Universiteit Leiden

nl en

Pierre Koning

Gastmedewerker

Naam
Prof.dr. P.W.C. Koning
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
p.w.c.koning@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-8808-9497

Pierre Koning (1971) is als buitengewoon hoogleraar uit hoofde van Instituut Gak verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en als Universitair Hoofddocent aan de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Pierre Koning

CV (kort)

Pierre Koning (1971) is als buitengewoon hoogleraar uit hoofde van Instituut Gak verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en als Universitair Hoofddocent aan de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Tot december 2015 was Pierre werkzaam als Chief Science Officer aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en daarvoor als programmaleider bij het Centraal Planbureau. Zijn expertise is vooral gelegen in de uitvoering van de sociale zekerheid en de markt voor re-integratie van werklozen en arbeidsgehandicapten. Ook heeft hij onderzoekservaring op het brede onderzoeksterrein van doelmatigheid en aansturing van de publieke sector. Hij is in 1998 als arbeidseconoom gepromoveerd aan de Vrije Universiteit.

Curriculum Vitae

Vakgebieden

 • Re-integratie
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Prikkels in de (semi-)publieke sector

Opleiding

 • PhD aan VU Amsterdam (juli 1998). Proefschrift: Structural Empirical Analysis of Labor Market Frictions, Job Search and Wage Formation.
 • Algemene economie aan VU Amsterdam (1989-1993). 

Hoofdfuncties

 • Universitair Hoofddocent, Universiteit Leiden (2015-)
 • Hoogleraar Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid, VU Amsterdam (2011-)

Voormalige functies

 • Chief Science Officer, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2011-2015)
 • Centraal Planbureau (1998-2011)
 • Universitair Hoofddocent bij Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) studies, Universiteit Delft (2007-2008)
 • Postdoc researcher Utrecht School of Economics (2003-2005)
 • Beleidsadviseur Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1997-1998)

Fellow

 • IZA: Institute of the Study of Labor, Bonn (2010-)
 • Tinbergen Instituut (2013-)
 • Talma Institute for Work, Care and Welfare (2013-)
 • Visiting scholar bij Institute for Research on Poverty, University of Wisconsin-Madison (2009)

Overige functies

 • Lid Raad van Advies van de  werkgroep Werk, Participatie en  Inkomen van de gemeente Amsterdam. (2014-)
 • Associate Editor De Economist (2014-)
 • Lid bestuur TPEdigitaal (2011-)

Onderwijs

Doceert o.a.:

Overig

Publicaties

Gastmedewerker

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Economie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

 • Vrije Universiteit Amsterdam Hoogleraar Arbeidsmarkt in sociale zekerheid
 • Ministerie van SZW Extern expert Beleidsdoorlichting SUWI
 • De Economist Associate Editor
 • TPE digitaal Bestuurslid
 • BOFEB Gastdocent Arbeidseconomie
 • Ministerie van EZ Lid Begeleidingsgroep Evaluatie Commissie (BEC)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.