Universiteit Leiden

nl en

Paula van den Bergh

Afdelingshoofd

Naam
Drs. P.T.M. van den Bergh
Telefoon
+31 71 527 3607
E-mail
p.t.m.van.den.bergh@fsw.leidenuniv.nl

Paula van den Bergh is hoofd van het Instituutsbureau Psychologie. Als afdelingshoofd draagt zij zorg voor het optimaal functioneren van het Instituutsbureau en heeft een ondersteunende rol bij de beleids- en besluitvorming binnen het instituut. Ook zorgt Paula voor de vorming en uitvoering van beleid voor de eigen afdeling, alsmede de organisatorische, budgettaire, en personele aansturing van de afdeling. 

Instituutsbureau Psychologie

Het Instituutsbureau heeft als missie het zorgdragen voor een optimale ondersteuning van het bestuur, de medewerkers en de studenten van het Instituut Psychologie. Hieronder vallen grofweg genoemd studieadvisering, buitenlandcoördinatie, ondersteuning commissies, communicatie/voorlichting, onderwijscoördinatie, onderwijsondersteuning/ontwikkeling, en onderzoekondersteuning/ beleidsontwikkeling, en toelating & selectie.

Instituutsbestuur Psychologie

Paula van den Bergh heeft in het Instituutsbestuur Psychologie de nieuwe rol van Directeur Bedrijfsvoering. 

Afdelingshoofd

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Instituutsbureau Psychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A51

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.