Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Pim Geelhoed

Universitair docent

Naam Mr.dr. W. Geelhoed
Telefoon +31 71 527 8828
E-mail w.geelhoed@law.leidenuniv.nl

Pim Geelhoed is werkzaam als universitair docent straf(proces)recht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie.

Meer informatie Pim Geelhoed

Algemeen

Pim Geelhoed studeerde tot 2006 Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden. Hij studeerde af in de richting strafrecht met een scriptie met als onderwerp ‘Ineffectieve verdediging’. In datzelfde jaar werd hij als PhD-fellow aangesteld bij het Instituut Strafrecht en Criminologie, teneinde promotieonderzoek te verrichten naar de invloed van de Europese Unie op de beleidsvrijheid van het Openbaar Ministerie. Dat onderzoek werd in 2013 afgerond. Op 16 december 2013 verdedigde hij zijn proefschrift, getiteld ‘Het opportuniteitsbeginsel en het recht van de Europese Unie. Een onderzoek naar de betekenis van strafvorderlijke beleidsvrijheid in de geëuropeaniseerde rechtsorde’. Sinds november 2013 is hij aangesteld als universitair docent straf- en strafprocesrecht.

Onderzoek

Geelhoeds onderzoek richt zich op de wisselwerking tussen het EU-recht en het nationale strafrecht. Daarbij wordt de aandacht vooral gericht op de nationale en Europese actoren die betrokken zijn bij het nemen van vervolgingsbeslissingen, en de mate van beleidsvrijheid die hen toekomt. Vanwege de grote verschillen tussen de EU-lidstaten op dit gebied treedt er veel spanning op bij pogingen om harmoniserend of unificerend op te treden. Veel voorbeelden daarvan zijn te vinden in de discussie rondom de voorgestelde oprichting van een Europees Openbaar Ministerie. Het onderzoek vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity.

Onderwijs

Geelhoed verzorgt onderwijs in de vakken Inleiding strafrecht (Ba1), Internationaal en Europees strafrecht (Master Rechtsgeleerdheid, richting Straf- en strafprocesrecht) en Criminal Justice, Human Rights and EU Criminal Law (Master Criminologie, richting Criminal Justice). Verder maakt hij deel uit van de examencommissie propedeuse, de deelexamencommissies bachelor Rechtsgeleerdheid en de deelexamencommissie master Rechtsgeleerheid en master Jeugdrecht.

Overig

Geelhoed is secretaris en penningmeester van het Gezelschap voor Internationaal Strafrecht, de Nederlandse tak van de internationale strafrechtsvereniging AIDP. Ook is hij rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland.

 

Gezelschap voor internationaal strafrecht
Secretaris en penningmeester
Perm. Comm. van deskundigen in int. vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht (Commissie Meijers)
lid
Rechtbank Noord-Holland
Rechter-plaatsvervanger
Kluwer
Auteur Tekst&Commentaar Strafrecht, Strafvordering en Internationaal Strafrecht; Handboek Strafzaken