Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

R.C. van der Mast


Naam Prof.dr. R.C. van der Mast
Telefoon +31 71 526 3785
E-mail r.c.van_der_mast@lumc.nl
Commissie Kennisonderwijs Ouderenpsychiatrie
Voorzitter
Consortium Psychiatrie Zuid Holland
Voorzitter
De Viersprong
Lid Raad van Toezicht
Gezondheidsraad
Lid permanente commissie Rijgeschiktheid
Handboek Ouderenpsychiatrie
Hoofdredacteur
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Lid Visitatiecommissie
NVvP
Lid (als voorzitter CP ZHN) programmacommissie van het landelijk onderwijs psychiatrie
NVvP
Lid programmacommissie van het landelijk onderwijs psychiatrie
Universiteit van Antwerpen
Hoogleraar ouderenpsychiatrie