Universiteit Leiden

nl en

Pieter Kalis

Buitenpromovendus

Naam
Mr. J.P. Kalis
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
j.p.kalis@law.leidenuniv.nl

Pieter is sinds 2 februari 2015 verbonden aan het Instituut voor Law and Digital Technologies (eLaw) als promovendus.

Meer informatie over Pieter Kalis

Leiden Law Blog

Pieter is in 2010 begonnen met de bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. Deze heeft hij in 2013 afgerond. Daarna is hij de master Encyclopedie en Filosofie van het Recht aan de Universiteit Leiden gaan volgen. Tijdens deze studie heeft hij zich verdiept in ICT recht en Privacy en Security op internet. In 2014 studeerde Pieter af met een masterscriptie over het Panoptisme van Foucault in relatie tot toezicht, privacy, Big Data en toestemming op het internet.

Sinds februari 2015 is hij werkzaam bij onze afdeling voor Recht en Digitale Technologie (eLaw). Hier doet hij promotieonderzoek naar de beveiliging van netwerken in het Telecommunicatierecht onder begeleiding van professoren Gera van Duijvenvoorde en Serge Gijrath. Dit onderzoek wordt gefinancierd door KPN te Den Haag. 

Onderzoek

Network security from the telecommunications law perspective.

Het centrale concept in het veld van Telecommunicatie van vandaag de dag is het omgaan met al maar toenemende connectiviteit. Gezien het feit dat effectieve manieren van communiceren en de vrije beweging van informatie essentieel zijn voor economische groei en innovatie, is het van het grootste belang om deze veilig te houden en te beveiligen tegen externe en interne verstoringen. Tegelijkertijd is het net zo belangrijk ervoor te zorgen dat beveiligingsmaatregelen niet de openheid van deze netwerken tegenwerken. 

De concepten beveiliging en openheid staan in dit onderzoek centraal, en het doel is om één enkel raamwerk voor zowel beveiliging als openheid te ontwikkelen, aangezien deze conceptueel verbonden zijn in het regulerend kader van netwerk- en informatiebeveiliging. Voorts zal binnen dit raamwerk een uitgebreid overzicht van bestaande en toekomstige EU regulering betreffende netwerk- en informatiebeveiliging voor alle aspecten van Telecommunicatierecht gepresenteerd worden. Daarbij zullen de meest voorname kwesties worden behandeld die zich voordoen in het huidige regelgevende kader, alsook bij het ontwikkelen van veelzijdige, flexibele en toekomstbestendige nieuwe regulering.

 

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.