Universiteit Leiden

nl en

R.C. van der Mast

Naam
Prof.dr. R.C. van der Mast
Telefoon
+31 71 526 3785
E-mail
r.c.van_der_mast@lumc.nl

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 3
 • Psychiatrie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer B1-P

Contact

 • Commissie Kennisonderwijs Ouderenpsychiatrie Voorzitter
 • Consortium Psychiatrie Zuid Holland Voorzitter
 • De Viersprong Lid Raad van Toezicht
 • Gezondheidsraad Lid permanente commissie Rijgeschiktheid
 • Handboek Ouderenpsychiatrie Hoofdredacteur
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Lid Visitatiecommissie
 • NVvP Lid (als voorzitter CP ZHN) programmacommissie van het landelijk onderwijs psychiatrie
 • NVvP Lid programmacommissie van het landelijk onderwijs psychiatrie
 • Universiteit van Antwerpen Hoogleraar ouderenpsychiatrie