Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Pierre Koning

Universitair hoofddocent

Naam Prof.dr. P.W.C. Koning
Telefoon +31 71 527 7879
E-mail p.w.c.koning@law.leidenuniv.nl

Pierre Koning (1971) is als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en als Universitair Hoofddocent aan de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden.

Meer informatie Pierre Koning

CV (kort)

Pierre Koning (1971) is als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en als Universitair Hoofddocent aan de Juridische faculteit van de Universiteit Leiden. Tot december 2015 was Pierre werkzaam als Chief Science Officer aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en daarvoor als programmaleider bij het Centraal Planbureau. Zijn expertise is vooral gelegen in de uitvoering van de sociale zekerheid en de markt voor re-integratie van werklozen en arbeidsgehandicapten. Ook heeft hij onderzoekservaring op het brede onderzoeksterrein van doelmatigheid en aansturing van de publieke sector. Hij is in 1998 als arbeidseconoom gepromoveerd aan de Vrije Universiteit.

Curriculum Vitae

Vakgebieden

 • Re-integratie
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Prikkels in de (semi-)publieke sector

Opleiding

 • PhD aan VU Amsterdam (juli 1998). Proefschrift: Structural Empirical Analysis of Labor Market Frictions, Job Search and Wage Formation.
 • Algemene economie aan VU Amsterdam (1989-1993). 

Hoofdfuncties

 • Universitair Hoofddocent, Universiteit Leiden (2015-)
 • Hoogleraar Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheid, VU Amsterdam (2011-)

Voormalige functies

 • Chief Science Officer, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2011-2015)
 • Centraal Planbureau (1998-2011)
 • Universitair Hoofddocent bij Instituut voor Publieke Sector Efficiëntie (IPSE) studies, Universiteit Delft (2007-2008)
 • Postdoc researcher Utrecht School of Economics (2003-2005)
 • Beleidsadviseur Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1997-1998)

Fellow

 • IZA: Institute of the Study of Labor, Bonn (2010-)
 • Tinbergen Instituut (2013-)
 • Talma Institute for Work, Care and Welfare (2013-)
 • Visiting scholar bij Institute for Research on Poverty, University of Wisconsin-Madison (2009)

Overige functies

 • Lid Raad van Advies van de  werkgroep Werk, Participatie en  Inkomen van de gemeente Amsterdam. (2014-)
 • Associate Editor De Economist (2014-)
 • Lid bestuur TPEdigitaal (2011-)

Onderwijs

Doceert o.a.:

Overig

Publicaties

ZonMW
Lid Programmacommisie "Vakkundig aan het Werk"
Vrije Universiteit Amsterdam
Hoogleraar Arbeidsmarkt in sociale zekerheid
Lid Wetenschappelijke Adviesraad "Werkverkenner UWV"
Advies t.b.v. doorontwikkeling Werkverkenner werkzoekenden
Dienst Werk en Inkomen Amsterdam
Lid Adviesraad Werk, Participatie en Inkomen
Lid klankbordgroep "Van Netwerk naar Werk?"
Onderzoek o.l.v. van Cok Vrooman (UU en SCP)
De Economist
Associate Editor
TPE digitaal
Bestuurslid
BOFEB
Gastdocent Arbeidseconomie