke toezichthouders worden in toenemende mate belast met het toezicht op belangrijke onderdelen van het burgerlijk recht. Veelal komen deze verplichtingen voort uit Europese (mededingings)rechtelijke regels tot het instellen van onafhankelijke toezichthouders. Normaal gesproken wordt burgerlijk recht gehandhaafd met civielrechtelijke instrumenten door de burgerlijke rechter en op initiatief van burgers of rechtspersonen zelf. Nu wordt dus in toenemende mate door publiekrechtelijke instellingen het privaatrecht gehandhaafd. De vraag is of deze handhaving van burgerlijk recht door publiekrechtelijke toezichthouders, met publiekrechtelijke instrumenten, problematisch is. Het kan zijn dat publiekrecht niet geschikt is om recht te doen aan privaatrechtelijke begrippen. Aan de andere kant kiest de wetgever steeds vaker voor publiekrechtelijk ingrijpen in privaatrechtelijke verhouding. In zijn proefschrift zal René inzoomen op drie toezichthouders.

Geen relevante nevenwerkzaamheden