Universiteit Leiden

nl en

Paul van der Kooij

Universitair docent

Naam
Mr. P.A.C.E. van der Kooij
Telefoon
+31 71 527 7238
E-mail
p.a.c.e.vanderkooij@law.leidenuniv.nl

Paul van der Kooij is sinds 1 december 1980 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, Afdeling Ondernemingsrecht als universitair docent intellectuele eigendomsrecht.

Meer informatie over Paul van der Kooij

Paul van der Kooij studeerde bedrijfsrecht in Leiden, en trad op 1 december 1980 als wetenschappelijk medewerker in dienst van de universiteit, bij wat toen nog de afdeling Handelsrecht heette. Hij gaf onderwijs en verrichtte onderzoek op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, het verzekeringsrecht en het waardepapierenrecht. Gaandeweg kwam daarbij het accent meer op de intellectuele eigendom te liggen.

Hij ontwikkelde binnen de intellectuele eigendom bijzondere belangstelling voor het kwekersrecht (een specifiek beschermingsregime voor nieuwe plantenrassen) en promoveerde in 1990 bij prof. mr. F.J.W. Löwensteyn op een proefschrift, getiteld ‘Kwekersrecht in ontwikkeling’. Nadien is hij in dit onderwerp geïnteresseerd gebleven, hetgeen heeft geresulteerd in vele publicaties in nationale en internationale tijdschriften, alsook in een tweetal Engelstalige boeken over het Europese kwekersrecht, verschenen in 1997 en in 2006. Daarnaast publiceerde hij onder meer een Engelstalig artikelsgewijs commentaar op de EG-merkenverordening (2000).

Paul van der Kooij is in de Leidse faculteit onder meer betrokken bij de mastervakken IE-Merken- en handelsnaamrecht en Octrooirecht, bij het Privatissimum ondernemingsrecht (keuze-onderdeel intellectuele eigendom) en bij het IBL-bachelorvak International Intellectual Property Law. Daarnaast begeleidt hij bachelor- en masterscripties en is hij (mede-)coördinator van de afdeling Ondernemingsrecht voor scripties en stages. Voorts is hij regelmatig als docent actief bij het PAO-onderwijs dat de sectie IE van de afdeling organiseert. Ook extern verzorgt Paul onderwijs, met name voor de Beroepsopleiding octrooigemachtigden.

In 1996 werd hij lid van de Kamer van Beroep van het Communautair Bureau voor Plantenrassen te Angers (Frankrijk); eind 2007 werd hij door de Europese Raad van landbouwministers tot voorzitter van deze kamer benoemd. 
Paul van der Kooij is lid van de redactie van Berichten Industriële Eigendom (BIE).

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C222

Contact

 • Gielen Ch., Alkema A.C.M., Geerts P.G.F.A., Hermans R., Kooij P.A.C.E. van der, Lange D. de, Oerle R.C.K. van & Verschuur A.M.E. (2017), Kwekersrecht. In: Gielen Ch. (red.) Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht.. Deventer: Wolters Kluwer. 137-166.boekdeel
 • Huydecoper J.L.R.A., Kooij P.A.C.E. van der, Nispen C.J.J.C. van & Cohen Jehoram T. (2016), Industriële eigendom Deel 1 - Bescherming van technische innovatie. Deventer: Wolters Kluwer.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der (2016), Associatie in het merkenrecht: verwarrende taalversies?, Berichten Industriële Eigendom 7(7): 162-164.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Hof van Justitie EU 9 juni 2016, nr. C-481/14 2016,7; 199-200.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (2016), De kwekersvrijstelling anno 2016, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 76(7/8): 348-352.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (2016), Octrooirechtelijke bescherming van resultaten van wezenlijk biologische werkwijzen, Land- en Tuinbouw Bulletin 14(2): 11-12.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (2016), Diverse artikelen van de ROW 1995, de ZPW en het BVIE. In: Geerts P.G.F.A., Visser D.J.G. (red.) Intellectuele eigendom. Tekst & Commentaar. Deventer: Wolters Kluwer.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (2016), Te zien of niet te zien. Over onderscheidbaarheid in het kwekersrecht, Berichten Industriële Eigendom 7(10): 266-273.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der, Geerts P.G.F.A. & Quaedvllieg A.A. (Red.) (2015), Rechtspraak Intellectuele Eigendom Sdu rechtspraakreeks. Den Haag: Sdu.boekredactie
 • Geerts P.G.F.A. & Kooij P.A.C.E. van der (Eds.) (2015), Intellectuele Eigendom 2015 Sdu Wettenverzameling. Intellectuele Eigendom. Den Haag: Sdu Uitgevers.boekredactie
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Grote Kamer van Beroep EOB 25 maart 2015, nr. G 2/12 en G 2/13, BIE 2015,5; 125-127.annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der & Visser D.J.G. (2015), EU IP Law - A short introduction to European intellectual property law. Amsterdam: deLex.boek
 • Geerts P.G.F.A. & Kooij P.A.C.E. van der (red.) (2015), Intellectuele eigendom 2015/2016 Sdu Wettenverzameling. Intellectuele Eigendom. Den Haag: Sdu.boekredactie
 • Würtenberger G., Kooij P.A.C.E. van der, Kiewiet B. & Ekvad M. (2015), European Union Plant Variety Protection. Oxford: Oxford University Press.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der (2015), Over rasnamen en rasmerken. In: Verschuur A.M.E., Geerts P.G.F.A, Oerle R. van (red.) GIElen, een bekend begrip.. Deventer: Wolters Kluwer. 207-214.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (2014), Octrooirecht, kwekersrecht en voedselkwaliteit, Ars Aequi 63(3): 214-220.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: HvJ EU 6 februari 2014, nr. C-65/12, BIE 2014,3; 77-78.annotatie
 • Geerts P.G.F.A. & Kooij P.A.C.E. van der (red.) (2014), Intellectuele Eigendom 2014 Sdu Wettenverzameling. Intellectuele Eigendom. Den Haag: Sdu Uitgevers.boekredactie
 • Kooij P.A.C.E. van der (2014), Intellectuele eigendom Boom Basics. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Rechtbank van Koophandel Brussel 20 maart 2014, BIE 2014,5; 123-124.annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: HvJ EU 10 juli 2014, nr. C-421/13, BIE 2014,10; 217-218 (Het onderscheidend vermogen van een winkelinrichting).annotatie
 • Suelmann G.H.M. & Kooij P.A.C.E. van der (2014), Het International Licensing Platform: een mijlpaal, Berichten industriële eigendom 5(12): 260-263.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Rechtbank Den Haag 8 mei 2013, BIE 2013,9; 285-287.annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der, Geerts P.G.F.A. & Quaedvlieg A.A. (Red.) (2013), Rechtspraak intellectuele eigendom. Den Haag: Sdu.boekredactie
 • Kooij P.A.C.E. van der & Geerts P.G.F.A. (Eds.) (2013), Intellectuele Eigendom 2013 Sdu Wettenverzameling. Intellectuele Eigendom. Den Haag: Sdu Uitgevers.boekredactie
 • Kooij P.A.C.E. van der (2013), Bescherming van door kruising en selectie verkregen planten via het octrooirecht?, Berichten Industriële Eigendom 4(7/8): 218-225.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der & Visser D.J.G. (2013), Meerlagige rechtsvinding in het intellectuele eigendomsrecht. In: Breedveld–de Voogd C.G., Castermans A.G., Knigge M.W., van der Linden T., Nieuwenhuis J.H., ten Oever H.A. (red.) Meerlagige rechtsvinding. Meijers-reeks nr. 28. Deventer: Kluwer. 125-139.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der, Mulder S.J.A. & Visser D.J.G. (2013), Hoofdzaken intellectuele eigendom Serie hoofdzaken handelsrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der (2013), Diverse becommentarieerde artikelen van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom en de Rijksoctrooiwet 1995. In: Gielen Ch., Visser D.J.G. (Red.) Intellectuele Eigendom Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Caria V.Y.E., Visser D.J.G. & Kooij P.A.C.E. van der (2013), Kroniek Burgerlijk recht 2007-2011; Recente rechtspraak over verwarren en misleiden, Tijdschrift voor Privaatrecht 50(12): 86-87.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der & Geerts P.G.F.A. (Red.) (2013), Intellectuele Eigendom 2013/2014 Verzameling Nederlandse wetgeving. Intellectuele Eigendom. Den Haag: Sdu.boekredactie
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: HvJ EU 18 juli 2013, BIE 2013,10; 313-315.annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der (2013), (On)betrouwbaarheid van merkdepots -o.a. voor planten- na IP Translator, Berichten industriële eigendom 4(12): 371-378.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (21 september 2012), Wijziging van art. 53b ROW 1995 – een paar kanttekeningen. IE-Forum. Amsterdam: deLex [blog entry].overig
 • Kooij P.A.C.E. van der (17 september 2012), Patent law vs. plant variety protection law: some recent developments. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Kooij P.A.C.E. van der & Visser D.J.G. (2012), Success and new technologies as unforeseen circumstances in intellectual property law. In: Castermans A.G., Jansen K.J.O., Knigge M.W., Memelink P., Nieuwenhuis J.H. (red.) Foreseen and unforeseen circumstances.. Deventer: Kluwer. 85-102.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der & Geerts P.G.F.A. (2012), Wettenverzameling Intellectuele eigendom. Den Haag: Sdu.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der (2012), TRIPS en de kwekersvrijstelling, Berichten Industriële Eigendom 3: 12-17.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (2012), Wijziging van de onderzoeksvrijstelling is zeer gewenst, Berichten Industriële Eigendom 3: 125-126.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Vzr. Rechtbank Den Haag 31 januari 2012, BIE 2012; 167-168.annotatie
 • Fikkert K.A. & Kooij P.A.C.E. van der (2012), 50 jaar Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 72(9): 256-261.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: HvJEU 5 juli 2012, BIE 2012; 295-297.annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der (2012), Intellectuele eigendom. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Visser D.J.G. & Kooij P.A.C.E. van der (2012), Citeren in het modellenrecht, Berichten Industriële Eigendom 3: 278-282.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (2011), Gekweekt, of ontdekt en ontwikkeld, Berichten Industriële Eigendom 2(3): 82-90.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der & Geerts P.G.F.A. (2011), Wettenverzameling intellectuele eigendom. Den Haag: Sdu.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der, Geerts P.G.F.A. & Quaedvlieg A.A. (2011), Rechtspraak Intellectuele Eigendom. Den Haag: Sdu.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Rechtbank Den Haag 17 november 2010, BIE 2011; 111-112 (2011, 29; Reikwijdte van het begrip onderneming).annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Rechtbank Den Haag 8 december 2010, BIE 2011; 108-109 (2011, 28; Merkgebruik gericht op Nederland).annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Rechtbank Den Haag 2 februari 2011, BIE 2011; 139-141 (2011, 43; Geldige reden voor niet normaal gebruik van een merk).annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Rechtbank Assen 18 mei 2011, BIE 2011; 241-242 (2011, 79; Nadelige gevolgen van undercoveroperaties).annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Hof 's-Hertogenbosch 7 juni 2011, BIE 2011; 277 (2011, 87; Reikwijdte van art. 5 Handelsnaamwet).annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der (2011), Het Interflora-arrest en de geldige reden, Berichten Industriële Eigendom 2(12): 360-364.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: HvJ EU 20 oktober 2011, BIE 2011; 404-405 (2011, 117; Uitputting in het kwekersrecht).annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der (2010), Wettenverzameling intellectuele eigendom. Den Haag: Sdu.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der (2010), Naar een "Europese" geldige reden?, Bulletin industriële eigendom 1(2): 130-138.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (2010), Chapter 13. The Netherlands. In: Lange P. (red.) International Trade Mark and Signs Protection.. München/Oxford/Baden-Baden: C.H. Beck/Hart Publishing/Nomos Verlagsgesellschaft. 1031-1144.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (2010), Towards a breeder’s exemption in patent law?, European intellectual property review 32(11): 545-552.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (2010), Hoofdzaken intellectuele eigendom. Deventer: Kluwer.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der (2010), Kwekersrecht, octrooirecht, en de betekenis van de kwekersvrijstelling, Tijdschrift voor Agrarisch Recht 70(10): 377-382.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (2009), Diverse becommentarieerde artikelen van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom en de Rijksoctrooiwet 1995. In: Gielen Ch., Verkade D.W.F. (Red.) Intellectuele Eigendom Tekst & Commentaar. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (2009), Kapitel 8. Niederlande. In: Lange P. (Red.) Internationales Handbuch des Marken- und Kennzeichenrechts. München: Verlag C.H. Beck. 565-662.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der & Geerts P.G.F.A. (2009), Wettenverzameling Intellectuele Eigendom (1e editie). Den Haag: Sdu.boek
 • Geerts P.G.F.A., Kooij P.A.C.E. van der & Quaedvlieg A.A. (2009), Rechtspraak Intellectuele Eigendom (8e editie). Den Haag: Sdu.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der (2009), Het zwijgen van de Hoge Raad in ‘Maars/Nordprofil’. In: Castermans A.G., Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H. (Red.) Het zwijgen van de Hoge Raad. Deventer: Kluwer. 115-127.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (2009), Over de uitholling van de ‘breeder’s exemption’ door toedoen van het octrooirecht; www.boek9.nl, B9 8155, Gazette van de Raad voor plantenrassen 12966: 15-21.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (2008), Towards an EC Directive on plant breeder's rights?, Journal of Intellectual Property Law & Practice: 97-101.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Kooij P.A.C.E. van der & Geerts P.G.F.A. (Red.) (2008), Wettenverzameling intellectuele eigendom. Den Haag: Sdu uitgevers.boekredactie
 • Kooij P.A.C.E. van der (2008), De dikte van een gipskruidstengel. In: Leidse IE almanak. 80-83.congresbijdrage
 • Kooij P.A.C.E. van der (2008), De maatman in het merkenrecht. In: Castermans A.G., Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L. (Red.) De maatman in het burgerlijk recht (BWKJ 24). Deventer: Kluwer. 283-296.congresbijdrage
 • Kooij P.A.C.E. van der (2008), Afgeleide rassen anno 2008, Agrarisch Recht: 311-317.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (2008), Verzekering en aansprakelijkheid. In: Praktijkboek Onroerend Goed. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (2007), Kwekersrechtelijke beschermingstermijnen in Europa, Bijblad bij De Industriële Eigendom: 468-473.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (2007), Hoofdzaken intellectuele eigendom. Deventer: Kluwer.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der, Geerts P.G.F.A. & Quaedvlieg A.A. (Red.) (2007), Rechtspraak intellectuele eigendom. Den Haag: Sdu.boekredactie
 • Kooij P.A.C.E. van der (2007), Techniek en moraal in het octrooirecht. In: Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis J.H. (Red.) Europees contractenrecht. Techniek en moraal nr. ME 120. Deventer: Kluwer. 103-120.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der & Geerts P.G.F.A. (Red.) (2007), Wettenverzameling intellectuele eigendom. Den Haag: Sdu.boekredactie
 • Visser D.J.G. & Kooij P.A.C.E. van der (2007), Van idee naar IE. Kennismaking met het intellectuele eigendomsrecht [Bespreking van: Holzhauer R.W., Gellaerts S.L. (2006) Van idee naar IE. Kennismaking met het intellectuele eigendomsrecht] Bijblad bij De Industriële Eigendom: 78-80.boekbespreking
 • Kooij P.A.C.E. van der (2007), Samenloop van auteurs- en modellenrechtelijke vorderingen. In: Houben I.S.J., Jansen K.J.O., Memelink P., Nieuwenhuis H., Reurich L. (Red.) Samenloop. Deventer: Kluwer. 261-272.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (2007), De nieuwe UPOV-richtlijnen voor de naamgeving van rassen, Gazette van de Raad voor plantenrassen: 89-97.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der, Würtenberger G., Kiewiet B.P. & Ekvad M. (2006), European Community Plant Variety Protection. Oxford: Oxford University Press.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der & Geerts P.G.F.A. (Red.) (2006), Wettenverzameling intellectuele eigendom. Den Haag: Sdu.boekredactie
 • Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (2006), Verzekering en aansprakelijkheid. In: Ekeren R. van (Red.) Praktijkboek Onroerend Goed (losbladig; ca. 125 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: HvJEG 8 juni 2006, internetpublicatie 2006; 1-4 (Commentaar gevoegde zaken C-7/05 t/m C-9/05 (STV/Depp c.s.) (www.boek9.nl, B9 2194)).annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der (2006), Rechtsverwerking wegens gedogen in het intellectuele eigendomsrecht., Bijblad bij De Industriële Eigendom: 322-328.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (2005), Hoofdzaken intellectuele eigendom.. Deventer: Kluwer.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der (2005), Enkele opmerkingen over het kwekersrecht in de nieuwe Zaaizaad- en Plantgoedwet., Agrarisch Recht: 12-22.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der, Geerts P.G.F.A. & Quaedvlieg A.A. (Red.) (2005), Rechtspraak Intellectuele eigendom. Den Haag: Sdu.boekredactie
 • Kooij P.A.C.E. van der (2005), 145 artikelen verspreid in Tekst & Commentaar. In: Gielen Ch., Verkade D.W.F. (Red.) Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (2005), Diverse, verspreid over het boek, voorkomende stukken,in het bijzonder op pp. 30, 110-111, 343-344 en 435-436.. In: Dahm P., Kleijn W.M., Wedekind W.G.Ph.E., Willems J.H.M. (Red.) Jaarboek Rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2004. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (2005), Rechtsverwerking wegens gedogen in het intellectuele eigendomsrecht.. In: Hoogervorst E.M., Houben I.S.J., Memelink P., Nieuwenhuis J.H., Reurich L., Verburg G.J.M. (Red.) Rechtseenheid en vermogensrecht. In: Meijers-reeks, nr. 102. Deventer: Kluwer. 245-259.congresbijdrage
 • Kooij P.A.C.E. van der (2004), De minimis curat praetor, Bijblad bij De Industriële Eigendom: 136-139.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (2004), Use and misuse of trade marks in European nursery industry, Acta Horticulturae: 37-43.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (2004), Kwekersrecht. In: Bruil D.W., Brussaard W., Haan P. de (Red.) Inleiding Agrarisch Recht. Deventer: Kluwer. 326-338.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (2004), Pagina 22-23, 73-75, 128-130, 153-154, 202-203, 205-206, en 222-224.. In: Dahm P., Kleijn W.M., Wedekind W.G.Ph.E., Willems J.H.M., Hees-Westerduin M.G. van (Red.) Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2003. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der & Geerts P.G.F.A. (Red.) (2004), Wettenbundel Intellectuele eigendom. Den Haag: Sdu uitgevers.boekredactie
 • Groot C. de, Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (Red.) (2003), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan Prof. mr M.M. Mendel. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Kooij P.A.C.E. van der (2003), "Met onwillige honden....", Agrarisch Recht: 215-228.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der & Geerts P.G.F.A. (Red.) (2003), Wettenpocket Intellectuele eigendom. Den Haag: Koninklijke Vermande.boekredactie
 • Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Groot C. de, Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (Red.) (2003), Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel Meijers-reeks nr. 51. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Kooij P.A.C.E. van der (2003), Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2002.. Deventer: Kluwer.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der (2003), Van appelflappen tot zakdoeken? Over de komende productbescherming in de Zaaizaad- en Plantgoedwet., Agrarisch Recht: 426-439.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (2003), "Met onwillige honden..." Over de implementatie van de EG-richtlijn biotechnologie., Agrarisch Recht: 215-228.artikel in tijdschrift
 • Groot C. de & Kooij P.A.C.E. van der (2003), Uitleg van polisclausules.. In: Groot C. de, Delfos-Roy Y.L.L.A.M., Kooij P.A.C.E. van der, Mulder S.J.A. (Red.) Zekerheidshalve. Opstellen aangeboden aan prof. mr. M.M. Mendel. Meijers-reeks, nr. 51. nr. 51. Deventer: Kluwer. 37-55.congresbijdrage
 • Kooij P.A.C.E. van der (14 november 2002), De huidige regeling van het Europees octrooi (Lezing). Leiden.overig
 • Kooij P.A.C.E. van der (11 september 2002), Over rasbenamingen en (EG-)merkenrecht (Lezing). Floriade.overig
 • Kooij P.A.C.E. van der (12 augustus 2002), Use and misuse of trade marks in European nursery industry (Lezing). Toronto, Canada.overig
 • Mulder S.J.A. & Kooij P.A.C.E. van der (2002), Verzekering en aansprakelijkheid. In: Losbladige Praktijkboek Onroerend goed (19 bewerkte pagina's). Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (2002), Functie bij : Comm. Bureau voor Plantenrassen. [overig]overig
 • Kooij P.A.C.E. van der (2002), Over rasbenamingen en (EG-) merkenrecht, Agrarisch Recht 62(9): 482-489.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (2002), Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen en (geen) overgangsrecht, Bijblad bij De Industriële Eigendom 70(4): 115-116.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (2002), Defending PBR: P, B or R?, European intellectual property review 24(1): 1-2.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (2002), Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2001. In: Dahm P., Kleijn W.M., Wedekind W.G.Ph.E., Willems J.H.M. (Red.) Jaarboek rechtspraak Burgerlijk Wetboek 2001, verspreid 10 pagina's tekst. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (2002), Functie bij : Rechtbank s'-Gravenhage. [overig]overig
 • Kooij P.A.C.E. van der (2002), Schadevergoeding anders dan in geld in I.E.-zaken. In: Spier J., Schendel W.A.M. van (Red.) Schadevergoeding: een eeuw later. Deventer: Kluwer. 91-96.congresbijdrage
 • Kooij P.A.C.E. van der & Groot C. de (2002), Uitleg van polisclausules. In: Delfos-roy Y.L.L.A.M., Groot C. de, Kooij P.A.C.E. van der, Mulder S.J.A. (Red.) Zekerheidshalve. Deventer: Kluwer. 37-55.congresbijdrage
 • Kooij P.A.C.E. van der, Geerts P.G.F.A. & Quaedvlieg A.A. (Red.) (2002), Rechtspraak Intellectuele eigendom. Den Haag: Koninklijke Vermande.boekredactie
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Gerechtshof 8 februari 2001, Publikatieblad van de Raad voor het Kwekersrecht 2001; 31-34.annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der (2001), Naar een EG-richtlijn kwekersrecht?, Bijblad bij De Industriële Eigendom 69: 187-189.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (2001), Hoofdzaken mededingingsrecht. Deventer: Kluwer.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (2001), P. Gotzen, Niederländisches Handels- und Wirtschaftsrecht, Heidelberg 2000 [Bespreking van: Gotzen P. (2001) Niederländisches Handels- und Wirtschaftrecht] Rechtsgeleerd Magazijn Themis 162: 176-177.boekbespreking
 • Kooij P.A.C.E. van der (2001), Functie bij : Rechtbank Den Haag. [overig]overig
 • Kooij P.A.C.E. van der (2001), Drie aspecten van het landbouwersvoorrecht, Agrarisch Recht 61: 530-544.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (2001), Bespreking van HR 10-12-1999, NJ 2000,6 (M./Mr. Prickartz. g.g.). In: Losbladige Jurisprudentie (Nieuw) Bw. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (2001), Verzekering en aansprakelijkheid. In: Losbladige Praktijkboek Onroerend goed, suppl. nr 125. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (2001), Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak, onderdelen: Industriële eigendom en ongeoorloofde mededinging; waardepapieren, handelskoop en tussenpersonen, Tijdschrift voor Privaatrecht 38(4): 2412-2432.artikel in tijdschrift
 • Kooij P.A.C.E. van der (28 oktober 2000), Andersoortige merken (Lezing). Den Haag.overig
 • Kooij P.A.C.E. van der (2000), Is Something Rotten in the Member States?, European intellectual property review 5: 189-190.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Kooij P.A.C.E. van der (2000), Het contract in het kwekersrecht, Agrarisch Recht 6: 342-355.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Kooij P.A.C.E. van der (2000), The Community Trade Mark Regulation - An Article by Article Guide. London: Sweet & Maxwell.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der (2000), Met slagzinnen als merken, steeds beter te werken?, Bijblad bij De Industriële Eigendom 6: 208-211.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Kooij P.A.C.E. van der (Red.) (2000), Rechtspraak Intellectuele Eigendom. Den Haag: Vermande.boekredactie
 • Kooij P.A.C.E. van der, Arkenbout E.J. & Geerts P.G.F.A. (Red.) (2000), Wettenpocket Intellectuele Eigendom. Den Haag: Vermande.boekredactie
 • Kooij P.A.C.E. van der (2000), Supplement (nr. 22) in Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW. In: Kleyn e.a. W.M. (Red.) Jurisprudentie (N)BW. Deventer: Kluwer. 1-4.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (1999), Interventie tijdens de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht' over het preadvies van prof.mr Ch. Gielen (Bescherming van bedrijfsgeheimen). Utrecht. [overig]overig
 • Kooij P.A.C.E. van der (24 september 1999), "Bescherming van bedrijfsgeheimen" (Lezing). Utrecht.overig
 • Kooij P.A.C.E. van der (1999), Oppositie bij de promotie van mw mr J.C. van Eijk-Graveland (Verzekerbaarheid van opzet in het schadeverzekeringsrecht). Leiden. [overig]overig
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Raad voor het Kwekersrecht (Afdeling van Beroep) 4 februari 1999, Publikatieblad van de Raad voor het Kwekersrecht 1999; 49-51 (Pb. RvhK 1999, aanvrage LEL 886, ()).annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der (1999), Een nieuwe lente, een nieuw geluid: de Zaaizaad- en Plantgoedwet gewijzigd, IER 1: 8-14.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Kooij P.A.C.E. van der (1999), Enkele aspecten van de regeling voor afgeleide rassen in de nieuwe Zaaizaad- en Plantgoedwet, Pb. RvhK 381: 31-36.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Kooij P.A.C.E. van der (1999), [Bespreking van: Overwalle G. van (1996) Octrooieerbaarheid van plantenbiotechnologische uitvindingen. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar een rechtvaardiging van een uitbreiding van het octrooirecht tot planten] Rechtsgeleerd Magazijn Themis: 173-175.boekbespreking
 • Mulder S.J.A. & Kooij P.A.C.E. van der (1999), Praktijkboek Onroerend Goed, deel: "Verzekering en aansprakelijkheid", suppl. 118. In: Praktijkboek Onroerend Goed. Deventer: Kluwer. 1-51.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (1999), Supplement 20 in Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW. In: Kleyn e.a. W.M. (Red.) Jurisprudentie (N)BW. Deventer: Kluwer. 1-6.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (1999), Het contract in het kwekersrecht. In: Hartlief T. Prof., Stolker C.J.J.M. Prof. (Red.) Contractvrijheid. Deventer: Kluwer. 101-117.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (1999), Verzekering en aansprakelijkheid. In: Praktijkboek Onroerend Goed nr. Suppl. 118. Deventer: Kluwer. 1-51.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (28 mei 1998), Afgeleide rassen (Lezing). Lisse.overig
 • Kooij P.A.C.E. van der (26 mei 1998), Kwekersrecht, octrooirecht, biotechnologie (gastcollege) (Lezing). RU Groningen.overig
 • Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (1998), Verzekering en aansprakelijkheid. In: Praktijboek onroerend goed Philosophia Reformata. Deventer: Kluwer.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der (1998), Jurisprudentie (Nieuw) BW, suppl. 17, juni 1998, Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW: 1-4.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Kooij P.A.C.E. van der & Mulder S.J.A. (1998), Hoofdzaken mededingingsrecht, 2e druk. Deventer: Kluwer.boek
 • Mulder S.J.A. & Kooij P.A.C.E. van der (1998), Hoofdzaken mededingingsrecht, 2e druk. Deventer: Kluwer.boek
 • Kooij P.A.C.E. van der (1998), Jurisprudentie (Nieuw) BW, suppl. 18, sept. 1998, Losbladige bundel Jurisprudentie (N)BW: 1-6.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: RvhK 7 november 1997, Publikatieblad van de Raad voor het Kwekersrecht 1998 (Noot onder de beschikking van de Raad voor het Kwekersrecht (Afd. van Beroep) d.d. 7-11-1997, aanvrage GRM 206, Pb. RvhK 1998, nr. 373).annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Raad voor het Kwekersrecht 30 januari 1998, Publikatieblad van de Raad voor het Kwekersrecht 1998 (Noot onder de beschikking van de Raad voor het Kwekersrecht (Afd. Tuinbouwgewassen) d.d. 30-1-1998, aanvrage ROO 1753, Pb. RvhK 1998, nr. 374).annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Raad voor het Kwekersrecht (Afd. Tuinbouwgewassen) 30 januari 1998, Publikatieblad van de Raad voor het Kwekersrecht 1998 (Aanvragen TCL 13, 16, 18 en 19, Pb. RvhK 1998, nr. 374).annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der (1998), Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom (red. Verkade/Gielen), Deventer 1998, diverse bijdragen, Intellectuele Eigendom: 1-80.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Kooij P.A.C.E. van der (1998), Wetenschappelijk extern rapport aan Ministerie van Justitie.rapport
 • Verkade D.W.F. & Kooij P.A.C.E. van der (1998), Diverse teksten. In: Gielen Ch., Verkade D.W.F. (Red.) Intellectuele eigendom, Tekst & commentaar. Deventer: Kluwer. diversen-tot. 5.boekdeel
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Raad voor het Kwekersrecht 7 november 1997, Publikatieblad van de Raad voor het Kwekersrecht 1998 (Noot onder de beschikking van de Raad voor het Kwekersrecht (Afd. v. Beroep) d.d. 7-11-1997, aanvragen ROO 2171 en 2174, Pb. RvhK 1998, nr. 373).annotatie
 • Kooij P.A.C.E. van der, annotatie bij: Raad voor het Kwekersrecht 13 juni 1997, Publikatieblad van de Raad voor het Kwekersrecht 1998 (Noot onder de beschikking van de Raad voor het Kwekersrecht (Afd. Tuinbouwgewassen d.d. 13-6-1997, aanvrage BGN 227, Pb. RvhK 1998, nr. 373).annotatie
 • Communautair Bureau voor Plantenrassen Voorzitter Kamer van Beroep