Universiteit Leiden

nl en

Pauline Ribbers

Ph.D.-fellow

Naam
P.L.F. Ribbers
Telefoon
+31 71 527 8962
E-mail
p.l.f.ribbers@law.leidenuniv.nl

P.L.F. Ribbers (Pauline) is sinds 1 september 2015 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als PhD-fellow.

Meer informatie over Pauline Ribbers

Sinds 1 september 2015 is Pauline Ribbers werkzaam als promovenda bij de sectie Burgerlijk procesrecht. Zij studeerde Civiel en Europees recht aan de Universiteit van Leiden. Tijdens het laatste jaar van haar studie werkte Pauline als student-assistent bij de sectie Burgerlijk procesrecht. 

Onderzoek

Titel onderzoek: Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van arbiters.

 

Ph.D.-fellow

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C.202

Contact

 • Verhage E.N. & Ribbers P.L.F. (2016), Toepassing van Europees recht door arbiters en bindend adviseurs in Nederland: Quis custodiet ipsos custodes?. In: Boom W. van, Breedveld-de Voogd C., Castermans A.G., de Deugd-Dijkman M, Hijma J. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen, aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders.. Deventer: Wolters Kluwer. 401-424.boekdeel
 • Ribbers P.L.F. & Voskamp S. (2016), Contractenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal (138): 7977-7978.artikel in tijdschrift
 • Ribbers P.L.F. (2016), Commercialia Handelsarbitrage, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2016(5): 275-280.artikel in tijdschrift
 • Veldt G.M. & Ribbers P.L.F. (2016), Commercialia Handelsarbitrage, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2016(3): 189-193.artikel in tijdschrift
 • Ribbers P.L.F. (2016), Goederenrecht, Ars Aequi KwartaalSignaal 2016(140): 8109-8110.artikel in tijdschrift
 • Ribbers P.L.F. (2016), Onrechtmatige Daad en Schadevergoeding, Ars Aequi KwartaalSignaal 2016(139): 8041-8042.artikel in tijdschrift
 • Ribbers P.L.F. (2016), Nationale regelingen inzake groenestroomcertificaten en de Europese Unie. Over de (on)verenigbaarheid van nationale steun voor groene stroom met de Europese interne markt. In: Goldstein S., Beemster H, Ganzen B. van, Smit C. (red.) Recht en duurzame ontwikkeling.. Apeldoorn/Antwerpen: Maklu. 91-111.boekdeel
 • Ribbers P.L.F. (2016), Commercialia Handelsarbitrage, Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2016(4): 230-234.artikel in tijdschrift
 • Ribbers P.L.F. (2015), ‘DNA-databanken voor strafzaken in perspectief. Op zoek naar evenwicht tussen gegevens beschermen en ‘benutzen’. In: Beelen D.C. van, Klostermann C.I.J., Noordeloos G.. Ribbers P.L.F. (red.) Privacy en gegevensbescherming.. Apeldoorn/Antwerpen: Maklu. 89-106.boekdeel
 • Beelen D.C. van, Klostermann C.I.J., Noordeloos G. & Ribbers P.L.F. (red.) (2015), Privacy en gegevensbescherming. Apeldoorn/Antwerpen: Maklu.boekredactie

Geen relevante nevenwerkzaamheden