Universiteit Leiden

nl en

Paul van der Kooij

Universitair docent

Naam
Mr. P.A.C.E. van der Kooij
Telefoon
+31 71 527 7238
E-mail
p.a.c.e.vanderkooij@law.leidenuniv.nl

Paul van der Kooij is sinds 1 december 1980 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht, Afdeling Ondernemingsrecht als universitair docent intellectuele eigendomsrecht.

Meer informatie over Paul van der Kooij

Paul van der Kooij studeerde bedrijfsrecht in Leiden, en trad op 1 december 1980 als wetenschappelijk medewerker in dienst van de universiteit, bij wat toen nog de afdeling Handelsrecht heette. Hij gaf onderwijs en verrichtte onderzoek op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, het verzekeringsrecht en het waardepapierenrecht. Gaandeweg kwam daarbij het accent meer op de intellectuele eigendom te liggen.

Hij ontwikkelde binnen de intellectuele eigendom bijzondere belangstelling voor het kwekersrecht (een specifiek beschermingsregime voor nieuwe plantenrassen) en promoveerde in 1990 bij prof. mr. F.J.W. Löwensteyn op een proefschrift, getiteld ‘Kwekersrecht in ontwikkeling’. Nadien is hij in dit onderwerp geïnteresseerd gebleven, hetgeen heeft geresulteerd in vele publicaties in nationale en internationale tijdschriften, alsook in een tweetal Engelstalige boeken over het Europese kwekersrecht, verschenen in 1997 en in 2006. Daarnaast publiceerde hij onder meer een Engelstalig artikelsgewijs commentaar op de EG-merkenverordening (2000).

Paul van der Kooij is in de Leidse faculteit onder meer betrokken bij de mastervakken IE-Merken- en handelsnaamrecht en Octrooirecht, bij het Privatissimum ondernemingsrecht (keuze-onderdeel intellectuele eigendom) en bij het IBL-bachelorvak International Intellectual Property Law. Daarnaast begeleidt hij bachelor- en masterscripties en is hij (mede-)coördinator van de afdeling Ondernemingsrecht voor scripties en stages. Voorts is hij regelmatig als docent actief bij het PAO-onderwijs dat de sectie IE van de afdeling organiseert. Ook extern verzorgt Paul onderwijs, met name voor de Beroepsopleiding octrooigemachtigden.

In 1996 werd hij lid van de Kamer van Beroep van het Communautair Bureau voor Plantenrassen te Angers (Frankrijk); eind 2007 werd hij door de Europese Raad van landbouwministers tot voorzitter van deze kamer benoemd. 
Paul van der Kooij is lid van de redactie van Berichten Industriële Eigendom (BIE).

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Ondernemingsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C222

Contact

Publicaties

  • Communautair Bureau voor Plantenrassen Voorzitter Kamer van Beroep