Universiteit Leiden

nl en

Olivier Fajgenblat

Assessor

Naam
O.L.L. Fajgenblat
Telefoon
+31 71 527 2299
E-mail
assessor@hum.leidenuniv.nl

Het faculteitsbestuur geeft leiding aan de faculteit en beheert de portefeuilles onderwijs, onderwijs en organisatie. De assessor zit als studentlid  in het faculteitsbestuur en heeft inspraak in de besluitvorming op onderwerpen die betrekking hebben op onderwijs, onderzoek en organisatie. De assessor vormt de schakel tussen de student en het bestuur. Daarnaast behandelt de assessor klachten, suggesties en ideeën en overlegt hij in universitair verband met alle andere assessoren.

Taken ​

 • Contact onderhouden met studieverenigingen en studenten binnen de faculteit en in facultaire gremia (incl. klachtenverwerking)
 • Beheren assessorbudget
 • Toekennen beurzen aan studentleden uit facultaire gremia en studieverenigingen
 • In LAssO-verband overleg met de vice-rector magnificus en lidmaatschap van werkgroepen (zoals de Honours Academy, RFOS en Mare Redactieraad)
 • Contact onderhouden met overige assessoren Geesteswetenschappen in het land
 • Humanities Career Event

Assessor

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Faculteitsbureau
 • Faculteitsbestuur

Werkadres

Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Kamernummer 3.03

Contact

Student-assistent

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Faculteitsbureau
 • Faculteitsbestuur

Werkadres

Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Kamernummer 3.03

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie