Universiteit Leiden

nl en

Peter Hoppenbrouwers

Hoogleraar

Naam
Prof.dr. P.C.M. Hoppenbrouwers
Telefoon
+31 71 527 2707
E-mail
p.c.m.hoppenbrouwers@hum.leidenuniv.nl

Peter Hoppenbrouwers is een hoogleraar aan het Instituut voor Geschiedenis

Meer informatie over Peter Hoppenbrouwers

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Hoogleraar

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Institute for History
 • Middeleeuwse Geschiedenis

Werkadres

Johan Huizinga
Doelensteeg 16
2311 VL Leiden
Kamernummer 1.68

Contact

 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2019), Bespreking van: Maarten Müller (2017) Misdaad en straf in een Hollandse stad: Haarlem, 1245-1615, Haerlem Reeks, The Medieval Low Countries 5(2018): 324-325.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2018), Assemblies of Estates and Parliamentarism in Later Medieval Europe. In: Damen M., Haemers J., Mann A.J. (red.) Political Representation. Communities, Ideas and Institutions in Europe (c. 1200- c. 1690). Leiden/Boston: Koninklijke Brill NV. 19-53.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2018), Village Community and Conflict in Late Medieval Drenthe The Medieval Countryside nr. 20. Turnhout: Brepols Publishers.boek
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2018), 'Inleiding'. In: Smis Paul Christiaan [= auteur] (red.) Korte verhalen uit de Middeleeuwen. Leiden: Uitgeverij Historische Verhalen. 9-22.boekdeel
 • Blockmans W.P. & Hoppenbrouwers P.C.M. (2017), Introduction to Medieval Europe, 300-1500. 3rd Edition. London and New York: Routledge.boek
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2017), Gotendämmerung. De veranderende identiteit van barbaren in de Volksverhuizingstijd, Frons. Blad voor Leidse classici 37: 5-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2017), De ziel gegijzeld Bespreking van: Peter Brown l Petra Schulte und Peter Hesse (eds) The Ransom of the Soul. Afterlife and Wealth in Early Western Christianity l Reichtum im späten Mittelalter. Politische Theorie - Ethische Norm - Soziale Akzeptanz, Tijdschrift voor Geschiedenis 130(2): 293-295.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2017), Bespreking van: Chris de Bont Amsterdamse boeren. Een historische geografie van het gebied tussen de duinen en het Gooi in de middeleeuwen., BMGN-Low Countries Historical Review, BMGN : Low Countries Historical Review 132.boekbespreking
 • Blockmans W.P. & Hoppenbrouwers P.C.M. (2016), Eeuwen des onderscheids. Een geschiedenis van middeleeuws Europa (compleet herziene tweede editie). Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.boek
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2016), De zweep erover. Bespreking van: G. Geltner (2014) De gesel en de ander. Lijfstraffen en culturele identiteit van Oudheid tot heden, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 129(2): 300-302.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2016), 'Vrede door geweld' Bespreking van: Malegam Jehangir Yezdi (2013) The sleep of Behemoth. Disputing peace and violence in Mediëval Europe, 1000-1200., 129(1): 159-161.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (9 oktober 2015), Wachten op de barbaren. Nieuwe geschiedschrijving over de val van het Romeinse Rijk [ICLON Geschiedenisdag ‘De nieuwe middeleeuwen, Leiden, October 9, 2015] (Lezing).overig
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2015), 'Three Decades of Economic and Social History of the Medieval Low Countries. A Summary Survey'. In: Bosch R.A.A., Schaik R.W.M. van (red.) Economies, Public Finances, and the Impact of Institutional Changes in Interregional Perspective. nr. 36 Turnhout: Brepols Publishers. 11-21.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2015), 'Middeleeuwse miljardairs' Bespreking van: Spencer A. (2014) Nobility and Kingship in Medieval England. The Earls and Edward I, 1272-1307, Virtus : bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis 21 (2014): 195-199.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2015), Bespreking van: Hendrik Callewier, De papen van Brugge. De seculiere clerus in een middeleeuwse wereldstad, 1411-1477, BMGN 113 130(1).boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2015), 'Pseudo-stepperijken en hun impact op de geschiedenis van het Westen in de pre-Mongoolse periode', Leidschrift. Historisch Tijdschrift 30(1): 7-29.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2014), Heren die parlementeren. Brabantse diplomatieke bedrijvigheid rond 1400, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 127(4): 553-578.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2014), 'De Feodale Revolutie herzien'. Bespreking van Charles West, Reframing the Feudal Revolution. Political and social transformation between Marne and Moselle, c. 800- c. 1100 Bespreking van: (2013), Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 127(3): 505-508.boekbespreking
 • Blockmans W.P. & Hoppenbrouwers P.C.M. (2014), Introduction to Medieval Europe, 300-1500. Second edition.. London and New York: Routledge.boek
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2014), Van Vikingsaga tot opera: de lotgevallen van het Nibelungenlied, Geschiedenis Magazine (49-3): 45-49.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (26 november 2013), Over verdraagzaamheid en vrijheid in middeleeuws Europa [Annual Cleveringa-address, Brussels, November 26, 2013] (Lezing).overig
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2013), An Italian city-state geared for war: urban knights and the cavallata of Todi, Journal of Medieval History 39(2): 240-253.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers & Peter (2013), Leges nationum and ethnic personality of law in Charlemagne's Empire. In: Jeroen Duindam, Jill Harries, Caroline Humfress, and Nimrod Hurvitz (red.) Law and Empire: Ideas, Practices, Actors. Rulers & Elites. Comparative Studies in Governance nr. 3 Leiden: Brill. 251-274.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (red.) (2012), Editorial Board The Medieval Countryside. Turnhout: Brepols Publishers.overig
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Blockmans W.P. (2012), Introduçao à Europa medieval, 300-1550. Rio de Janeiro: Grupo Editorial Nacional/Forense Universitária.boek
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2012), Redactielid Redactielid Journal of Medieval History .tijdschriftredactie
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2012), Redactielid Redactielid Tijdschrift voor Geschiedenis .tijdschriftredactie
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2012), Reviewer Redactielid The economic history review .tijdschriftredactie
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Blockmans W.P. (2012), Zhongshiji Ouzhou shi ('Geschiedenis van Europa in de middeleeuwen'). Guangzhou: Flower City Publishing House.boek
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2011), Bespreking van: (2010) Bas van Bavel, Manors and Markets. Economy and Society in the Low Countries, 500-1600, Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 24: 171-177.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2011), Bespreking van: (2009) Johanna Kossmann-Putto, Over middeleeuwse geschiedenis. Elf opstellen., BMGN 113 126: 78-79.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2011), 'Stadsridders: de cavallata van Todi en het mysterie van de sergentes'. In: Brand H., Benders J., Nip R. (red.) Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden. Hilversum: Verloren. 167-179.congresbijdrage
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2010), ‘Bloedwraak en vete in de late middeleeuwen’, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 123(2): 158-177.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2010), Redactielid TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 123-2.tijdschriftredactie
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2010), 'Inleiding: seksualiteit in de middeleeuwen', Leidschrift. Historisch Tijdschrift 25(3): 7-20.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2010), ‘Malgoverno or good lordship? The failing state in the later Middle Ages’. In: Grodziskiego S., [et al.] (red.) Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Waclawowi Uruszczakowi. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. 321-336.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M., Janse A. & Stein R. (red.) (2010), Power and Persuasion. Essays on the Art of State Building in Honour of W.P. Blockmans. Turnhout: Brepols.boekredactie
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2010), ‘Ridders en hun ruiters. Het krijgsbedrijf in Holland en Brabant gedurende de veertiende eeuw’. In: Damen M., Sicking L. (red.) Bourgondië voorbij. De Nederlanden 1250-1650. Liber alumnorum Wim Blockmans. Hilversum: Verloren. 327-349.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2010), 'The dynamics of national identity in the later Middle Ages'. In: Stein Robert, Pollmann Judith (red.) Networks, regions, and nations: shaping identities in the Low Countries, 1300-1650. Leiden en Boston: Brill. 19-41.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2010), ‘The dynamics of national identity in the later Middle Ages’. In: Stein R., Pollmann J. (red.) Networks, regions and nations: shaping identities in the Low Countries, 1300-1650. Leiden and Boston: Brill. 19-41.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2010), Wim Blockmans at 65: interim report on an eminent historical entrepreneur. In: Hoppenbrouwers Peter, Janse Antheun, Stein Robert (red.) Power and persuasion. Essays on the art of state building in honour of W.P. Blockmans. Turnhout: Brepols Publishers n.v.. xv-xli.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2009), 'Drie geloven op één kussen. Interreligieuze dialoog in de middeleeuwen', Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland 50(2): 33-41.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (9 december 2008), Malgoverno of Good Lordship? Over het falen van de staat in de late middeleeuwen (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.Inaugurale rede
 • Blockmans W.P. & Hoppenbrouwers P.C.M. (2008), Eeuwen des onderscheids: een geschiedenis van middeleeuws Europa. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.boek
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2008), Middeleeuwse medezeggenschap: een stand van zaken over standen en Staten. In: Dijkhof Eef, Gent Michel van (red.) Uit diverse bronnen gelicht. Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. 133-159.congresbijdrage
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2007), Bespreking van: (2006) Hildo van Engen, De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Een bijdrage tot de institutionele geschiedenis van de Moderne Devotie, BMGN 113 122.boekbespreking
 • Blockmans W.P. & Hoppenbrouwers P.C.M. (2007), Introduction to Medieval Europe, 300-1550. London/New York: Routledge.boek
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2007), Medieval peoples imagined. In: Beller M., Leerssen J. (red.) Imagology: The cultural construction and literary interpretation of national characters. A critical survey. Amsterdam, New York. 45-62.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2007), Meentocht, maagschap en partij. Stedelijk oproer in laatmiddeleeuws Holland, Holland. Themanummer: Adel in Holland 39: 132-147.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2007), Meer mythen rond twee meenten. De latere geschiedenis van het Wijkerzand te Wijk en de Ebbe te Aalburg (18e-20e eeuw), Historische Reeks Land van Heusden en Altena 16: 99-133.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2006), Brabant de natie, Noordbrabants historisch jaarboek 22-23: 291-297.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2006), Dutch rural economy and society in the later medieval period (ca. 1000-1500): an historiographical survey. In: Thoen E., Molle L. van (red.) Rural history in the North Sea area: an overview of recent research. Turnhout: Brepols. 249-282.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2006), Such stuff as peoples are made on: ethnogenesis and the construction of nationhood in medieval Europe, The Medieval History Journal 9: 195-242.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2005), Bespreking van: Guy Halsall (2003) Warfare and Society in the Barbarian West, 450-900, The Medieval History Journal 8: 420-425.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2005), Bespreking van: Conor McCarthy (ed.) (2004) Love, sex, and marriage in the Middle Ages. A sourcebook, The Medieval History Journal 8: 426-428.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2005), Medieval peoples imagined. Amsterdam.boek
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2004), 1302-2002. De Guldensporenslag en zijn nagalm in de moderne tijd, BMGN 113 119: 153-173.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2004), Amsterdam tot 1578: voltooid verleden tijd?, Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 91(4): 20-29.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2004), An abbot’s most worldly concerns. Transfers of land and the land market in the notebook of William of Ryckel (c.1250-1270). In: Hoppenbrouwers P.C.M., Bavel B.J.P. van (red.) Landholding and land transfer in the North Sea area (late Middle Ages-19th century). Turnhout. 101-127.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2004), Boeren op löss, veen en zand. In: Uytven R. et al. (red.) Geschiedenis van Brabant, van het hertogdom tot heden. Leuven etc. 113-118.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2004), Duisternis der demografen. Middeleeuwse kijk op huwelijksmoraal en bevolkingspolitiek Bespreking van: Peter Biller (2000) The measure of multitude. Population in medieval thought, De Academische Boekengids 47: 11-12.boekbespreking
 • Bavel J.P. van & Hoppenbrouwers P.C.M. (2004), Landholding and land transfer in the North Sea area (late Middle Ages-19th century). In: Bavel J.P. van, Hoppenbrouwers P.C.M. (red.) Landholding and land transfer in the North Sea area (late Middle Ages-19th century). Turnhout. 13-43.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Bavel B.J.P. van (red.) (2004), Landholding and land transfer in the North Sea area (late Middle Ages-19th century). Turnhout.boekredactie
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2004), Passing property under an egalitarian system. The case of the Land van Heusden (the Netherlands) in the late medieval and early modern period. In: Cavaciocchi S. (red.) Il mercato della terra, secc. XIII-XVIII. Prato. 951-977.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2003), Vengeance is ours? The involvement of kin in the settlement of “cases of vengeance” in later medieval Holland. In: Davis I., Müller M., Rees Jones S. (red.) Love, marriage, and family ties in the later Middle Ages. Turnhout. 241-275.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2003), Wereldvreemd uit overtuiging Bespreking van: Geert Warnar (2003) Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw, Historisch Nieuwsblad : 57.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2002), De standaardfactor. Over het gevoel Engels te zijn in de twaalfde eeuw. Amsterdam.boek
 • Blockmans W.P. & Hoppenbrouwers P.C.M. (2002), Eeuwen des Onderscheids. Geschiedenis van de Europese middeleeuwen [Centuries of Discernment. A history of European middle ages]. Amsterdam: Prometheus.boek
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2002), Bespreking van: David Levine (2001) At the dawn of modernity. Biology, culture, and material life in Europe after the year 1000, 47: 487-491.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2002), The use and management of commons in the Netherlands. An overview. In: Moor M. de, Shaw-Taylor L., Warde P. (red.) The management of common land in north west Europe, c. 1500-1850. Turnhout. 87-112.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2002), Van waterland tot stedenland. De Hollandse economie ca. 975-ca. 1570. In: Nijs T. de, Beukers E. (red.) Geschiedenis van Holland. Deel I. Tot 1572. Hilversum. 103-148.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2001), Comparing medieval households from a legal perspective. In: Carlier M., Soens T. (red.) The household in late medieval cities. Italy and Northwestern Europe compared. Leuven/Apeldoorn. 51-56.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2001), De middeleeuwse oorsprong van de dorpsgemeente in het noorden van het hertogdom Brabant, Noordbrabants historisch jaarboek 17-18: 45-90 & 353-354.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2001), Bespreking van: B.J.P. van Bavel (1999) Transitie en continuïteit. De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in het westelijke gedeelte van het Gelderse rivierengebied ca.1300-ca. 1570, Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 14: 156-161.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2001), Bespreking van: W.A. van Ham (2000) Macht en gezag in het Markiezaat. Een politiek-institutionele studie over stad en land van Bergen op Zoom (1477-1583), BMGN 113 116: 377-379.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Luiten van Zanden J.L. (2001), Introduction. The Brenner Debate and its historiographical fate. In: Hoppenbrouwers P.C.M., Luiten van Zanden J.L. (red.) Peasants into farmers? The transformation of rural economy and society in the Low Countries (Middle Ages-19th century) in light of the Brenner debate. Turnhout. 13-18.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2001), Mapping an unexplored field. The Brenner Debate and the case of Holland. In: Hoppenbrouwers P.C.M., Luiten van Zanden J.L. (red.) Peasants into farmers? The transformation of rural economy and society in the Low Countries (Middle Ages-19th century) in light of the Brenner debate. Turnhout. 41-66.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Luiten van Zanden J.L. (red.) (2001), Peasants into farmers? The transformation of rural economy and society in the Low Countries (Middle Ages-19th century) in light of the Brenner debate. Turnhout.boekredactie
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Luiten van Zanden J.L. (2001), Restyling the transition from feudalism to capitalism. Some critical reflections on the Brenner thesis. In: Hoppenbrouwers P.C.M., Luiten van Zanden J.L. (red.) Peasants into farmers? The transformation of rural economy and society in the Low Countries (Middle Ages-19th century) in light of the Brenner debate. Turnhout. 19-40.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2001), Town and country in Holland, 1300-1550. In: Epstein S.R. (red.) Town and country in Europe, 1300-1800. Cambridge. 54-79.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2000), Cities as centers of creative activity. An interview with Jan de Vries, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 15(2): 105-117.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2000), Bespreking van: B.J.P. van Bavel (1999) Transitie en continuïteit. De bezitsverhoudingen en de plattelandseconomie in het westelijke gedeelte van het Gelderse rivierengebied ca.1300-ca. 1570, NEHA-bulletin voor de Economische Geschiedenis 14: 284-287.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2000), Inleiding. Elites en eliteonderzoek in Nederland, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 15(1): 5-13.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (2000), Late medieval and early modern towns as focal point of market power. An interview with Stephan Epstein, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 15(2): 87-104.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1999), Crop yields in Dutch agriculture, 1850-1990. In: Bavel B.J.P. van, Thoen E. (red.) Land productivity and agro-systems in the North Sea Area (Middle Ages-20th century). Turnhout: Brepols. 113-135.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1999), De millenniummythe. De angst voor het jaar 1000 en het idee van het millennium in de Middeleeuwen, De Sofa. Nieuwsblad voor de Studie Psychologie 8(2): 25-28.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1999), Rebels with a cause: the peasant movements of Northern Holland in the Later Middle Ages. In: Blockmans W., Janse A. (red.) Showing status. Representation of social positions in the Late Middle Ages. Turnhout: Brepols. 445-482.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1999), Review article on John Haldon, Warfare, state and society in the Byzantine world, 565-1204 (London 1999), The Medieval History Journal 3: 387-395.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1999), Tussen hoop en vrees. Middeleeuwse ideeën over het duizendjarig rijk van de laatste dagen, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 14: 47-74.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1998), England's agrarian history outside the Agrarian History of England and Wales, NEHA Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 61: 6-14.artikel in een tijdschrift
 • Haan H.J. de & Hoppenbrouwers P.C.M. (1998), Intergenerational transfer of rural property in The Netherlands. Law, moral code and practice. In: Bouchard G., Goy J., Head-König A.-L. (red.) Nécessité's économiques et pratiques juridiques. Problèmes de la transmission des exploitations agricoles (XVIIIe-XV|Xe siècles). Rome: Ecole Française de Rome. 339-355.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1998), Rekeningen als bron voor sociaal-economisch historisch onderzoek. Een historiografisch onderzoek van twee decennia. In: Boer D.E.H. de, Marsilje J.W., Smit J.G. (red.) Van der Rekeninghe. Bijdragen aan het symposium over onderzoek en editieproblematiek van middeleeuws rekeningmateriaal. Den Haag: Inst. voor Ned. Geschiedenis. 73-86.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1998), Ridders en boeren op het witte doek. Historische speelfilms over de Middeleeuwen tot lering of vermaak?, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 12: 161-169.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Vries P.H.H. (1998), 'The importance of knowledge-systems. Interview with John Rankine Goody', Itinerario, European Journal of Overseas History 22: 9-21.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Vries P.H.H. (1998), The importance of knowledge-systems. Interview with John Rankine Goody, Itinerario, European Journal of Overseas History 22(1): 9-21.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1997), Agricultural production and technology in the Netherlands, c. 1000-1500. In: Ashill G., Langdon J. (red.) Medieval farming and technology. The Impact of agricultural change in northwest Europe. Leiden: Brill. 89-114.boekdeel
 • Bailly M.C. le & Hoppenbrouwers P.C.M. (1997), Redactielid Leidschrift. Historisch Tijdschrift 12(3).tijdschriftredactie
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1997), In statu viatoris - reizen in de middeleeuwen tussen contemptus mundi en curiositas, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 12(3): 5-18.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Bailly M.-C. Le (1997), Reizen in de Middeleeuwen (special), Redactielid Leidschrift. Historisch Tijdschrift 12.tijdschriftredactie
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1997), "Wij" en de anderen. De buiten-Europese bijdrage aan de europeanisering van Europa, Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland 38(8): 16-21.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1996), Bespreking van: Werner Rösener (1993) Die Bauern in der europäischen Geschichte, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 109.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1996), Op zoek naar de 'kerels'. De dorpsgemeente in de dagen van graaf Floris V. In: Boer D.E.H. de, Cordfunke E.H.P., Sarfatij H. (red.) Wi Florens ... De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw. Utrecht: NN. 224-242.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1996), Over econometrie en de geschiedenis van het middeleeuwse platteland. Aantekeningen bij Robert M. Townsend, The medieval village economy. A study of the Pareto mapping in general equilibrium models (Princeton 1993), NEHA-bulletin voor de Economische Geschiedenis 10: 22-29.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1996), Over het gezin, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 10: 235-249.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1996), The shape of 'Europe'[interview with Robert Bartlett], Leidschrift. Historisch Tijdschrift 11: 39-53.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1995), Bespreking van: B.J.P. van Bavel (1993) Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592), BMGN 113 110: 569-571.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1995), Bespreking van: A. van Braam (1993) Zaandam in de middeleeuwen, BMGN 113 110: 572-574.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M., Bieleman J. & Elerie J.H.N. (red.) (1994), Boerenlandschap in beweging. Anderhalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouw Genootschap. Groningen.boekredactie
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Doorgifte van erfgoed op het laatmiddeleeuwse platteland, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 8: 88-98.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Geert Veenhuizen. In: Dijk J.D.R. van, Foorthuis W.R. (red.) Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen. Groningen. 235-237.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Buursma A. (1994), Het Drentse landbouwbedrijf 1910-1970. In: Hoppenbrouwers P.C.M., Bieleman J., Elerie J.N.H. (red.) Boerenlandschap in beweging. Anderhalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouw Genootschap. Groningen. 87-106.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Bespreking van: B.J. van Bavel (1993) Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592), Analecta Premonstratensia 70: 309-313.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Bespreking van: B. Minnen (1991) Een landelijke parochie in de middeleeuwen. Rotselaar van 1044 tot 1559, BMGN 113 109: 67-68.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Bespreking van: E. Knol | G.J. de Langen (1993 | 1992) De Noordnederlandse kustlanden in de vroege middeleeuwen | Middeleeuws Friesland. De economische ontwikkeling van het gewest Oostergo in de vroege en volle middeleeuwen, BMGN 113 109: 462-465.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Bespreking van: A.L.P. Buitelaar (1993) De Stichtse ministerialiteit en de ontginningen in de Utrechtse Vechtstreek, BMGN 113 110: 563-565.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Jan Kok. In: Dijk J.D.R. van, Foorthuis W.R. (red.) Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen. Groningen. 134-141.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Keulen J. van (1994), Kroniek 1993 – Literatuuroverzicht, Gronings Historisch Jaarboek : 146-161.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1994), Territorialiteit en landsheerlijkheid. Aspecten van de wisselwerking tussen uitbreiding van bewoning en staatsvorming in het bovenland van Heusden en de westelijke Langstraat in de veertiende eeuw, Noordbrabants historisch jaarboek 10: 8-59.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1993), Een meent en haar mythen. De vroegste geschiedenis van het Wijkerzand (15de-16de eeuw), Historische Reeks Land van Heusden en Altena 3: 41-65.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1993), Juichkreet of uitroep van wanhoop? De herinnering aan het duurtejaar 1557 in twee Groninger kerken, Groninger Kerken 10: 137-143.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1992), De landbouw in het Halfambt van 1800 tot 1950. In: Boerma G., Kruizenga A.F., Tuuk R. van der (red.) Boerderijen in het Halfambt. Groningen. 33-72.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1992), Een middeleeuwse samenleving. Het Land van Heusden, ca. 1360-ca. 1515 (2 Vols.). Wageningen/Groningen.boek
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1992), Het Vlaanderen van Thoen, BMGN 113 107: 55-62.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1992), Bespreking van: A. van den Brink (1990) Structuur in beweging. Het landbouwstructuurbeleid in Nederland, 1945-1985, BMGN 113 107: 163-165.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1992), Bespreking van: A.J. Schuurman (1991) Historische demografie en bevolkingsgeschiedenis, Ons Waardeel : 192-194.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1991), De historicus: Nanno Gerhard Addens (1892-1971). In: Hoppenbrouwers P.C.M. (red.) Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland. Groningen. 78-95.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (red.) (1991), Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland Historia Agriculturae. Groningen.boekredactie
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1991), Grondgebruik en agrarische bedrijfsstructuur in het Oldambt na de vroegste inpolderingen (1630-1720). In: Hoppenbrouwers P.C.M., Elerie J.N.H. (red.) Het Oldambt, deel 2. Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen. Groningen.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Elerie J.N.H. (red.) (1991), Het Oldambt, deel 2. Nieuwe visies op geschiedenis en actuele problemen. Groningen.boekredactie
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1991), Bespreking van: A. Ph. de Vries (1989) Een kwarteeuw agrarisch leerlingwezen. De velerlei invloeden op de inrichting en de omvang van de drie agrarische leerlingstelsels, BMGN 113 106: 144-145.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1991), Ter inleiding. In: Hoppenbrouwers P.C.M. (red.) Een loopbaan in de landbouw. Twaalf portretten van markante figuren in agrarisch Nederland. Groningen. 7-13.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1990), De Costumen van Heusden van 1569, Verslagen en Mededelingen van de Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht 6: 50-120.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. & Schaars A.H.G. (red.) (1990), Europa en de landbouw. Visies op verleden en toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Wageningen.boekredactie
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1990), Bespreking van: S.W. Verstegen (1989) Gegoede ingezetenen. Jonkers en geërfden op de Veluwe [etc.], Gelders Oudheidkundig Contactbericht 126: 3-4.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1989), Bespreking van: R. van Schaïk (1987) Belasting, bevolking en bezit in Gelre en Zutphen, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 15: 100-102.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1989), Bespreking van: M. Keniston McIntosh (1986) Autonomy and community. The royal manor of Havering, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 102: 120-121.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1988), Demographische Entwicklung und Besitzverhältnisse im Wold-Oldambt (Provinz Groningen), ca. 1630-1730. Die Quellen und ihre Probleme. In: Hinrichs E., Zon H. van (red.) Bevölkerungsgeschichte im Vergleich. Studien zu den Niederlanden und Nordwestdeutschland. Aurich. 9-26.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1988), Bespreking van: Div. (1985) Le grand domaine aux époques mérovingienne et carolingienne, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 101: 255-256.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1987), De broederschap van Onze-Lieve-Vrouw te Heusden. In: Boer D.E.H., Marsilje J.W. (red.) De Nederlanden in de late middeleeuwen. Utrecht. 199-235.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1987), Bespreking van: Div. (1985) La Belgique rurale du Moyen-Age à nos jours [etc.], TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 100: 242-243.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1987), Bespreking van: W. Rösener (1985) Bauern im Mittelalter, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 100: 234.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1987), Inventaris van het archief van het tertiarissenconvent van Sint-Catharina te Heusden (1308) 1316-1588 (1598) Inventarisreeks Rijksarchief in Noord-Brabant nr. 36. 's-Hertogenbosch.boek
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1986), Een moeilijk begin in de landbouw: prehistorie en middeleeuwen. In: Noordegraaf L. (red.) Agrarische Geschiedenis van Nederland van prehistorie tot heden. 's-Gravenhage. 9-35.boekdeel
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1986), Geen heer, geen boer. De bemoeienissen van Johannes le Francq van Berkhey met de Hollandse landbouw, Holland. Themanummer: Adel in Holland 18: 130-147.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1986), Gezocht: Drenthe in de Middeleeuwen, Ons Waardeel 6: 50-55.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1986), Bespreking van: E.W. Hofstee (1985) Groningen van grasland naar bouwland 1750-1930, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 99: 117-118.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1986), Regionale geschiedenis en de inbreng van amateur-historici: een discussiestuk en een rede, Driemaandelijkse bladen 38: 43-56.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1985), Bespreking van: F.D. Logan (1983) The Vikings in history, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 98: 420-421.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1985), Maagschap en vriendschap. Een beschouwing over de structuur en functies van verwantschapsbetrekkingen in het laatmiddeleeuwse Holland, Holland. Themanummer: Adel in Holland 17: 69-108.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1984), De sociale structuur in de dorpen van het Land van Heusden omstreeks 1375, Met Gansen Trou 34: 36-41.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1984), Bespreking van: Ingo Toussaint (1982) Die Grafen von Leiningen [etc], TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 97: 247-249.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1984), Bespreking van: Divers (1982) Holland in der dertiende eeuw. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 97: 89-90.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1982), Dr. Camps’ levenswerk. Het oorkondenboek van de Meijerij, Varia Historica Brabantica 11: 1-15.artikel in een tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1981), Bespreking van: Divers (1979) Floris V. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw, TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 94: 265-267.boekbespreking
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1980), De rekeningen van de drossaard van Heusden 1393-1396. In: Boer D.E.H. de, Faber D.J., Jansen H.P.H. (red.) De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode. 's-Gravenhage. 1-28.boekdeel
 • Jansen H.P.H. & Hoppenbrouwers P.C.M. (1980), Heervaart in Holland, BMGN 113 94: 1-26.artikel in een tijdschrift
 • Jansen H.P.H. & Hoppenbrouwers P.C.M. (1980), Military obligation in mediaeval Holland. The burden of the host., 13(1980): 1-24.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Hoppenbrouwers P.C.M. (1978), Bespreking van: E. Thoen (1987) Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen [etc.], Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 15: 298-300.boekbespreking
 • Lid van de Raad van Toezicht van rijksmuseum Het Muiderslot lid van Raad van Toezicht
 • Editorial Board The Medieval Countryside (Book Series) lid van de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie