Universiteit Leiden

nl en

René Hage

Promovendus/gastmedewerker

Naam
Mr. C.A. Hage
Telefoon
+31 71 527 8513
E-mail
c.a.hage@law.leidenuniv.nl

C.A. Hage is sinds 1 januari 2012 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als PhD-fellow.

Meer informatie over René Hage

René Hage (1982) is sinds 1 januari 2012 als PhD-candidate werkzaam bij het Instituut voor Privaatrecht, sectie Burgerlijk Recht. René studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht (afstudeerrichting privaatrecht). Na het afleggen van het doctoraal examen heeft hij aan de University of Essex een master European Community Law gevolgd. Deze master is door hem in 2006 met het judicium “with distinction” afgerond. Na zijn afstuderen heeft hij bijna vijf jaar in de advocatuur gewerkt, waar hij zich hoofdzakelijk bezig hield met vastgoed. 

Onderzoek

René werkt aan een proefschrift dat valt onder de brede titel: “Handhaving van privaatrecht door publiekrechtelijke toezichthouders”.

Publiekrechtelijke toezichthouders worden in toenemende mate belast met het toezicht op belangrijke onderdelen van het burgerlijk recht. Veelal komen deze verplichtingen voort uit Europese (mededingings)rechtelijke regels tot het instellen van onafhankelijke toezichthouders. Normaal gesproken wordt burgerlijk recht gehandhaafd met civielrechtelijke instrumenten door de burgerlijke rechter en op initiatief van burgers of rechtspersonen zelf. Nu wordt dus in toenemende mate door publiekrechtelijke instellingen het privaatrecht gehandhaafd. De vraag is of deze handhaving van burgerlijk recht door publiekrechtelijke toezichthouders, met publiekrechtelijke instrumenten, problematisch is. Het kan zijn dat publiekrecht niet geschikt is om recht te doen aan privaatrechtelijke begrippen. Aan de andere kant kiest de wetgever steeds vaker voor publiekrechtelijk ingrijpen in privaatrechtelijke verhouding. In zijn proefschrift zal René inzoomen op drie toezichthouders.

Promovendus/gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C.205

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie