Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Pascalle van Eerden

Projectmedewerker Aansluitingsprogramma VWO-WO


Naam P.A.L. van Eerden MSc
Telefoon +31 71 527 3560
E-mail p.a.l.van.eerden@iclon.leidenuniv.nl

Pascalle van Eerden is coördinerend projectmedewerker van het Regionaal Steunpunt Leiden.

Meer informatie Pascalle van Eerden

Pascalle van Eerden is vanuit het Aansluitingsprogramma vwo-wo van het ICLON aangesteld als de coördinerend projectmedewerker van het Regionaal Steunpunt Leiden. Daarbij zet zij zich in voor het inspireren, motiveren en professionaliseren van docenten in het bètaonderwijs.

Daarnaast is zij vanuit de Universiteit Leiden de trekker van het project Zomerschool waarbij mogelijke doubleurs op het middelbaar onderwijs door middel van twee weken extra onderwijs de kans krijgen alsnog over te gaan naar het volgend leerjaar.

Pascalle is bestuurskundige en heeft een specialisatie in politieke communicatie; daarvoor studeerde zij aan de Universiteit van Leiden en aan de Universiteit van Amsterdam.

Geen relevante nevenwerkzaamheden