Universiteit Leiden

nl en

Pieter de Tavernier

Universitair docent

Naam
Dr. P.C.J. de Tavernier
Telefoon
+31 71 527 7579
E-mail
p.c.j.de.tavernier@law.leidenuniv.nl

P. De Tavernier is sinds 1 april 2006 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als docent.

Meer informatie over Pieter de Tavernier

Leiden Law Blog

Pieter De Tavernier (° Leuven, 18 december 1967) studeerde rechten aan de universiteiten van Leuven (K.U.Leuven) en Strasbourg (Université Robert Schuman). Na het behalen van het licentiaat rechten en het licentiaat kerkelijk recht, liep hij vanaf 1994 aan de Antwerpse en de Brusselse balie stage bij Mr. Hendrik Bosmans en Mr. Jean-Marie Brocorens.

In september 2003 promoveerde hij aan de Universitaire Instelling Antwerpen (U.I.A.) tot doctor in de rechten. De titel van zijn proefschrift luidt: “ De buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door minderjarigen”. Promotor van het proefschrift was Prof. dr. Aloïs Van Oevelen (Universiteit Antwerpen). Sinds oktober 2003 bleef hij gedurende drie jaar als doctor-assistent verbonden aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Ondertussen bleef hij (tot op 30 juni 2008) advocaat aan de Balie te Antwerpen, verbonden aan het kantoor van Mr. Dirk Dielen.

Tussen 1996 en 2003 was hij o.m. ook gastdocent in de opleiding Toerisme aan de  University of Antwerp Management School (UAMS) en gastlector aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken van de Hogeschool Antwerpen. Hij werkte als Belgisch rapporteur mee aan het internationaal onderzoeksproject “ Children in Tort Law” van het  European Centre of Tort en Insurance Law (ECTIL).

Sinds april 2006 is hij verbonden als universitair docent aan de Universiteit Leiden, meer bepaald aan de Sectie Burgerlijk Recht (Instituut voor Privaatrecht). Zijn publicaties situeren zich voornamelijk in het domein van het Europees en rechtsvergelijkend contracten- en aansprakelijkheidsrecht. Internationaal is hij actief in verschillende werkgroepen met betrekking tot de juridische aspecten van wintersport.

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C207

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie