Universiteit Leiden

nl en

Pieternella van der Tang-van Loenen

Onderzoeker

Naam
Mr. P.H. van der Tang-van Loenen
Telefoon
+31 71 527 7731
E-mail
p.h.vandertang@law.leidenuniv.nl

Curriculum vitae

Elly van der Tang- van Loenen (1947) studeerde Nederlands Recht (staats- en bestuursrecht) aan de Universiteit Leiden (afgerond 1991). Vanaf 1994 is zij verbonden aan de Universiteit Leiden, eerst als onderzoeker (1994), daarna als docent (1995) en daarna als universitair docent staats- en bestuursrecht (1996). Sinds februari 2005 is zij gastmedewerker bij de afdeling staats- en bestuursrecht.

Onderwijs

Mentor master staats- en bestuursrecht

Relevante nevenfuncties

  • auteur hoofdstuk VIB in het Praktijkboek Bestuursrecht;
  • lid en plaatsvervangend voorzitter Monumentencommissie gemeente Haarlemmermeer.

 

Onderzoeker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.10

Contact

  • Tang P.H. van der (2002), de algemene wet bestuursrecht en spontane vernietiging. In: Lurks M, Ouden den W, Polak J.E.M., Schilder A.E. (Red.) De grootste gemene deler, opstellen aangeboden aan prof. Th.G. Drupsteen. Deventer: Kluwer. 93-99.congresbijdrage
  • Tang P.H. van der (2002), Praktijkboek bestuursrecht (nieuw hoofdstuk). In: Toezicht op bestuursorganen.congresbijdrage
  • Tang P.H. van der (2002), Vernietigingsbevoegdheid ongeschikt als handhaving (vervolg op Ergernis en bevoegdheid, NJB nov 01, p 2049-2050), NJB: 665-665.artikel in tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden