Universiteit Leiden

nl en

Reinout Vriesendorp

Hoogleraar Insolventierecht

Naam
Prof.mr. R.D. Vriesendorp
Telefoon
+31 71 527 7235
E-mail
r.d.vriesendorp@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-5390-6883

Prof. mr. R.D. (Reinout) Vriesendorp is sinds 1 januari 2016 als deeltijd-hoogleraar insolventierecht verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht (afdeling Ondernemingsrecht) en het Instituut voor Fiscale en Economische vakken (afdeling Bedrijfswetenschappen).

Meer informatie over Reinout Vriesendorp

Hoogleraar Insolventierecht

Prof. mr. R.D. (Reinout) Vriesendorp is sinds 1 januari 2016 als deeltijd-hoogleraar insolventierecht verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht (afdeling Ondernemingsrecht) en het Instituut voor Fiscale en Economische vakken (afdeling Bedrijfswetenschappen).

Bij de afdeling Ondernemingsrecht verzorgt hij bachelor- en masteronderwijs in onder meer International Corporate Insolvency Law, Interaction between Legal Systems, Insolventierecht, Privatissimum Ondernemingsrecht en begeleidt hij scripties op die terreinen. Hij doet dit ook bij de afdeling Bedrijfswetenschappen. Daarnaast doceert hij in de advanced master International Civil and Commercial Law (Advanced) het vak International Insolvency Law en begeleidt hij scripties. Verder treedt hij op als promotor van verscheiden interne en externe promovendi.

Het onderzoek van Reinout Vriesendorp richt zich op het grensvlak van ondernemingsrecht, privaatrecht en bedrijfswetenschappen, toegespitst op het (inter)nationale herstructurerings- en insolventierecht.

Voormalig advocaat

Naast zijn deeltijdaanstelling aan de Universiteit Leiden was Reinout Vriesendorp van 2012 tot juni 2023 parttime advocaat/partner bij De Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam in de insolventie- en restructuringpraktijk en corporate litigation, nadat hij eerder in de periode 1985-1992 al bij de Haagse en New Yorkse vestigingen van (de voorlopers van) dat kantoor in diverse praktijken (cassatie, bestuursrecht, ondernemings- en effectenrecht, IE-recht, insolventierecht) als advocaat werkzaam was geweest.

Nevenwerkzaamheden

Professor Vriesendorp is naast zijn hoogleraarschap en advocatuur redacteur van het Tijdschrift voor Insolventierecht en lid van de 'editorial board' van de International Insolvency Review. Hij was bestuurslid van Grotius Academie en is één van de (hoofd)docenten van de gezamenlijke beroepsopleiding voor insolventierechtspecialisten van Grotius Academie en INSOLAD, in welk verband hij tevens fellow van INSOLAD is. Hij is tevens docent in de Grotius-cursus Financiering & Zekerheden. Als lid is hij verbonden aan verschillende beroepsverenigingen, zoals Nederlandse Juristen-Vereniging, Vereniging voor Burgerlijk Recht, Vereeniging “Handelsrecht”, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht en de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering. Buiten Nederland is hij sinds 1997 lid van de ‘Academic Group’ van INSOL International en het 'Academic Forum' van INSOL Europe. Hij is bestuurslid van de Conference on European Restructuring and Insolvency Law (CERIL). Verder maakt hij deel uit van de Commissie Schuldsaneringsmonitor, betrokken bij de jaarlijkse Wsnp monitor, en is hij voorzitter van de Adviescommissie licentiezaken van de KNVB.

Professor Vriesendorp was jarenlang annotator van Ars Aequi bij goederen- en faillissementsrechtelijke arresten. In de periode 2003-2009 was hij lid van de Commissie insolventierecht, belast met het opstellen van een Voorontwerp Insolventiewet. hij was een van de oprichters van het Tijdschrift voor Insolventierecht en daaraan tot 2021 als redacteur verbonden. Sinds 2005 tot aan zijn gedeeltelijke terugkeer naar de advocatuur in 2012 was Reinout Vriesendorp actief als raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam en uit dien hoofde enige jaren lid van het Hof van Discipline voor de advocatuur. Na zijn vertrek als advocaat medio 2023 is hij weer actief raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam.

Loopbaan en studie

Voor zijn benoeming tot hoogleraar in Leiden was Reinout Vriesendorp van 1992 tot 2016 hoogleraar privaatrecht (voltijds tot 2012; sindsdien 0,4) aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (thans Tilburg University) alwaar hij gedoceerd heeft in een grote variëteit aan privaat- en handelsrechtelijke vakken in alle jaren van de rechtenstudie (Elementair Privaatrecht, Handelsrecht, Goederenrecht, Ondernemings- en Insolventierecht, Burgerlijk Procesrecht, Insolventierecht, International Insolvency Law). Zijn onderzoek bestreek een breed terrein van het privaat-, handels- en insolventierecht.

Professor Vriesendorp is afgestudeerd Nederlands recht (privaatrechtelijke en sociaal-economische afstudeerrichting) aan de Rijksuniversiteit Groningen op 18 december 1981 en is aldaar gepromoveerd op 28 maart 1985 op het proefschrift getiteld "Het eigendomsvoorbehoud". Promotor was prof. mr. J.H.A. Lokin en co-promotor prof. mr. O.K. Brahn (promotiecommissie: prof. mr. C.J.H. Brunner, Prof. mr. P. van Schilfgaarde, Prof. mr. N. van der Wal).

Promoties

In de loop der tijd hebben de volgende promoti van professor Vriesendorp de doctoraatsbul ontvangen: M.A. Blom, Prospectusaansprakelijkheid van de lead manager, 1996 (met J. Spier); F.M.J. Verstijlen, De faillissementscurator, 1998; M.J. Borgers, De ontnemingsmaatregel, 2001 (met M.S. Groenhuijsen); N.W.M. van den Heuvel, Voorrang en zekerheid, 2004 (met J.B.M. Vranken); M. van Oers, Fiscale aspecten bij doorstart van de insolvente NV/BV, 2006 (met A.C. Rijkers); G. van Dijck, De faillissementspauliana, revisie van een relict, 2006 (met J.B.M. Vranken en C.E.C. Jansen); L.J. van Eeghen, Het schemergebied voor insolventie, 2007; A.P.K. Luttikhuis, Corporate recovery: de weg naar effectief insolventierecht, 2007; R.M. Wibier, Alternatieven voor zekerheid op bankrekeningen, 2008 (met J.B.M. Vranken); J.C. van Apeldoorn, Insolventieprocedures en grondrechten, 2009 (met W.J.M. van Genugten); O. Salah, Islamic Finance, 2014 (met R.M. Wibier), S. Guo, Cross-Border Bank Resolution, Recognition of Foreign Resolution Actions, 2020 (met M. Haentjens) en J. Pool, De rol van de curator bij de aanpak van onregelmatigheden, 2022 (met H. Pluut).

Hoogleraar Insolventierecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B2.32

Contact

Hoogleraar Insolventierecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Bedrijfswetenschappen

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B2.26

Contact

Publicaties

 • Grotius Academie (Hoofd) docent
 • CERIL Voorzitter bestuur
 • Vereniging Conference on European Restructuring and Insolvency Law (CERIL) secretaris/penningmeester
 • Diverse uitgevers Auteur
 • Stichting Bob Wessels Insolvency Law Collecetion (BWILC) Voorzitter bestuur
 • Raad voor Rechtsbijstand Begeleidingscommissie Schuldsaneringsmonitor
 • International Insolvency Review Member editorial board
 • Incidenteel juridisch adviseur het desgevraagd verstrekken van juridische adviezen aan opdrachtgevers en optreden als deskundige
 • Stichting Bob Wessels Insolvency Law Collection secretaris/penningmeester (beheer bibliotheekcollectie van Bob Wessels (ondergebracht bij UBL KOG))
 • Stichting Insolventierecht secretaris bestuur
 • Rechterlijke macht Raadsheer Plaatsvervanger Hof Amsterdam
 • KNVB Voorzitter Adviescommissie licentiezaken
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.